[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ dalej ]


Uwagi do wydania Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), Mipsel
Część 5 - Kwestie, o których warto wiedzieć mając etch


5.1 Potencjalne problemy

Czasem poprawki mają efekty uboczne, którym nie udało się zapobiec lub też opisujemy błędy w innych miejscach. Tutaj dokumentujemy te problemy, o których warto wspomnieć. Prosimy przeczytać erratę, odnośną dokumentację pakietów, raporty o błędach i inne informacje wspomniane w Co czytać dalej, Rozdział 6.1.


5.1.1 Problemy z urządzeniami odnoszącymi się do udev

Pomimo, że udev był szeroko testowany, możesz napotkać pewne problemy z niektórymi urządzeniami wymagające jeszcze naprawy. Zwykle dotyczą one zmiany uprawnień lub właściciela urządzenia. W niektórych przypadkach urządzenie może nie zostać domyślnie utworzone (np. /dev/video i /dev/radio).

Pakiet udev dostarcza mechanizmów konfiguracyjnych pozwalających na rozwiązanie tych problemów. Zobacz szczegóły w udev(8) i /etc/udev.


5.1.2 Niektóre aplikacje nie będą pracować z jąderem 2.4

Niektóre aplikacje w etch mogą nie współpracować z jądrem 2.4, gdyż na przykład wymagają funkcji epoll(), która nie jest dostępna w jądrze 2.4. Takie aplikacje mogą albo całkiem nie działać, albo działać nieprawidłowo, dopóki system nie ma jądra 2.6.

Przykładem jest serwer HTTP proxy squid.


5.1.3 Właściwe miejsca sieciowe nie mogą zostać osiągnięte przez TCP

Od wersji 2.6.17 Linux agresywnie używa skalowania okna TCP, wyspecyfikowanego w RFC 1323. Niektóre serwery zachowują się nieprawidłowo i pokazują błędną wielkość okna. Prosimy przeczytać opisy błędów #381262, #395066, #401435.

Zwykle są dwa sposoby rozwiązania tych problemów: albo zmiana maksymalnej wielkości okna TCP na mniejszą wartość (zalecane), albo całkowite wyłączenie skalowania okna (przestarzałe). Przykładowe polecenia są na stronie debian-installer errata.


5.1.4 Spowolnione update'y plików indeksowych APT

Domyślnie wersja programu apt z etch używa nowego sposobu update'u plików indeksowych APT (kiedy jest uruchamiane polecenie aptitude update), który pobiera pliki różnicowe (zamiast pełnych plików indeksowych pakietów), zwanego pdiff. Funkcja ta powinna używać mniejszego pasma przesyłowego i być szybsza dla większości systemów. Niestety, daje ona efekt odwrotny w wypadku aktualizacji dla systemów z szybkimi łączami sieciowymi (lub bardzo blisko serwerów), które nie są często aktualizowane, gdyż łączenie plików różnicowych może wtedy przebiegać wolniej niż pobieranie pełnych indeksów. Można wyłączyć tą funkcjonalność przez dodanie Acquire::Pdiffs "false"; w pliku /etc/apt/apt.conf.

Zmiana dotyczy bardziej użytkowników dystrybucji unstable i testing Debian GNU/Linux, ze względu na naturalną zmienność tych archiwów. Użytkownicy etch powinni zwrócić na nią uwagę głównie przy update'ach statusów pakietów archiwum bezpieczeństwa.


5.1.5 Inicjalizacja sieci asynchronicznej może mieć nieprzewidziany przebieg

Na systemach, które używają pakietu udev do załadowania interfejsów sieciowych, możliwe jest, że ze względu na asynchroniczną naturę udev, sterownik sieciowy nie zostanie załadowany przed uruchomieniem /etc/init.d/networking w czasie bootowania systemu. Pomimo, że dodanie allow-hotplug do /etc/network/interfaces (jako dodatku do auto) zagwarantuje, że interfejs sieciowy zostanie włączony, kiedy tylko stanie się dostępny, ale nie ma gwarancji, że stanie się to zanim sekwencja bootująca rozpocznie uruchamianie serwisów sieciowych, tak więc niektóre z nich mogą zachowywać się nieprawidłowo ze względu na brak intefejsu.


