5.1. Starta upp installeraren på Mipsel

5.1.1. Uppstart via TFTP

5.1.1.1. Starta upp Cobalt via TFTP

Ärligt talat använder Cobalt inte TFTP utan NFS för att starta upp. Du behöver installera en NFS-server och lägga installerarens filer i /nfsroot. När du startar upp din Cobalt måste du trycka ned vänstra och högra piltangenterna samtidigt för att maskinen ska starta upp via nätverket. Den kommer då att visa flera alternativ på skärmen. Det finns följande installationsmetoder:

  • Via SSH (standard): I det här fallet kommer installeraren att konfigurera nätverket via DHCP och starta en SSH-server. Den kommer sedan att visa ett slumpat lösenord och annan inloggningsinformation (som IP-adress) på Cobalts LCD-skärm. När du ansluter till maskinen med en SSH-klient kan du påbörja installationen.

  • Via seriekonsoll: Med en nollmodem-kabel kan du ansluta till serieporten på din Cobalt-maskin (med 115200 bps) och genomföra installationen på detta sätt. Detta alternativ är inte tillgängligt för Qube 2700-maskiner (Qube1) eftersom de inte har en serieport.

5.1.1.2. Uppstart för Broadcom BCM91250A och BCM91480B via TFTP

På evalueringskorten Broadcom BCM91250A och BCM91480B, måste du läsa in starthanteraren SiByl via TFTP som sedan kommer att läsa in och starta Debian-installer. I de flesta fall kommer du första att ta emot en IP-adress via DHCP men det är även möjligt att konfigurera en statisk adress. För att använda DHCP kan du ange följande kommando på CFE-prompten:

ifconfig eth0 -auto

När du har tagit emot en IP-adress, kan du läsa in SiByl med följande kommando:

boot 192.168.1.1:/boot/sibyl

Du behöver ersätta IP-adressen som listas i exemplet med antingen namnet eller IP-adressen för din TFTP-server. När du kört det här kommandot kommer installeraren att läsas in automatiskt.

5.1.2. Uppstartsparametrar

5.1.2.1. Starta upp Cobalt via TFTP

Du kan inte skicka med några uppstartsparametrar direkt. Istället ska du redigera filen /nfsroot/default.colo på NFS-servern och lägga till dina parametrar till variabeln args.

5.1.2.2. Uppstart för Broadcom BCM91250A och BCM91480B via TFTP

Du kan inte skicka med några uppstartsparametrar direkt från CFE-prompten. Istället kan du redigera filen /boot/sibyl.conf på TFTP-servern och lägga till din parametrar till variabeln extra_args.