5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä PowerPC

Huomaa

Ohjeet asentimen graafisen käyttöliittymän käynnistämiseen löytyvät kohdasta Kohta D.5, “Graafinen asennin”.

5.1.1. Käynnistäminen rompulta

Useimmille käyttäjille on helpointa käyttää Debianin romppusettiä. Jos käsillä on romppusetti, ja jos tietokone tukee käynnistystä suoraan rompulta, hienoa! Riittää kun asetat rompun asemaan, käynnistät ja jatkat seuraavaan lukuun.

Huomaa, että jotkin romppuasemat saattavat vaatia erikoisajureita, eikä niitä niin ollen voi käyttää asennuksen alkuvaiheissa. Jos ilmenee, ettei tavallinen rompulta käynnistämistapa toimi tietokoneella, lue tästä luvusta uudestaan kohdat vaihtoehtoisista ytimistä ja asennustavoista jotka saattaisivat tässä tilanteessa toimia.

Vaikka käynnistäminen rompulta ei toimisikaan, voitaneen Debianin järjestelmän osat ja tarvittavat paketit asentaa rompulta. Riittää kun käynnistää joltain muulta taltiolta, esimerkiksi levykkeeltä. Kun on aika asentaa käyttöjärjestelmä, peruskokoonpano ja lisäpaketteja, säädetään asennusjärjestelmä asentamaan ne rompulta.

Jos ilmenee pulmia, katso kohtaa Kohta 5.3, “Asennusprosessin vianetsintä”.

Tällä hetkellä ainoat suoritinperheen PowerPC suoritinarkkitehturit jotka tukevat rompulta käynnistämistä ovat PReP ja New World PowerMacit. PowerMaceilla pidä pohjassa näppäintä c, tai näppäimiä Command, Option, Shift, ja Delete käynnistyksen aikana jotta käynnistys tapahtuu rompulta.

OldWorld PowerMacit eivät käynnisty Debian-rompulta, koska OldWorld-tietokoneissa on Mac OS ROM CD -latausajurin oltava rompulla, eikä tästä ajurista ole saatavilla vapaata versiota. Kaikissa OldWorld-koneissa on levykeasema, joten käynnistä asennin levykkeeltä ja pistä sitten asennin noutamaan tarvittavat tiedostot rompulta.

Jos tietokone ei käynnisty suoraan rompulta, on silti mahdollista käyttää romppua asennuksessa. NewWorld-koneilla voidaan myös OpenFirmwaren komennolla tehdä käynnistys rompulta. Seuraa kohdan Kohta 5.1.2.3, “NewWorld Macien käynnistäminen OpenFirmwaresta” ohjeita kiintolevyltä käynnistämiseen, paitsi että OF:n kehotteessa käytetään polkua komentoon yaboot rompulla, kuten tässä

0 > boot cd:,\install\yaboot

5.1.2. Käynnistys kiintolevyltä

Käynnistäminen koneessa jo olevasta käyttöjärjestelmäst on usein kätevä tapa; joillekin järjestelmille se on ainoa tuettu asennustapa.

Käynnistettäessä asennin kiintolevyltä on tarvittavat tiedostot pitänyt jo noutaa ja tallentaa kohdassa Kohta 4.5, “Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä kiintolevyltä”.

5.1.2.1. CHRP:n käynnistys OpenFirmwaresta

Tätä ei ole vielä kirjoitettu.

5.1.2.2. OldWorld PowerMacien käynnistäminen MacOS:stä

Jos BootX otettiin käyttöön kohdassa Kohta 4.5.1, “Kiintolevylle tallennetun asentimen käynnistäminen OldWorld Maceilla”, voidaan sitä käyttää asennusjärjestelmän käynnistämiseen. Kaksoisnapsauta sovelluksen BootX kuvaketta. Napsauta painiketta Options ja valitse Use Specified RAM Disk. Tällöin pääsee valitsemaan tiedoston ramdisk.image.gz. Tietokoneen ominaisuudet saattavat vaatia valintaruudun No Video Driver merkitsemistä. Sammuta sitten MacOS painikkeella Linux, se käynnistää asentimen.

5.1.2.3. NewWorld Macien käynnistäminen OpenFirmwaresta

Tiedostot vmlinux, initrd.gz, yaboot, ja yaboot.conf on tallennettu paikoilleen HFS-osion juureen jo kohdassa Kohta 4.5.2, “Kiintolevylle tallennetun asentimen käynnistäminen NewWorld Maceilla”. Käynnistä tietokone uudelleen, ja pidä heti (heläyksen aikana) pohjassa näppäimiä Option, Command (neliapila/Apple), o, ja f samaan aikaan. Muutaman sekunnin päästä näkyy Open Firmwaren kehote. Kirjoita kehotteeseen

0 > boot hd:x,yaboot

korvaten x sen HFS-osion numerolla, johon ydin ja yabootin tiedoston tallennettiin. Paina rivin lopuksi Enter. Joillakin koneilla on kirjoitettava ide0: eikä hd:. Kuluu muutama sekunti lisää, ja näkyy yabootin kehote:

boot:

Yabootin boot:-kehotteessa kirjoitetaan joko install tai install video=ofonly, ja painetaan Enter. Parametrilla video=ofonly saadaan suurin mahdollinen yhteensopivuus; käytä sitä jos install ei toimi. Seuraavaksi pitäisi Debianin asentimen käynnistyä.