5.1.6 Trudności z używaniem bezpiecznych sieci bezprzewodowych WPA

W sarge pakiet wpasupplicant był usługą systemową konfigurowaną przez pliki /etc/default/wpasupplicant i /etc/wpasupplicant.conf.

W etch plik /etc/init.d/wpasupplicant został ususnięty i zintegrowany z /etc/network/interfaces, podobnie jak inne pakiety, takie jak wireless-tools. Oznacza to, że wpasupplicant nie jest już usługą systemową w sposób bezpośredni.

Więcej o konfiguracji wpasupplicant prosimy przeczytać w pliku /usr/share/doc/wpasupplicant/README.modes.gz, gdzie są przykładowe pliki /etc/network/interfaces. Aktualne informacje o pakiecie wpasupplicant można znaleźć na Debian Wiki.


5.1.7 Problemy z plikami o nazwach zawierających znaki nie-ASCII

Podczas montowania filesystemów typu vfat, ntfs lub iso9660, które zawierają w nazwach plików znaki spoza zakresu ASCII, można spodziewać się błędów, jeśli nie montujemy ich z opcją utf8. Wskazówką może być komunikat o błędzie 'Invalid or incomplete multibyte or wide character'. Rozwiązaniem tego problemu może być użycie opcji montowania defaults,utf8 dla filesystemów vfat, ntfs i iso9660, które zawierają takie znaki.

Jądro Linuksa nie zawsze rozróżnia wielkość liter w nazwach plików dla vfat, jeśli została użyta opcja utf8.


5.1.8 Sound stops working

In rare cases the sound might stop working after the upgrade. If this happens, go through the alsa checklist: run alsaconf as root user, add your user to the audio group, use alsamixer and make sure levels are up and it is unmuted, make sure arts or esound stopped, make sure OSS modules unloaded, make sure speakers are on, check whether the command cat /dev/urandom > /dev/dsp works for root.


5.2 Upgrade do jądra 2.6

Jądro serii 2.6 zawiera poważne zmiany w stosunku do serii 2.4. Moduły mają zmienione nazwy, wiele sterowników zostało częściowo, a czasem prawie całkowicie przerobionych. Upgrade do jądra 2.6 z wcześniejszej wersji nie jest więc procesem prostym do przeprowadzenia. Ta sekcja ma na celu zwrócić uwagę na niektóre, związane z tym, problemy.

Jeśli kompilowałeś swoje własne jądro ze źródeł, upewnij się, że masz zainstalowany pakiet module-init-tools przed restartem z jądrem 2.6. Pakiet ten zastępuje modutils dla jądra serii 2.6. Jeśli instalowałeś jeden z pakietów linux-image Debiana, rzeczony pakiet zostanie zainstalowany automatycznie ze względu na zależności.

Jeśli używasz LVM, powinieneś zainstalować także lvm2 zanim zrebootujesz z jądrem 2.6, ponieważ nie wspiera ono bezpośrednio LVM1. Aby mieć dostęp do woluminów LVM1, jest używana warstwa kompatybilności z lvm2 (moduł dm-mod). Możesz pozostawić zainstalowany pakiet lvm10; skrypt init, wyszukujący pracującą wersję jądra, wybierze prawidłową wersję pakietu.

Jeśli masz wpisy w pliku /etc/modules (lista modułów ładowanych podczas bootu systemu), zwróć uwagę, że nazwy niektórych modułów uległy zmianie. Jeśli tak jest, musisz poprawić ten plik o nowe nazwy modułów.

Jeśli już zainstalowałeś jądro 2.6, ale przed restartem, upewnij się, że potrafisz odzyskać system po ewentualnej awarii. Po pierwsze, sprawdź, że konfiguracja bootloadera posiada wpisy odnoszące się do obydwu jąder, zarówno nowego, jak i starego, pracującego jądra 2.4. Powinieneś też mieć dyskietkę "ratunkową" lub CD-ROM, z którego skorzystasz w przypadku błędu konfiguracji, aby zbootować się ze starego jądra.


