4.3. Skapa startdisketter från diskettavbilder

Startbara disketter används oftast som en sista utväg för att starta upp installeraren på maskinvara som inte kan starta upp från cd eller på andra sätt.

Starta upp installeraren från diskett misslyckas på Mac USB-diskettenheter enligt rapporter.

Diskettavbilder är filer som innehåller det kompletta innehållet av en diskett i råformat. Diskettavbilder, såsom boot.img, kan inte bara kopieras till diskettenheter. Ett speciellt program används för att skriva avbildsfilerna till disketter i råläge. Det här krävs för att de här avbilderna är råa representationer av disketten; det är nödvändigt att göra en sektorkopiering av data från filen till disketten.

Det finns olika tekniker för att skapa disketter från diskettavbilder. Det här avsnittet beskriver hur man skapar disketter från diskettavbilder på olika plattformar.

Innan du kan skapa disketterna behöver du först hämta ner dem från en av Debian-speglarna, som förklaras i Avsnitt 4.2, “Hämta filer från Debian-speglar”.

Oavsett vilken metod du använder för att skapa dina disketter, bör du komma ihåg att aktivera skrivskyddet på disketterna när du har skrivit på dem, för att vara säker på att de inte oavsiktligt ändras.

4.3.1. Skriva diskettavbilder från ett Linux eller Unix-system

För att skriva diskettavbildsfilerna till disketterna behöver du antagligen root-åtkomst till systemet. Placera en bra, tom diskett i diskettenheten. Använd sedan kommandot

$ dd if=filnamn of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync

där filnamn är en av diskettavbildsfilerna. /dev/fd0 är ett vanligt använt namn på diskettenheten, det kan vara annorlunda på den dator du använder. Kommandot kan återvända till prompten före Unix har skrivit klart disketten så se på aktivitetslampan på diskettenheten och se till att lampan slocknat och disketten slutat rotera innan du matar ut den från enheten. På vissa system behöver du köra ett kommando för att mata ut disketten från enheten .

Vissa system försöker att automatiskt montera en diskett när du matar in den i enheten. Du kanske behöver inaktivera den här funktionen innan arbetsstationen tillåter dig att skriva en diskett i råläge. Hur man gör det beror helt på ditt operativsystem.

Om du skriver en diskett på en PowerPC Linux-maskin, behöver du mata ut den. Programmet eject hanterar det snyggt; du kan behöva installera det.

4.3.2. Skriva diskettavbilder från DOS, Windows eller OS/2

Om du har tillgång till en i386- eller amd64-maskin, kan du använda ett av följande program för att kopiera avbilder till disketter.

Programmen rawrite1 och rawrite2 kan användas under MS-DOS. För att använda de här programmen måste du se till att du har startat upp i DOS. Försök att använda dessa program från DOS-prompten i Windows eller att dubbelklicka på de här programmen från Utforskaren i Windows kommer inte att fungera.

Programmet rwwrtwin kan köras på Windows 95, NT, 98, 2000, ME, XP och antagligen senare versioner. För att använda det behöver du packa upp diskio.dll i samma katalog.

De här verktygen kan hittas på de officiella Debian cd-skivorna under katalogen /tools.

4.3.3. Skriva diskettavbilder från MacOS

Ett AppleScript, Make Debian Floppy, finns tillgängligt för att skriva disketter från diskettavbildsfilerna. Det kan hämtas från ftp://ftp2.sourceforge.net/pub/sourceforge/d/de/debian-imac/MakeDebianFloppy.sit. För att använda det, packa upp (unstuff) det på ditt skrivbord och dra en diskettavbildsfil till det. Du måste ha Applescript installerat och aktiverat i din utökningshanterare. Disk Copy kommer att fråga dig att bekräfta om du vill radera disketten och fortsätta att skriva filavbilden till den.

Du kan också använda MacOS-verktyget Disk Copy direkt, eller freewareverktyget suntar. Filen root.bin är ett exempel på en diskettavbild. Använd en av följande metoder för att skapa en diskett från diskettavbilden med de här verktygen.

4.3.3.1. Skriva diskettavbilder med Disk Copy

Om du skapar diskettavbilderna från filer som från början kom från en officiell Debian GNU/Linux-cd, så är Type och Creator redan korrekt inställda. Följande steg för Creator-Changer är endast nödvändiga om du hämtade avbildsfilerna från en Debian-spegel.

  1. Få tag på Creator-Changer och använd den för att öppna filen root.bin.

  2. Ändra Creator till ddsk (Disk Copy), och Type till DDim (binär diskettavbild). De här fälten är skiftkänsliga.

  3. Viktigt: I Finder, använd Get Info för att visa Finder-information om diskettavbilden, och “X” i kryssrutan File Locked så att MacOS inte kan ta bort startblocken om avbilden monteras av misstag.

  4. Få tag på Disk Copy; om du har ett MacOS-system eller cd finns det sannolikt redan där, prova annars http://download.info.apple.com/Apple_Support_Area/Apple_Software_Updates/English-North_American/Macintosh/Utilities/Disk_Copy/Disk_Copy_6.3.3.smi.bin.

  5. Kör Disk Copy och välj Utilities->Make a Floppy, och välj sedan den låsta avbildsfilen från dialogrutan. Den kommer att fråga dig att mata in en diskett, sedan fråga om du verkligen vill radera den. När den är klar ska den mata ut disketten.

4.3.3.2. Skriva diskettavbilder med suntar

  1. Få tag på suntar från . Starta programmet suntar och välj “Overwrite Sectors...” från menyn Special.

  2. Mata in disketten enligt begäran, tryck sedan Enter (start på sektor 0).

  3. Välj filen root.bin i filöppningsdialogen.

  4. Efter att disketten har skapats, välj File->Eject. Om det inträffade några fel under skrivning av disketten, kasta helt enkelt disketten och prova med en annan.

Före du använder disketten du skapade, aktivera skrivskyddet! Om du av misstag monterar den i MacOS kommer MacOS förstöra den.