A.2. Asentimen käynnistys

Debian-cd -työryhmä tarjoaa asenninta käyttävät CD-otokset Debianin CD-sivulla. Lisää tietoa romppujen hankinnasta löytyy kohdasta Kohta 4.1, “Viralliset Debian GNU/Linux romput”.

Jotkut asennustavat vaativat muita kuin romppuotoksia. Kohta 4.2.1, “Mistä asennusotokset löytyvät?” selvittää miten otokset löytyvät Debianin peilikopioista.

Seuraavat aliluvut kertovat yksityiskohtaisemmin mitä otosta olisi missäkin asennustavassa käytettävä.

A.2.1. Romppu

Netinst romppuotoksia on kaksi, näillä voi asentaa version etch käyttäen asenninta debian-installer. Nämä otokset on tarkoitettu käynnistymään rompulta ja noutamaan lisää asennuspaketteja verkosta. Ne ovat verkkoasennusta varten, tästä nimi "netinst". Otokset eroavat siten, että täydessä verkkoasennusrompussa on mukana peruspaketit, jotka on käyntikorttirompun eli "businesscard CD" kanssa noudettava netistä. Ilman verkkoyhteyttä voi asentaa viralliselta rompulta. Virallisten romppujen ensimmäinen romppu riittää asennukseen.

Nouda mieluisa romppuotos ja kirjoita se romppuaihiolle. PowerMac käynnistyy rompulta painettaessa näppäintä c koneen käynnistyessä. Luvussa Kohta 5.1.1, “Käynnistäminen rompulta” on muita tapoja käynnistää rompulta.

A.2.2. Levyke

Jos käynnistys rompulta ei ole mahdollista, voidaan noutaa levykeotokset Debianin asentamiseksi. Tarvitaan floppy/boot.img, floppy/root.img ja yksi tai useampi ajurilevykkeistä.

Käynnistyslevyke on se johon kirjoitettiin boot.img. Tämä levyke kehoittaa käynnistettäessä asettamaan toisen levykkeen asemaan — käytä sitä jolle kirjoitettiin root.img.

Jos on tarkoitus asentaa verkosta, tarvitaan useimmiten floppy/net-drivers-1.img. Jos verkkoliitäntä on PCMCIA tai USB, tai harvinaisempi verkkokortti, tarvitaan myös toinen levyke, floppy/net-drivers-2.img.

Jos käytössä on romppuasema, mutta siltä ei voi käynnistää konetta, käynnistetään levykkeiltä ja käytetään otosta floppy/cd-drivers.img ajurilevykkeenä jotta asennusta voidaan jatkaa rompulta.

Levykkeet ovat hyvin epäluotettavia taltioita, kannattaa varautua toimimattomiin levykkeisiin (katso Kohta 5.3.2, “Levykkeen luotettavuus”). Jokainen noutamasi .img-otos kirjoitetaan omalle levykkeelleen; komennolla dd laitteelle /dev/fd0 tai muulla tavoin (katso tarkemmin luvusta Kohta 4.3, “Levykkeiden luominen levyotoksista”). Levykkeitä on useampi kuin yksi, ne on hyvä merkitä tunnisteella.

A.2.3. USB-muisti

Asennus on mahdollista myös irrotettavalta USB-muistilaitteelta. Esimerkiksi USB-avaimenperä on kätevä asennustaltio Debianille, sen voi ottaa mukaansa kaikkialle.

Helpoin tapa valmistella USB-muisti on noutaa hd-media/boot.img.gz, ja purkaa siitä gunzipillä 256 Mt otos. Tämä otos kirjoitetaan sellaisenaan vähintään 256 Mt kokoiselle USB-muistille. Tämä tietenkin tuhoaa USB-muistin entisen sisällön. Sitten USB-muisti liitetään, siinä on nyt FAT-tiedostojärjestelmä. Seuraavaksi noudetaan Debianin verkkoasennus romppuotos ja kopioidaan otos USB-muistille; tiedostonimellä ei ole väliä kunhan sen loppuosa on .iso.

On muita joustavampia tapoja valmistella USB-muisti debian-asentimen käyttöön. Pienempienkin muistien käyttö on mahdollista. Lisätietoja löytyy luvusta Kohta 4.4, “Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä USB-muistilta”.

Macintosh-järjestelmien käynnistäminen USB-muistilaitteelta edellyttää Open Firmwaren käytön osaamista. Luvusta Kohta 5.1.3, “Käynnistys USB-muistilta” löytyy ohjeita.

A.2.4. Verkkokäynnistys

debian-installer on mahdollista käynnistää kokonaan verkosta. Erilaiset verkkokäynnistystavat riippuvat arkkitehtuurista ja verkkokäynnistyksen asetuksista. Hakemiston netboot/ tiedostoja voidaan käyttää debian-installer:in verkkokäynnistykseen.

A.2.5. Käynnistys kiintolevyltä

Asennin on mahdollista käynnistää käyttämättä irrotettavia muistilaitteita koneen kiintolevyltä, jossa voi olla joku muu käyttöjärjestelmä. Nouda hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz ja Debian romppuotos kiintolevyn juurihakemistoon. Varmistu romppuotoksen tiedostonimen päättyvän .iso. Nyt pitää vain käynnistää linux initrd:llä.