A.2. Arrencada de l'instal·lador

L'equip de debian-cd construeix imatges dels CD que utilitzen el debian-installer a la pàgina de Debian CD. Si voleu trobar més informació d'on descarregar-se els CDs, mireu Secció 4.1, “El lot de CD-ROM oficials de Debian GNU/Linux”.

Alguns mètodes d'instal·lació requereixen d'altres imatges a mes a mes de les imatges dels CDs. A la Secció 4.2.1, “On trobar imatges d'instal·lació” s'explica com podeu trobar imatges a rèpliques de Debian

Les subseccions de baix us donaran detalls de quines imatges necessiteu aconseguir per cada mecanisme d'instal·lació.

A.2.1. CDROM

Hi ha dues imatges de CD diferents per netinst que poden ser utilitzades per instal·lar etch amb debian-installer. Aquestes imatges s'han fet amb la intenció d'arrencar des del CD i instal·lar els paquets addicionals fent ús d'una xarxa, d'ahí el nom netinst. La diferència entre les dues imatges és que a la imatge completa estan inclosos els paquets base, mentre que si esteu utilitzant la imatge «targeta de negocis» haureu de descarregar-los de la web. Si voleu, podeu aconseguir una imatge completa del CD a la qual no necessiteu la xarxa per instal·lar. Tan sols necessiteu el primer CD del conjunt de CDs de Debian.

Descarregueu la que preferiu i graveu-la a un CD. Per arrencar un PowerMac des de CD, premeu la tecla c mentre esteu arrencant. Mireu Secció 5.1.1, “Arrencada des d'un CD-ROM” per altres maners d'arrencar des de CD.

A.2.2. Disquet

Si no podeu arrencar des de CD, podeu descarregar les imatges dels disquets Debian. Necessiteu les imatges floppy/boot.img, floppy/root.img i possiblement un o més dels disquets amb controladors.

El disquet d'arrencada és el que conté la imatge boot.img. Quan arrenqueu aquest disquet, us suggerirà que inseriu un segon disquet — feu ús del que conté root.img dins.

Si esteu planejant fer la instal·lació per xarxa, normalment necessitareu el disquet floppy/net-drivers-1.img. Per targes de xarxa PCMCIA o USB, i altres targes menys usuals, també necessitareu un segon disquet, floppy/net-drivers-2.img.

Si teniu un CD, però no podeu arrencar des d'ell, aleshores arrenqueu des de disquet i feu ús de floppy/cd-drivers.img com disc de controladors, i completeu la instal·lació fent ús del CD.

Els disquets son un dels mitjans menys segurs, així que prepareu-vos per un munt de fallades als disquets (mireu la Secció 5.3.2, “Fiabilitat dels disquets”). Cada fitxer .img que heu descarregat va a un únic disquet; podeu fer ús de l'ordre dd per escriure'l a /def/fd0 o equivalents (podeu trobar més detalls a la Secció 4.3, “Creació de disquets a partir d'imatges de disquet”). Com que teniu més d'un disquet, no seria mala idea etiquetar-los.

A.2.3. Clau de memòria USB

També podeu instal·lar des de una clau de memòria USB. Per exemple un clauer USB pot ser un mitjà d'instal·lació de Debian molt còmode per portar per tot arreu.

La forma més fàcil de preparar el vostre llapis de memòria USB és descarregar el fitxer hd-media/boot.img.gz, i utilitzar gunzip per extraure la imatge de 256 MiB d'aquest fitxer. Escriviu aquesta imatge directament al vostre llapis de memòria, que ha de ser com a mínim de 256 MiB de tamany. Per suposat, açò destruirà tot el que hi havia al llapis de memòria. Després mounteu el llapis de memòria, que ara ha de tenir un sistema de fitxers FAT. Ara, descarregueu una imatge del CD netinst de Debian, i copieu el fitxer al llapis de memòria; qualsevol nom és bo sempre que acabe amb .iso.

Hi ha formes més flexibles per preparar un llapis de memòria per fer ús del debian-installer, i també és possible que funcioni amb llapis de memòria mes petits. Per més detalls, podeu mirar Secció 4.4, “Preparació dels fitxers per arrencar amb el llapis de memòria USB”.

Arrencar un sistema Macintosh des de un dispositiu d'emmagatzemament USB requereix usar manualment l'Open Firmware. Per a instrucciones, vegeu Secció 5.1.3, “Arrencada des d'un llapis de memòria USB”.

A.2.4. Arrencada des de la xarxa

També és possible arrencar el debian-installer completament de la xarxa. Hi ha diferents mètodes per arrencar per xarxa depenent de la vostra arquitectura i configuració d'arrencada de xarxa. Els fitxers que podeu trobar a netboot/ poden utilitzar-se per arrencar de la xarxa el debian-installer.

A.2.5. Arrencada des del disc dur

Es possible arrencar l'instal·lador sense fer ús d'un dispositiu extraïble, tan sols tenint un disc dur, que pot contenir un sistema operatiu diferent. Descarregueu hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz, i la imatge d'un CD de Debian al directori principal del vostre disc dur. Assegureu-vos de que la imatge del CD ha de tenir el nom acabat amb .iso. Ara tan sols us queda arrencar el linux amb el initrd.