4.4. Förbereda filer för uppstart med USB-minne

För att förbereda USB-minnet behöver du ett system där GNU/Linux redan körs och där USB stöds. Du bör se till att kärnmodulen usb-storage är inläst (modprobe usb-storage) och försöka lista ut vilken SCSI-enhet som USB-minnet har länkats till (i det här exemplet används /dev/sda). För att skriva till minnet måste du kanske inaktivera skrivskyddet på minnet.

Observera att USB-minnet bör vara minst 256 MB stort (mindre installationer är möjliga om du följer Avsnitt 4.4.2, “Kopiera filerna — det flexibla sättet”).

4.4.1. Kopiera filerna — det enkla sättet

Det finns en allt-i-ett-fil hd-media/boot.img.gz som innehåller alla installerarens filer (inklusive kärnan) såväl som yaboot och dess konfigurationsfil. Skapa en partition av typen "Apple_Bootstrap" på¨ditt USB-minne med kommandot C i mac-fdisk och extrahera avbilder direkt till den:

# zcat boot.img.gz > /dev/sda2

Varning

Den här metoden förstör allt som redan finns på enheten. Se till att du använder det korrekta enhetsnamnet för ditt USB-minne.

Efter det, montera USB-minnet (mount /dev/sda2 /mnt), som nu har ett HFS-filsystem på sig, och kopiera en av Debians nätinstallation- eller visitkortsavbilder till den (se Avsnitt 4.4.3, “Lägga till en ISO-avbild”). Avmontera minnet (umount /mnt) och du är klar.

4.4.2. Kopiera filerna — det flexibla sättet

Om du vill ha mer flexibilitet eller bara vill veta vad som händer, bör du använda följande metod att lägga in filerna på ditt USB-minne.

4.4.2.1. Partitionering av USB-minne på PowerPC

De flesta USB-minne kommer in förkonfigurerade på det sätt att Open Firmware kan starta upp från dem, så du behöver partitionera om minnet. På Mac-system, kör mac-fdisk /dev/sda, initiera en ny partitionskarta med kommandot i, och skapa en ny partition av typen Apple_Bootstrap med kommandot C. (Observera att första "partition" alltid kommer att vara själva partitionskartan.) Ange sedan

$ hformat /dev/sda2

Se till att du använder den korrekta enhetsnamnet för ditt USB-minne. Kommandot hformat finns i Debian-paketet hfsutils.

För att starta kärnan efter uppstart från USB-minnet, lägger vi en starthanterare på minnet. Starthanteraren yaboot kan installeras på ett HFS-filsystem och kan omkonfigureras genom att redigera en textfil. Alla operativsystem som har stöd för HFS-filsystem kan användas för att göra ändringar i konfigurationen för starthanteraren.

Det normala verktyget ybin som kommer med yaboot förstår ännu inte USB-lagringsenheter, så du måste installera yaboot manuellt genom att använda verktygen från hfsutils. Ange

$ hmount /dev/sda2
$ hcopy -r /usr/lib/yaboot/yaboot :
$ hattrib -c UNIX -t tbxi :yaboot
$ hattrib -b :
$ humount

Igen, se till att du använder det korrekta enhetsnamnet. Partitionen får inte vara monterad under den här proceduren. Den här proceduren skriver starthanteraren till partitionen, och använder HFS-verktygen för att markera den på sådant sätt att Open Firmware kan starta upp på den. Genom att göra det här, kan resten av USB-minnet förberedas med de normala Unix-verktygen.

Montera partitionen (mount /dev/sda2 /mnt) och kopiera följande filer från Debian-arkiven till minnet:

 • vmlinux (kärnbinär)

 • initrd.gz (initiell ramdiskavbild)

 • yaboot.conf (yaboots konfigurationsfil)

 • boot.msg (valfritt uppstartsmeddelande)

 • Valfria kärnmoduler

Konfigurationsfilen yaboot.conf bör innehålla följande rader:

default=install
root=/dev/ram

message=/boot.msg

image=/vmlinux
    label=install
    initrd=/initrd.gz
    initrd-size=10000
    read-only

Observera att parametern initrd-size kan behöva ökas, beroende på avbilden du startar upp.

4.4.3. Lägga till en ISO-avbild

Installeraren kommer att leta efter en Debian ISO-avbild på minnet som dess källa för ytterligare data som behövs för installationen. Så ditt nästa steg är att kopiera en Debian ISO-avbild (visitkort, netinst eller till och med en fullständig cd-avbild) till ditt USB-minne (se till att välja den som passar). Filnamnet på avbilden måste sluta på .iso.

Om du vill installera över nätverket, utan att använda en ISO-avbild, kommer du så klart hoppa över föregående steg. Vidare måste du använda den initiala ramdisken från katalogen netboot istället för den från hd-media, på grund av att hd-media/initrd.gz inte har stöd för nätverk.

När du är klar, avmontera USB-minnet (umount /mnt) och aktivera dess skrivskydd.