4.5. Preparació dels fitxers per arrencar des del disc dur

L'instal·lador es pot arrencar fent ús de fitxers que són a una partició d'un disc dur: o bé llençat des d'un altre sistema operatiu, o bé cridant directament un carregador des de la BIOS.

Es pot aconseguir una instal·lació completa amb “xarxa pura” utilitzant aquesta tècnica. Açò evita tota la confusió de mitjans extraïbles, com trobar i gravar imatges de CD o barallar-se amb nombrosos i poc fiables disquets.

L'instal·lador no pot arrencar des d'un sistema de fitxers HFS+. Els MacOS System 8.1 i posteriors poden utilitzar el sistema de fitxers HFS+; tots els NewWorld PowerMacs utilitzen HFS+. Per determinar si el vostre sistema de fitxers és HFS+, seleccioneu Get Info pel volum en qüestió. El sistema de fitxers HFS apareix com Mac OS Standard, mentre que al HFS+ diu Mac OS Extended. Hauríeu de tenir una partició HFS per poder intercanviar fitxers entre MacOS i Linux, en particular els fitxers d'instal·lació que descarregueu.

S'utilitzen programes diferents pel sistema d'arrencada amb disc dur depenent de si el sistema és un model “NewWorld” o un “OldWorld”.

4.5.1. Arrencar l'instal·lador des de disc dur per a Macs OldWorld

El disquet boot-floppy-hfs utilitza miBoot per arrencar la instal·lació, però miBoot no és fàcil d'utilitzar per arrencar des de disc dur. BootX, llençat des de MacOS, suporta arrencar des de fitxers al disc dur. També es pot utilitzar BootX per arrencada dual MacOS i Linux després d'haver completat la instal·lació del vostre Debian. Pel Performa 6360, pareix que el quik no pot fer el disc arrencable. Així que per aquest model el BootX és imprescindible.

Descarregueu i desempaqueteu el BootX, disponible a http://penguinppc.org/projects/bootx/, o al directori dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac a les rèpliques http/ftp oficials i als CD oficials de Debian. Utilitzeu Stuffit Expander per extraure aquest arxiu. Dins el paquet, hi ha una carpeta buida amb el nom Linux Kernels. Descarregueu el linux.bin i el ramdisk.image.gz des del directori disks-powerpc/current/powermac, i poseu-los a la carpeta Linux Kernels. Aleshores poseu la carpeta Linux Kernels al Sistema de Carpetes actiu.

4.5.2. Arrencar l'instal·lador des de disc dur per a Macs NewWorld

Els PowerMacs NewWorld suporten arrencar des d'una xarxa o un CD-ROM ISO9660, així com carregar els binaris ELF directament des del disc dur. Aquestes màquines arrenquen directament Linux utilitzant yaboot, que suporta la càrrega d'un nucli i un RAMdisk directament des de una partició ext2, així com l'arrencada dual amb MacOS. Arrencar l'instal·lador des de disc dur és apropiat particularment per màquines noves sense disquetera. El BootX no està suportat i no s'hauria d'utilitzar a PowerMacs NewWorld.

Copieu (no mogueu) els quatre fitxers següents que heu descarregat anteriorment des de l'arxiu de Debian, a l'arrel del vostre disc dur (açò podria aconseguir-se amb option-arrossegar cada fitxer a la icona del disc dur).

  • vmlinux

  • initrd.gz

  • yaboot

  • yaboot.conf

Anoteu el nombre de la partició del MacOS on poseu aquests fitxers. Si teniu el programa de MacOS pdisk, podeu fer servir l'ordre L per comprovar el nombre de la partició. Necessitareu aquest nombre de partició per l'ordre que escriureu a la sol·licitud de l'Open Firmware quan arrenqueu l'instal·lador.

Per arrencar l'instal·lador, continueu a Secció 5.1.2.3, “Arrencada els Mac NewWorld des de l'OpenFirmware”.