Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura PowerPC
5.1.1. Arrencada des d'un CD-ROM
5.1.2. Arrencada des del disc dur
5.1.3. Arrencada des d'un llapis de memòria USB
5.1.4. Arrencada amb el TFTP
5.1.5. Arrencada des de disquets
5.1.6. Paràmetres d'arrencada al PowerPC
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Fiabilitat del CD-ROM
5.3.2. Fiabilitat dels disquets
5.3.3. Configuració de l'arrencada
5.3.4. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.5. Informar d'errors d'instal·lació
5.3.6. Emissió d'informes d'error