5.1. Starta upp installeraren på PowerPC

Notera

För information om hur man startar upp den grafiska installeraren, se Avsnitt D.5, “Den grafiska installeraren”.

5.1.1. Uppstart från en cd-rom

Den enklaste vägen för de flesta personer är att använda en uppsättning Debian-cd-skivor. Om du har en cd-uppsättning och om din maskin har stöd för att starta upp direkt från cd, bra! Bara att mata in din cd-skiva, starta om och fortsätt till nästa kapitel.

Observera att vissa cd-enheter kan kräver speciella drivrutiner och kan därför vara otillgängliga i de tidiga stegen av installationen. Om det visar sig att det vanliga sättet att starta upp från en cd inte fungerar på din maskinvara, besök det här kapitlet igen och läs om alternativa kärnor och installationsmetoder som kan fungera för dig.

Även om du inte kan starta upp från cd-rom kan du antagligen installera Debians systemkomponenter och de paket du vill från cd-rom. Starta helt enkelt upp på ett annat media, såsom disketter. När det är dags att installera operativsystemet, grundsystemet och eventuellt andra paket, peka installationssystemet till cd-rom-enheten.

Om du har problem att starta upp, se Avsnitt 5.3, “Felsök installationsprocessen”.

För närvarande är PReP (dock inte alla system) och New World PowerMac de enda underarkitekturerna för PowerPC som har stöd för uppstart från cd-rom. På PowerMac, håll ned c-tangenten, eller annars tangentkombinationen Command, Option, Shift och Delete samtidigt vid uppstart för att starta upp från cd-rom.

OldWorld PowerMac kommer inte att starta upp på en Debian-cd på grund av att OldWorld-datorer förlitade sig på att en Mac OS ROM cd-uppstartsdrivrutin skulle finnas på cd-skivan, och en fri version av den här drivrutinen finns inte tillgänglig. Alla OldWorld-system har diskettenheter, så använd diskettenheten för att starta installeraren, och peka sedan installeraren till cd-enheten för de nödvändiga filerna.

Om ditt system inte startar upp direkt från cd-rom, kan du fortfarande använda cd-enheten för att installera systemet. På NewWorld kan du även använde ett OpenFirmware-kommando för att manuellt starta upp från cd-rom. Följ instruktionerna i Avsnitt 5.1.2.3, “Starta upp NewWorld Mac från OpenFirmware” för att starta upp från hårddisken, använd dock sökvägen till yaboot på cd-skivan vid OF-prompten, såsom

0 > boot cd:,\install\yaboot

5.1.2. Starta upp från hårddisk

Uppstart från ett befintligt operativsystem är ofta ett bekvämt alternativ, för vissa system är det den enda installationsmetoden som stöds.

För att starta upp installeraren från hårddisk måste du redan ha hämtat och placerat de filer som behövs i Avsnitt 4.5, “Förbereda filer för uppstart med hårddisk”.

5.1.2.1. Starta upp CHRP från OpenFirmware

Ännu inte skriven.

5.1.2.2. Starta upp OldWorld PowerMac från MacOS

Om du ställer in en BootX i Avsnitt 4.5.1, “Uppstart av hårddiskinstallerare på OldWorld Mac”, kan du använda den för att starta upp installationssystemet. Dubbelklicka på programikonen BootX. Klicka på knappen Options och välj Use Specified RAM Disk. Det här kommer att ge dig chansen att välja filen ramdisk.image.gz. Du kan behöva att kryssa i rutan No Video Driver, beroende på din maskinvara. Klicka sedan på knappen Linux för att stänga ner MacOS och starta upp installeraren.

5.1.2.3. Starta upp NewWorld Mac från OpenFirmware

Du har redan placerat filerna vmlinux, initrd.gz, yaboot och yaboot.conf i rotnivån av din HFS-partition i Avsnitt 4.5.2, “Uppstart av hårddiskinstallerare på NewWorld Mac”. Starta om datorn, och omedelbart (under klockljudet) håll ned tangenterna Option, Command (klöverblad/Apple), o och f samtidigt. Efter ett par sekunder kommer du att komma till Open Firmware-prompten. Vid prompten, ange

0 > boot hd:x,yaboot

ersätt x med partitionsnumret för HFS-partitionen där kärnan och yaboot-filerna placerades, följt av Enter. På vissa maskiner kan du behöva använda ide0: istället för hd:. Om ett par sekunder kommer du att se en yaboot-prompt

boot:

Vid yaboots boot:-prompt, ange antingen install eller install video=ofonly följt av Enter. Argumentet video=ofonly är för maximal kompatibilitet; du kan prova den om install inte fungerar. Debians installationprogram ska nu starta.

