Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbilder
4.3. Skapa startdisketter från diskettavbilder
4.3.1. Skriva diskettavbilder från ett Linux eller Unix-system
4.3.2. Skriva diskettavbilder från DOS, Windows eller OS/2
4.3.3. Skriva diskettavbilder från MacOS
4.4. Förbereda filer för uppstart med USB-minne
4.4.1. Kopiera filerna — det enkla sättet
4.4.2. Kopiera filerna — det flexibla sättet
4.4.3. Lägga till en ISO-avbild
4.5. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
4.5.1. Uppstart av hårddiskinstallerare på OldWorld Mac
4.5.2. Uppstart av hårddiskinstallerare på NewWorld Mac
4.6. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.6.1. Konfigurera en BOOTP-server
4.6.2. Konfigurering av DHCP-server
4.6.3. Aktivering av TFTP-server
4.6.4. Flytta TFTP-avbilderna till rätt plats
4.7. Automatisk installation
4.7.1. Automatisk installation med Debian Installer