5.1.3. Käynnistys USB-muistilta

Tämänhetkisen tiedon mukaan NewWorld PowerMacit tukevat käynnistystä USB-muistilta.

Varmistu, että kaikki kohdan Kohta 4.4, “Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä USB-muistilta” valmistelut on tehty. Macintoshin käynnistämiseksi USB-muistilta on käytettävä Open Firmwaren kehotetta, koska Open Firmwaren oletusarvo on, ettei USB-muistilaitteita etsitä. Kehotteen saa näkyviin pitämällä pohjassa näppäimiä Command-Option-o-f samaan aikaan kun kone käynnistyy (katso Kohta 3.6.1, “OpenFirmwaren käynnistäminen”).

On selvitettävä mihin kohtaan laitepuuta USB-muistilaitteet ilmaantuvat, koska tällä hetkellä ofpath ei osaa löytää niitä automaattisesti. Open Firmwaren kehotteessa saa komennoilla dev / ls ja devalias luettelon kaikista tunnetuista laitteista ja laitteiden toisista nimistä. Tekijän laitteistossa, jossa on erilaisia USB-muisteja, toimivat seuraavan kaltaiset polkunimet: usb0/disk, usb0/hub/disk, /pci@f2000000/usb@1b,1/disk@1, ja /pci@f2000000/usb@1b,1/hub@1/disk@1

Kun USB-muistin kohta laitepuussa on selvinnyt, käynnistä asennin tämäntapaisella komennolla:

boot usb0/disk:2,\\:tbxi

2 tarkoittaa Apple_HFS- tai Apple_Bootstrap-osiota johon käynnistys otos aiemmin kopioitiin, ja ,\\:tbxi saa Open Firmwaren käynnistämään tiedoston jonka HFS-tiedostotyyppi on "tbxi" (ts. yaboot) hakemistossa johon aiemmin kohdistettiin komento hattrib -b.

Järjestelmän pitäisi nyt käynnistyä, ja näkyviin tulla kehote boot:. Tässä voidaan kirjoittaa valinnaisia käynnistysparametreja tai painaa vaan Enter.

Varoitus

Tämä käynnistystapa on uutuus, ja voi olla vaikea saada toimimaan joissakin NewWorld-koneissa. Jos pulmia ilmenee, ole hyvä ja tee asennusraportti. Asennusraportin teko selitetään kohdassa Kohta 5.3.6, “Asennusraporttien lähettäminen”.

5.1.4. Käynnistys TFTP:llä

Käynnistäminen verkosta edellyttää verkkoyhteyttä ja TFTP-käynnistyspalvelinta (DHCP, RARP, tai BOOTP).

Verkosta käynnistämistä tukeva asennustapa kuvataan kohdassa Kohta 4.6, “Tiedostojen valmistelu verkosta käynnistämiseen TFTP:llä”.

Tällä hetkellä PReP ja New World PowerMacit tukevat käynnistystä verkosta.

Koneilla joissa on Open Firmware, kuten NewWorld Power Macit, mene boot monitoriin (katso Kohta 3.6.1, “OpenFirmwaren käynnistäminen”) ja kirjoita komento boot enet:0. PReP- ja CHRP-koneissa voi olla erilaisia tapoja verkon nimeämiseen. PReP-koneella olisi kokeiltava boot net:palvelimen_ip-osoite,tiedosto,asiakaskoneen_ip-osoite. Joissakin PReP-järjestelmissä (esim. Motorolan PowerStack-koneilla) saattaa komento help boot näyttää kuvauksen komennoista ja käytettävissä olevista valitsimista.

5.1.5. Käynnistäminen levykkeiltä

Käynnistäminen levykkeiltä on tuettu suoritinperheellä PowerPC, vaikkakin se yleensä soveltuu vain OldWorld-koneille. NewWorld-koneissa ei ole levykeasemaa, ja koneeseen liitetyltä USB-levykeasemalta käynnistystä ei ole tuettu.

Tarvittavat levykeotokset on jo noudettu ja kirjoitettu levykkeille kohdassa Kohta 4.3, “Levykkeiden luominen levyotoksista”.

Levykkeeltä boot-floppy-hfs.img käynnistetään asettamalla se levykeasemaan kun laite on sammutettu, ja painamalla sitten virtanappulaa.

Huomaa

Niille joille Macintoshin levyketoiminnot eivät ole tuttuja: ennen käynnistystä koneeseen asetettu levyke on se josta laitteisto ensimmäiseksi käynnistyy. Jos levykkeellä ei ole kunnollista käynnistystiedostoa, se poistetaan asemasta ja laite etsii käynnistyskelpoisia osioita kiintolevyltä.

Käynnistyksen jälkeen pyydetään levykettä root.bin. Aseta levyke asemaan ja paina Enter. Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti kun juuritiedostojärjestelmä on ladattu muistiin.

5.1.6. PowerPC:n käynnistysparametrit

Useat vanhat Applen näytöt käyttivät 640x480 67Hz -toimintatilaa. Jos kuva on vinksallaan vanhassa Applen näytössä, kokeile lisätä käynnistysparametri video=atyfb:vmode:6, joka valitsee tuon toimintatilan useimmissa Mach64- ja Rage-näytönohjaimissa. Jos näytönohjain on Rage 128, käytä video=aty128fb:vmode:6.