5.1. Khởi động trình cài đặt trên Mipsel

5.1.1. Khởi động bằng TFTP

5.1.1.1. Khởi động TFTP Cobalt

Nói chính xác, máy kiểu Cobalt không sử dụng dịch vụ TFTP để khởi động: nó dùng NFS. Bạn cần phải cài đặt trình phục vụ NFS và chèn các tập tin cài đặt vào thư mục /nfsroot. Khi bạn khởi động máy Cobalt đó, bạn cần phải bấm cả hai cái nút con chạy (bên trái và bên phải) cùng lúc, rồi máy sẽ khởi động qua mạng từ NFS. Sau đó, nó sẽ hiển thị vài tùy chọn trên màn hình. Có những phương pháp cài đặt này:

  • Bằng SSH (mặc định): trong trường hợp này, trình cài đặt sẽ cấu hình mạng bằng dịch vụ DHCP, và khởi chạy trình phục vụ SSH. Sau đó, nó sẽ hiển thị một mật khẩu ngẫu nhiên và thông tin đăng nhập khác (như địa chỉ IP) trên màn hình LCD (phẳng) của máy Cobalt. Khi bạn kết nối đến máy đó bằng ứng dụng khách SSH, bạn có thể khởi chạy tiến trình cài đặt.

  • Bằng bàn điều khiển nối tiếp: dùng một cáp bộ điều giải vô giá trị (null modem), bạn có thể kết nối đến cổng nối tiếp của máy Cobalt (bằng 115200 bps) và thực hiện tiến trình cài đặt bằng cách này này. Tùy chọn này không sẵn sàng trên máy Qube 2700 (Qube1) vì máy kiểu này không có cổng nối tiếp.

5.1.1.2. Khởi động qua TFTP trên máy BCM91250A và BCM91480B Broadcom

Trên bo mạch ước lượng BCM91250A và BCM91480B của Broadcom, bạn cần phải tải bộ tải khởi động SiByl thông qua TFTP, mà lần lượt sẽ tải và khởi chạy trình cài đặt Debian. Trong phần lớn trường hợp, trước tiên bạn sẽ lấy một địa chỉ IP thông qua dịch vụ DHCP; cũng có thể cấu hình một địa chỉ tĩnh. Để sử dụng DHCP, bạn có khả năng nhập lệnh này tại dấu nhắc CFE:

ifconfig eth0 -auto

Một khi bạn giành một địa chỉ IP, bạn có thể tải SiByl bằng lệnh này:

boot 192.168.1.1:/boot/sibyl

Bạn cần phải thay thế địa chỉ IP của lời thí dụ này bằng hoặc tên hoặc địa chỉ IP của máy phục vụ TFTP của bạn. Một khi bạn thực hiện lệnh này, trình cài đặt sẽ được tải tự động.

5.1.2. Tham số khởi động

5.1.2.1. Khởi động TFTP Cobalt

Bạn không thể gởi trực tiếp tham số khởi động nào. Thay thế, bạn cần phải sửa đổi tập tin /nfsroot/default.colo trên máy phục vụ NFS, và thêm các tham số riêng của bạn vào biến args (đối số) trong nó.

5.1.2.2. Khởi động qua TFTP trên máy BCM91250A và BCM91480B Broadcom

Bạn không thể gởi tham số hạt nhân nào một cách trực tiếp từ dấu nhắc CFE. Thay thế, bạn cần phải sửa đổi tập tin cấu hình /boot/sibyl.conf trên máy phục vụ TFTP, và thêm các tham số riêng của bạn vào biến extra_args (đối số thêm) trong nó.