5.2.1 Konfiguracja klawiatury

Najdalej idące zmiany w jądrze 2.6 dotyczą podstaw warstwy obsługi wejścia. Zmiany te sprawiają, że wszystkie klawiatury wyglądają jak "normalne" klawiatury PC. Oznacza to, że jeśli używasz innego typu klawiatury (np. USB-MAC lub klawiatury Sun), jest bardzo możliwe, że po reboocie z nowym jądrem 2.6, Twoja klawiatura przestanie działać.

Jeśli masz połączenie SSH z innego systemu, możesz rozwiązać ten problem przez uruchomienie dpkg-reconfigure console-data, wybierając opcję "Select keymap from full list" i wybierając klawiaturę "pc".

Jeśli wspomniany problem dotyczy klawiatury konsoli, prawdopodobnie powinieneś dodatkowo zrekonfigurować klawiaturę w X Window System. Możesz zrobić to albo przez wykonanie dpkg-reconfigure xserver-xorg, albo bezpośrednio przez edycję pliku /etc/X11/xorg.conf. Nie zapomnij przeczytać odnośnej dokumentacji w Zadania przed restartem komputera, Rozdział 4.7.

Zwróć uwagę, że jeśli używasz klawiatury USB, może ona być skonfigurowana albo jako "normalna" klawiatura PC lub jako klawiatura USB-MAC. Tego pierwszegoprzypadku problem ten nie dotyczy.


5.2.2 Konfiguracja myszy

Również przez zmiany w warstwie obsługi wejścia, może być konieczna rekonfiguracja X Window System i pakietu gpm, jeśli Twoja mysz przestała pracować po upgrade do jądra 2.6. Najczęstszą tego przyczyną jest zmiana nazwy urządzenia, które pobiera dane z myszy. Być może trzeba będzie załadować inne moduły.


5.2.3 Konfiguracja dźwięku

Dla jądra serii 2.6 sterowniki dźwięku ALSA są rekomendowane zamiast starszych OSS. Sterowniki ALSA są dostarczane domyślnie jako moduły. Żeby umożliwić działanie dźwięku, konieczne jest załadowanie odpowiednich dla Twojego sprzętu modułów ALSA. Zasadniczo odbywa się to w sposób automatyczny, jeśli oprócz pakietu alsa-base masz zainstalowany albo pakiet hotplug albo discover. Pakiet alsa-base "oczernia" moduły OSS, żeby zablokować ich załadowanie przez hotplug lub discover. Jeśli w pliku /etc/modules masz moduły OSS, powinieneś je stamtąd usunąć.


5.3 Przejście z XFree86 na X.Org

Przejście na X.Org wprowadza pewne zmiany strukturalne. W przypadku, jeśli wszystkie zainstalowane pakiety pochodzą z Debiana i są włączone do etch, aktualizacja nie powinna nastręczać problemów. Mamy jednak doświadczenia, że należy zwrócić uwagę na kilka zmian, które mogą potencjalnie spowodować pewne problemy w czasie upgrade'u.

Najważniejszą zmianą jest usunięcie katalogu /usr/X11R6/bin i pozostawienie w jego miejsce linku do /usr/bin. Oznacza to, że powinien on być pusty w czasie instalowania nowych pakietów. Nowe pakiety są w konflikcie z większością pakietów używanych w /usr/X11R6/bin, ale w niektórych przypadkach może być konieczna ręczna interwencja. Prosimy pamiętać o tym, żeby nie uruchamiać aktualizacji z sesji X'ów.

W przypadku niepowodzenia aktualizacji w czasie instalacji X.Org, powinieneś sprawdzić, czy pozostały jakieś pliki w katalogu /usr/X11R6/bin. Możesz użyć dpkg -S, żeby stwierdzić, który pakiet Debiana zainstalował dany plik (jeśli to był pakiet Debiana) i usunąć go za pomocą dpkg --remove. Prosimy zanotować, które pakiety usuwasz, aby zainstalować potem odpowiednie pakiety zastępujące. Zanim wznowisz aktualizację, wszystkie pliki w katalogu /usr/X11R6/bin powinny zostać usunięte.

