2.6. Maquinari per a la connexió de xarxes

Pràcticament qualsevol targeta de xarxa (NIC) suportada pel nucli Linux és també suportada pel sistema d'instal·lació; els controladors modulars s'haurien de carregar automàticament.

Degut a limitacions del nucli només es suporten en DECstations les interfícies de xarxa integrades, l'opció de targetes de xarxa TurboChannel no funciona actualment.

2.6.1. Controladors que requereixen microprogramari

Actualment, el sistema d'instal·lació no suporta la recuperació de microprogramari. Això vol dir que qualsevol targeta de xarxa que utilitzi un controlador el qual requereixi carregar microprogramari no és suportada per defecte.

Si no teniu disponible cap altra NIC durant la instal·lació, encara és possible instal·lar Debian GNU/Linux utilitzant la imatge completa d'un CD-ROM o DVD. Seleccioneu l'opció de no configurar la xarxa i instal·leu només aquells paquets que estiguin disponibles al CD/DVD. Podreu instal·lar el controlador i el microprogramari que necessiteu quan la instal·lació s'hagi completat (després de reiniciar) i configurar la xarxa manualment. Adoneu-vos de què el microprogramari i el controlador poden estar en paquets diferents, i que poden no estar disponibles a la secció “main” de l'arxiu de Debian GNU/Linux.

Si el controlador en si que està suportat, podreu utilitzar la NIC durant la instal·lació copiant el microprogramari d'algun mitjà a /usr/lib/hotplug/firmware. No oblideu copiar-lo a la mateixa ubicació del sistema instal·lat abans de reiniciar al final de la instal·lació.