4.4. Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä USB-muistilta

USB-muistin valmisteluun tarvitaan järjestelmä, jossa GNU/Linux on jo toiminnassa ja jossa USB on tuettu. Olisi varmistuttava ytimen moduulin usb-storage olevan ladattuna (modprobe usb-storage) ja yritettävä selvittää, mikä on USB-muistia vastaava SCSI-laitetiedosto (tässä esimerkissä tiedosto /dev/sda). Kun muistille kirjoitetaan, on sen kirjoitussuoja ehkä otettava pois päältä.

Huomaa, että USB-muistin olisi oltava kooltaan vähintään 256 Mt (pienempikin koko riittää jos noudatat ohjetta Kohta 4.4.2, “Tiedostojen kopiointi — joustava tapa”).

4.4.1. Tiedostojen kopiointi — helppo tapa

Tarjolla on kaikki-yhdessä-tiedostossa -paketti hd-media/boot.img.gz, jossa on kaikki asentimen tiedostot (myös ydin) sekä yaboot ja sen asetustiedosto. Luo tyyppiä "Apple_Bootstrap" oleva osio USB-muistille komennon mac-fdisk komennolla C ja pura otos suoraan siihen:

# zcat boot.img.gz > /dev/sda2

Varoitus

Tämä tapa tuhoaa kaikki tiedot laiteelta. Varmistu käyttäväsi USB-muistin oikeaa laitenimeä.

Tämän jälkeen liitetään USB-muisti (mount /dev/sda2 /mnt), jossa on nyt HFS-tiedostojärjestelmä, ja kopioidaan Debianin netinst tai businesscard ISO-otos siihen (katso Kohta 4.4.3, “ISO-otoksen lisääminen”). Huomaa, että tiedoston nimen loppuna on oltava .iso. Irrota muisti (umount /mnt) ja homma on valmis.

4.4.2. Tiedostojen kopiointi — joustava tapa

Jos USB-muistin sisältöä halutaan muokata tai halutaan tietää tarkemmin mitä tapahtuu, olisi tiedostot kopioitava muistille seuraavalla tavalla.

4.4.2.1. USB-muistin osiointi suoritinperheellä PowerPC

Useimmat USB-muistit eivät tehtaan jäljiltä ole sellaisia että Open Firmware osaisi käynnistää niiltä, joten muistille on tehtävä uudet osiot. Mac-järjestelmillä käytetään komentoa mac-fdisk /dev/sda, tehdään uusi osiotaulu komennolla i, ja luodaan uusi osio tyypiltää Apple_Bootstrap komennolla C. (Huomaa, että ensimmäinen "osio" on aina osiotaulu itse.) Kirjoita sitten

$ hformat /dev/sda2

Varmista käyttäväsi oikeaa laitenimä USB-muistille. Komento hformat on Debianin paketissa hfsutils.

Ytimen käynnistämiseksi USB-muistilta käynnistettäessä tallennetaan muistille käynnistyslatain. Käynnistyslatain yaboot voidaan asentaa HFS-tiedostojärjestelmään ja sen asetuksia voidaan muuttaa tekstitiedostoa muokkaamalla. Mitä tahansa HFS-tiedostojärjestelmää tukevaa käyttöjärjestelmää voidaan käyttää käynnistyslataimen asetustiedoston muuttamiseen.

Vakiona yaboot:n kanssa tuleva komento ybin ei vielä ymmärrä USB-massamuisteja, joten yaboot on asennettava itse paketin hfsutils työkaluilla. Kirjoita

$ hmount /dev/sda2
$ hcopy -r /usr/lib/yaboot/yaboot :
$ hattrib -c UNIX -t tbxi :yaboot
$ hattrib -b :
$ humount

Varmistu taas, että käytetään oikeaa laitenimeä. Osio ei saa olla liitettynä muuanne tätä tehtäessä. Tässä tallennetaan osioon käynnistyslatain, ja merkitään se HFS:n työkaluilla siten että Open Firmware käynnistää sen. Kun tämä on tehty, voidaan muu osa USB-muistista valmistella tavallisilla Unixin työkaluilla.

Liitä osio (mount /dev/sda2 /mnt) ja kopioi Debianin asennuspalvelimesta seuraavat tiedsotot USB-muistille:

 • vmlinux (ytimen ohjelmatiedosto)

 • initrd.gz (käynnistysmuistilevyn levyotos)

 • yaboot.conf (yabootin asetustiedosto)

 • boot.msg (valinnainen käynnistysviesti)

 • Valinnaisia ytimen moduuleita

Asetustiedostossa yaboot.conf tulisi olla seuraavat rivit:

default=install
root=/dev/ram

message=/boot.msg

image=/vmlinux
    label=install
    initrd=/initrd.gz
    initrd-size=10000
    read-only

Huomaa, että parametrin initrd-size arvoa voidaan joutua kasvattamaan asennettavan otoksen mukaan.

4.4.3. ISO-otoksen lisääminen

Asennin etsii muistilta Debianin ISO-otosta jossa on lisää asennuksessa tarvittavaa tietoa. Seuraavaksi on siis kopioitava Debianin ISO-otos (businesscard, netinst tai jopa täysi romppuotos) USB-muistille (muista valita otos joka mahtuu). Otostiedoston nimen lopussa on oltava .iso.

Edellinen vaihe tietenkin ohitetaan, jos asennetaan verkosta käyttämättä ISO-otosta. Lisäksi on käytettävä käynnistysmuistilevyn levyotosta hakemistosta netboot eikä hakemistosta hd-media, koska tiedostossa hd-media/initrd.gz ei ole verkkotukea.

Kun on valmista, irrotetaan USB-muisti (umount /mnt) ja pistetään kirjoitussuoja päälle.