Prosimy przeczytać http://wiki.debian.org/Xorg69To7, są tam opisane szczegóły i inne problemy.

If you experience problems with X.Org after restarting, it might be also worth to restart the font server by running /etc/init.d/xfs restart. This happens due to /etc/X11/fs/xfs.options containing a line with no-restart-on-upgrade, but the font paths have changed.


5.4 Brak wsparcia dla 8-bitowych wyświetlaczy w wielu aplikacjach

After the upgrade to the X.Org and the latest libraries, X terminals which can only represent colors 8 bits depth will not work. This is because the Cairo 2D vector graphics library (libcairo2) doesn't have 8-bit pseudocolor support. This library is used by the GNOME and Xfce desktops as well as by many desktop applications compiled with the Gtk2+ toolkit, such as abiword.

Systemy, których dotyczy ten problem to niektóre maszyny Sun oraz terminale Tektronix, NCD, IBM i SGI, jak też niektóre inne systemy zdalnych X-ów. Powinieneś skonfigurować te terminale tak, aby używały kolorów 16-bitowych, jeśli jest to możliwe.

Więcej informacji na ten temat jest dostępne na stronie błędów Freedesktop bug #4945.


5.5 Upgrade z exim do exim4

Jednym z pakietów, który stał się pakietem przestarzałym w etch jest pakiet agenta transferu poczty (ang. Mail Transfer Agent - MTA) exim, który został zastąpiony całkowicie nowym pakietem exim4.

exim (wersja 3.xx) nie był pielęgnowany przez autorów już od lat, Debian również zaprzestał wspierania tej wersji. Jeśli ciągle używasz exim'a 3.xx, prosimy zaktualizować pakiet exim do exim4 ręcznie. Od momentu, gdy exim4 jest częścią sarge, możesz wybrać jego aktualizację przed lub po upgrade do etch. Pamiętaj tylko, że stary exim nie będzie już aktualizowany i nie będzie dla niego poprawek bezpieczeństwa po wygaśnięciu sarge.

W zależności od konfiguracji pakietu debconf, w czasie instalacji pakietu exim4 możesz nie zostać zapytany o jego parametry konfiguracyjne. Jeśli nie zostaniesz o nic zapytany, system zostanie skonfigurowany domyślnie jako 'dostarczanie lokalne'. Konfiguracja jest możliwa za pomocą polecenia dpkg-reconfigure exim4-config.

Pakiety wchodzące w skład exim4 w Debianie są dobrze udokumentowane. Strona domowa pakietu to http://wiki.debian.org/PkgExim4 na Debian Wiki i plik README, który można znaleźć na http://pkg-exim4.alioth.debian.org/README/README.Debian.html i w samym pakiecie.

Plik README zawiera rozdział o sposobie pakowania, który opisuje różne dostępne możliwości, które oferujemy, oraz rozdział o aktualizacji z Exim 3, który pomoże Ci w przejściu na aktualną wersję.


5.6 Aktualizacja apache2

Apache został zaktualizowany do nowej wersji 2.2. Chociaż nie powinno to mieć większego wpływu dla większości użytkowników, zwracamy uwagę na kilka potencjalnych problemów.

http://httpd.apache.org/docs/2.2/upgrading.html zawiera zmiany opisane przez autorów. Prosimy przeczytać i pamiętać szczególnie że:

Zmianą specyficzną dla Debiana jest usunięcie definicji napisu SSL, gdyż ssl jest teraz włączony domyślnie.

Jeśli używasz eksperymentalnego ITK MPM (z pakietu apache2-mpm-itk), moduł cgi nie zostanie domyślnie prawidłowo uruchomiony. Aby włączyć go poprawnie, musisz ręcznie wyłączyć mod_cgid i włączyć mod_cgi:

   # cd /etc/apache2/mods-enabled
   # rm cgid.conf cgid.load
   # ln -s ../mods-available/cgi.load .
   # /etc/init.d/apache2 force-reload

5.7 Upgrade Zope i Plone

Zope i jego pochodne zostały zaktualizowane. Wiele z nich zostało usuniętych z dystrybucji (czy to z powodu nieaktualności, czy z to z powodu braku kompatybilności z nowymi wersjami Zope, CMF lub Plone).

