Hướng Dẫn Cài Đặt Debian GNU/Linux

Sổ tay này là phần mềm tự do; bạn có thể phát hành lại nó và/hay sửa đổi nó với điều kiện của Giấy Phép Công Cộng GNU (GPL). Xem giấy phép trong Phụ lục F, Giấy phép Công cộng GNU.

Tổng quan

Tài liệu này chứa hướng dẫn cài đặt hệ thống Debian GNU/Linux 4.0 (tên mã là “etch”) vào kiến trúc Mipsel (“mipsel”). Nó cũng chứa lời trỏ đến thông tin thêm, cũng đến thông tin về cách sử dụng hệ thống Debian mới một cách hữu hiệu nhất.

Cảnh báo

Hướng dẫn cài đặt này dựa vào một sổ tay trước được tạo cho hệ thống cài đặt Debian cũ (“đĩa mềm khởi động”), cũng đã được cập nhật để diễn tả trình cài đặt Debian mới. Tuy nhiên, đối với kiến trúc mipsel, sổ tay này chưa được cập nhật đầy đủ hay, cũng chưa kiểm tra các sự kiện, cho trình cài đặt mới. Có lẽ một số phần sổ tay này chưa hoàn toàn, hay có lỗi thời, hay vẫn còn diễn tả trình cài đặt bằng đĩa mềm khởi động. Có một phiên bản mới hơn của sổ tay này ở trang chủ debian-installer. Có lẽ bạn cũng tìm thấy bản dịch thêm tại đó.

Trạng thái của bản dịch: hoàn tất. Mời bạn xem lại bản dịch này và gởi sự gợi ý cho .