Niestety nie możemy zagwarantować, że przejście na nowe wersje zope czy plone będzie proste. Nawet pomimo tego, że Plone zawiera narzędzie migracyjne, doświadczenie pokazuje, że automatyczna migracja nie zawsze musi się powieść.

Z tego powodu rekomendujemy w taki sposób skonfigurować system, żeby pracować nadal na wersjach Zope/Plone z sarge, a równolegle przeprowadzić test migracji na wersje z etch.

Najłatwiej i najbezpieczniej osiągnąć to poprzez wykonanie kopii sarge na inny dysk lub partycję i wykonać upgrade tylko jednej kopii. Można wtedy użyć chroot do uruchamiania wersji z sarge równolegle z wersją z etch.

Nie jest możliwe posiadanie starej i nowej wersji Zope/Plone zainstalowanych jednocześnie na etch, m. in. ze względu na to, że stare pakiety zależą od pakietu python2.3, który nie może być zainstalowany jednocześnie z pakietempython2.4.


5.8 Rozszerzanie symboli (wildcard expansion - globbing) w GNU tar

Poprzednie wersje GNU tar stosowały globbing analogiczny, jak w powłokach systemowych do rozpakowywania (ekstrakcji) plików z archiwum. Na przykład:

   tar xf foo.tar '*.c'

wyekstrahowywało wszystkie pliki, których nazwy kończą się na '.c'. Takie zachowanie było nie udokumentowane i niekompatybilne z tradycyjnymi implementacjami programu tar. Z tego powodu poczynając od wersji 1.15.91, GNU tar nie używa domyślnie globbingu. Powyższy przykład zostanie zinterpretowany jako żądanie wyekstrahowania pliku o nazwie '*.c'.

Więcej informacji w dokumentacji /usr/share/doc/tar/NEWS.gz.


5.9 NIS i Network Manager

Wersja ypbind zawarta w pakiecie nis dla etch zawiera wsparcie dla Network Managera. Powoduje to, że ypbind wyłącza funkcjonowanie klienta NIS, jeśli Network Manager stwierdzi, że komputer jest odłączony od sieci. Ponieważ Network Manager zwykle stwierdza to, kiedy komputer nie jest używany, użytkownicy komputerów z klientami NIS powinni wyłączyć Network Managera w swoich systemach.

Można to zrobić przez deinstalację pakietu network-manager lub edycję pliku /etc/default/nis dodając -no-dbus do YPBINDARGS.

W nowych instalacjach Debiana jest używane domyślnie -no-dbus, ale nie działo się tak w poprzednich wydaniach.


5.10 Przestarzałe niezabezpieczone konfiguracje php

Przez wiele lat włączenie opcji register_globals w PHP było znane jako nie zabezpieczone i niebezpieczne, choć opcja ta była do tej pory domyślnie wyłączona. Obecnie ten parametr jest całkowicie przestarzały w Debianie, jako zbyt niebezpieczny. To samo dotyczy parametrów safe_mode i open_basedir, które od pewnego czasu również nie były wspierane.

Poczynając od tego wydania, zespół bezpieczeństwa Debiana nie zapewnia wsparcia dla tych konfiguracji PHP, które są znane jako niezabezpieczone. Najważniejszy jest całkowity brak wsparcia dla błędów spowodowanych włączoną opcją register_globals.

Jeśli używasz działających aplikacji, które wymagają włączonego register_globals, włącz je w sposób dozwolony, czyli poprzez plik konfiguracyjny Apache'a. Więcej informacji jest dostępnych w pliku README.Debian.security w katalogu z dokumentacją PHP (/usr/share/doc/php4, /usr/share/doc/php5).


5.11 Status bezpieczeństwa produktów Mozilla

Programy Mozilli firefox i thunderbird (przemianowane w Debianie odpowiednio na iceweasel i icedove), są dla wielu użytkowników ważnymi narzędziami. Niestety, polityka bezpieczeństwa autorów, która nakłania użytkowników do aktualizowania programów do autorskich wersji, jest w konflikcie z polityką Debiana, która zakłada niełączenie zmian funkcjonalnych z poprawkami bezpieczeństwa. Nie możemy tego dziś przewidzieć, ale być może w czasie życia etch zespół bezpieczeństwa Debiana dojdzie do punktu, w którym wsparcie produktów Mozilli nie będzie możliwe i zostanie ogłoszone jego zakończenie. Powinienieś wziąć to pod uwagę, jeśli używasz produktów Mozilli i rozważyć alternatywne rozwiązania dostępne w Debianie, jeśli brak wsparcia bezpieczeństwa stanowi dla Ciebie problem.


5.12 Środowisko KDE

Obsługa mediów w KDE została zmieniona w wersji dostępnej w etch z użycia device:/ na media:/. Niektóre konfiguracje użytkowników mogą zachowywać linki device:/ w plikach, co powinno zostać poprawione. Szczególnie plik ~/.kde/share/apps/konqsidebartng/virtual_folders/services zawierający takie odnośniki może być bezpiecznie usunięty i nie będzie już tworzony dla nowych użytkowników.

Dokonano wielu zmian w KDE od wersji dostarczanej z sarge do wersji w etch, możesz znaleźć więcej informacji na KDE 3.5 Release Notes.


5.13 Zmiany w środowisku GNOME

Jeśli używałeś GNOME w sarge, nie odniesiesz wszystkich korzyści z niektórych zmian wprowadzonych do standardowej konfiguracji Debiana dla etch. W niektórych skrajnych przypadkach GNOME może nie obsługiwać prawidłowo dotychczasowej konfiguracji i nie zachowywać się poprawnie.

Jeśli nie zależy Ci zbyt na dotychczasowej konfiguracji GNOME, możesz zmienić nazwę katalogu .gconf w katalogu domowym (np. na .gconf.old) i zostanie on utworzony automatycznie z domyślną konfiguracją dla etch przy starcie nowej sesji.

W wydaniu etch Debian nie zachowuje pakietów z przestarzałej wersji 1 GNOME. Pomimo tego pozostawiono niektóre pakiety niezbędne do działania starszych pakietów nie zaktualizowanych jeszcze do GNOME2. Pakiety dla GTK1.2 są w pełni wspierane.

Dokonano wielu zmian w GNOME pomiędzy wersjami dostarczanymi w sarge i etch, możesz znaleźć więcej informacji na ten temat wGNOME 2.14 Release Notes.


5.14 Domyślny edytor

Jeśli uzywasz vim jako domyślnego edytora, może on zmienić się na nano w czasie aktualizacji.

Administratorzy, którzy chcą zmienić domyślny edytor wszystkim użytkownikom, będą musieli zaktualizować alternatywy systemowe poleceniem:

   # update-alternatives --config editor

Użytkownicy chcący zmienić domyślny edytor mogą zdefiniować zmienną środowiskową EDITOR przez poprawienie pliku swojego profilu:

   EDITOR=vi
   export EDITOR
   alias editor=$EDITOR

5.15 Message of the day

/etc/motd is now a symlink to /var/run/motd which is rebuilt by /etc/init.d/bootmisc.sh from a template, /etc/motd.tail, at each reboot. It means that changes made to /etc/motd will be lost. Changes made into /etc/motd.tail are not automatically applied to /etc/motd other than at reboot.

Also, the EDITMOTD variable at /etc/default/rcS no longer has any effect. If you wish to disable updating of the motd, or want to maintain your own content for the message of the day you just have to point the /etc/motd symlink to a different file such as /etc/motd.static and make your changes there.


5.16 Not default support for unicode in emacs21*

Emacs21 and emacs21-nox are not configured to use Unicode by default. For more information and a workaround please see Bug #419490.


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ dalej ]


Uwagi do wydania Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), Mipsel

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (obecny), Andreas Barth (obecny), Javier Fernández-Sanguino Peña (obecny), Steve Langasek (obecny)
debian-doc@lists.debian.org