Mục lục

Cài đặt 4.0 Debian GNU/Linux trên mipsel
1. Chào mừng bạn dùng Debian
1.1. Debian là gì vậy?
1.2. GNU/Linux là gì vậy?
1.3. Debian GNU/Linux là gì vậy?
1.4. Lấy Debian
1.5. Lấy phiên bản mới nhất của tài liệu này
1.6. Cấu trúc của tài liệu này
1.7. Về tác quyền và giấy phép phần mềm
2. Cần thiết hệ thống
2.1. Phần cứng được hỗ trợ
2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ
2.1.2. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU), bo mạch chính và khả năng hỗ trợ ảnh động
2.1.3. Hỗ trợ thẻ đồ họa
2.2. Vật chứa trình cài đặt
2.2.1. Đĩa CD-ROM/DVD-ROM
2.2.2. Đĩa cứng
2.2.3. Mạng
2.2.4. Hệ thống Un*x hay GNU
2.2.5. Hệ thống cất giữ được hỗ trợ
2.3. Ngoại vi và phần cứng khác
2.4. Mua phần cứng đặc biệt cho GNU/LInux
2.4.1. Tránh phần mềm sở hữu hay bị đóng
2.5. Bộ nhớ và sức chứa trên đĩa cần thiết
2.6. Phần cứng khả năng kết nối mạng
2.6.1. Trình điều khiển cần thiết phần vững
3. Trước khi cài đặt Debian GNU/Linux
3.1. Toàn cảnh tiến trình cài đặt
3.2. Sao lưu mọi dữ liệu đã có đi !
3.3. Thông tin cần thiết
3.3.1. Tài liệu hướng dẫn
3.3.2. Tìm nguồn thông tin về phần cứng
3.3.3. Khả năng tương thích của phần cứng
3.3.4. Thiết lập mạng
3.4. Thoả tiêu chuẩn phần cứng tối thiểu
3.5. Phân vùng sẵn cho hệ thống đa khởi động
3.6. Phần cứng cài đặt sẵn và thiết lập hệ điều hành
4. Lấy vật chứa cài đặt hệ thống
4.1. Bộ đĩa CD Debian GNU/Linux chính thức
4.2. Tải tập tin xuống nhân bản Debian
4.2.1. Nơi tìm ảnh cài đặt
4.3. Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP
4.3.1. Thiết lập trình phục vụ BOOTP
4.3.2. Thiết lập trình phục vụ DHCP
4.3.3. Bật chạy trình phục vụ TFTP
4.3.4. Xác định vị trí của ảnh TFTP
4.4. Cài đặt tự động
4.4.1. Cài đặt tự động bằng trình cài đặt Debian
5. Khởi động hệ thống cài đặt
5.1. Khởi động trình cài đặt trên Mipsel
5.1.1. Khởi động bằng TFTP
5.1.2. Tham số khởi động
5.2. Tham số khởi động
5.2.1. Tham số trình cài đặt Debian
5.3. Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt
5.3.1. Sự đáng tin cậy của đĩa CD-ROM
5.3.2. Cấu hình khởi động
5.3.3. Giải thích thông điệp khởi chạy hạt nhân
5.3.4. Thông báo vấn đề cài đặt
5.3.5. Đệ trình báo cáo cài đặt
6. Sử dụng trình cài đặt Debian
6.1. Trình cài đặt hoạt động như thế nào
6.2. Giới thiệu về thành phần
6.3. Sử dụng thành phần riêng
6.3.1. Thiết lập trình cài đặt Debian và cấu hình phần cứng
6.3.2. Phân vùng và chọn điểm lắp
6.3.3. Thiết lập Hệ thống
6.3.4. Cài đặt Hệ thống Cơ bản
6.3.5. Cài đặt phần mềm thêm
6.3.6. Cho hệ thống khả năng khởi động
6.3.7. Cài đặt xong
6.3.8. Lặt vặt
7. Khởi động vào hệ thống Debian mới
7.1. Giờ phút thử thách
7.2. Gắn kết khối tin đã mật mã
7.2.1. dm-crypt
7.2.2. loop-AES
7.2.3. Giải đáp thắc mắc
7.3. Đăng nhập
8. Bước tiếp và đi đâu vậy?
8.1. Tắt hệ thống
8.2. Cho người dùng UNIX mới
8.3. Giới thiệu về Debian
8.3.1. Hệ thống quản lý gói Debian
8.3.2. Quản lý phiên bản ứng dụng
8.3.3. Quản lý công việc định kỳ
8.4. Thông tin thêm
8.5. Thiết lập thư điện tử trên hệ thống
8.5.1. Cấu hình thư điện tử mặc định
8.5.2. Gửi thư ra hệ thống
8.5.3. Cấu hình tác nhân truyền thư tín Exim4
8.6. Biên dịch hạt nhân mới
8.6.1. Quản lý ảnh hạt nhân
8.7. Phục hồi hệ thống bị hỏng
A. Cài đặt thế nào
A.1. Chuẩn bị
A.2. Khởi động trình cài đặt
A.2.1. CD-ROM
A.2.2. Khởi động từ mạng
A.2.3. Khởi động từ đĩa cứng
A.3. Cài đặt
A.4. Gởi báo cáo cài đặt cho chúng tôi
A.5. Vậy cuối cùng…
B. Tự động hoá việc cài đặt bằng chèn sẵn
B.1. Giới thiệu
B.1.1. Phương pháp chèn sẵn
B.1.2. Hạn chế
B.2. Dùng khả năng chèn sẵn
B.2.1. Tải tập tin định cấu hình sẵn
B.2.2. Dùng tham số khởi động để chèn sẵn câu hỏi
B.2.3. Chế độ tự động
B.2.4. Biệt hiệu có ích khi chèn sẵn
B.2.5. Dùng máy phục vụ DHCP để xác định tập tin định cấu hình sẵn
B.3. Tạo tập tin định cấu hình sẵn
B.4. Nội dung của tập tin định cấu hình sẵn
B.4.1. Địa phương hoá
B.4.2. Cấu hình mạng
B.4.3. Thiết lập máy nhân bản
B.4.4. Phân vùng
B.4.5. Phân vùng bằng RAID
B.4.6. Thiết lập đồng hồ và múi giờ
B.4.7. Thiết lập apt
B.4.8. Thiết lập tài khoản
B.4.9. Cài đặt hệ thống cơ bản
B.4.10. Cài đặt bộ tải khởi động
B.4.11. Chọn gói phần mềm
B.4.12. Làm xong giai đoạn cài đặt thứ nhất
B.4.13. Cấu hình trình thư
B.4.14. Cấu hình X
B.4.15. Chèn trước gói khác
B.5. Tùy chọn cấp cao
B.5.1. Chạy lệnh riêng trong khi cài đặt
B.5.2. Dùng khả năng chèn sẵn để thay đổi giá trị mặc định
B.5.3. Tải dây chuyền tập tin định cấu hình sẵn
C. Phân vùng cho Debian
C.1. Chọn phân vùng Debian, đặt kích cỡ phân vùng
C.2. Cây thư mục
C.3. Bố trí phân vùng khuyến khích
C.4. Tên thiết bị dưới Linux
C.5. Chương trình tạo phân vùng Debian
D. Lặt vặt
D.1. Thiết bị Linux
D.1.1. Thiết lập con chuột
D.2. Sức chứa trên đĩa cần thiết cho công việc
D.3. Cài đặt Debian GNU/Linux từ hệ thống UNIX/Linux
D.3.1. Bắt đầu
D.3.2. Cài đặt debootstrap
D.3.3. Chạy debootstrap
D.3.4. Cấu hình hệ thống cơ bản
D.3.5. Cài đặt hạt nhân
D.3.6. Thiết lập bộ tải khởi động
D.3.7. Đòn kết liễu
E. Linh tinh quản trị
E.1. Về tài liệu này
E.2. Cách đóng góp cho tài liệu này
E.3. Đóng góp chính
E.4. Lời báo nhận thương hiệu
F. Giấy phép Công cộng GNU

Danh sách Bảng

3.1. Thông tin về phần cứng cần thiết để cài đặt
3.2. Điều kiện hệ thống tối thiểu khuyến khích