5.1.3. Starta upp från USB-minne

För närvarande är NewWorld PowerMac-system kända att ha stöd för uppstart via USB.

Se till att du har förberett allt från Avsnitt 4.4, “Förbereda filer för uppstart med USB-minne”. För att starta upp ett Macintosh-system från ett USB-minne behöver du använda Open Firmware-prompten, eftersom Open Firmware inte söker efter USB-lagringsenheter som standard. För att komma till prompten, håll ned Command-Option-o-f samtidigt vid uppstart (se Avsnitt 3.6.1, “Starta OpenFirmware”).

Du behöver ta reda på var USB-lagringsenheten visas i enhetsträdet, eftersom ofpath för tillfället inte kan ta reda på det automatiskt. Ange dev / ls och devalias vid Open Firmware-prompten för att gå en lista på alla kända enheter och enhetsalias. På upphovsmannens system med olika typer av USB-minnen, fungerar sökvägar såsom usb0/disk, usb0/hub/disk, /pci@f2000000/usb@1b,1/disk@1 och /pci@f2000000/usb@1b,1/hub@1/disk@1.

Efter att enhetssökvägen har fastställts, använd ett kommando liknande den här för att starta upp installeraren:

boot usb0/disk:2,\\:tbxi

2 matchar den Apple_HFS- eller Apple_Bootstrap-partition på vilken du tidigare kopierade in uppstartsavbilden, och delen ,\\:tbxi instruerar Open Firmware att starta upp från filen med HFS-filtypen "tbxi" (alltså, yaboot) i katalogen som tidigare välsignats med hattrib -b.

Systemet ska nu starta upp, och du ska se en boot:-prompt. Här kan du ange ytterligare uppstartsargument, eller bara trycka Enter.

Varning

Denn uppstartsmetod är ny, och kan vara svårt att få att fungera på vissa NewWorld-system. Om du har problem, skriv en installationsrapport, som förklaras i Avsnitt 5.3.6, “Skicka installationsrapporter”.

5.1.4. Uppstart via TFTP

Uppstart från nätverket kräver att du har en nätverksanslutning och en TFTP-server konfigurerad för uppstarter (DHCP, RARP eller BOOTP).

Installationsmetoden som har stöd för nätverksuppstart finns beskriven i Avsnitt 4.6, “Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.

För närvarande har PReP- och NewWorld PowerMac-systemen stöd för uppstart via nätverk.

På maskiner med Open Firmware, såsom NewWorld Power Mac-datorer, gå in i uppstartsmonitorn (se Avsnitt 3.6.1, “Starta OpenFirmware”) och använd kommandot boot enet:0. PReP- och CHRP-maskiner kan ha olika sätt att adressera nätverket. På en PReP-maskin bör du prova med boot net:server_ipadr,fil,klient_ipadr. På vissa PReP-system (t.ex. Motorola PowerStack-maskiner) kan kommandot help boot ge en beskrivning för syntax och tillgängliga alternativ.

5.1.5. Uppstart från startdisketter

Uppstart från disketter stöds för PowerPC, fast det generellt sett endast gäller för OldWorld-system. NewWorld-system är inte utrustade med diskettenheter, och USB-diskettenheter stöds inte för uppstart.

Du ska redan ha hämtat diskettavbilderna du behövde och skapat disketterna från avbilderna i Avsnitt 4.3, “Skapa startdisketter från diskettavbilder”.

För att starta upp från disketten boot-floppy-hfs.img, placera den i diskettenheten efter att systemet har stängts ned, och slå sedan på systemet.

Notera

För de som inte känner till hur Macintosh-disketter hanteras: en diskett som placeras i maskinen före uppstart kommer att vara första prioritet för systemet att starta upp från. En diskett utan ett giltigt uppstartssystem kommer att matas ut, och maskinen kommer sedan att leta efter startbara hårddiskpartitioner.

Efter uppstart kommer disketten root.bin att begäras. Mata in rotdisketten och tryck Enter. Installeringsprogrammet startas automatiskt efter att rotsystemet har lästs in i minnet.

5.1.6. Uppstartsparametrar för PowerPC

Många äldre Apple-skärmar använde läget 640x480 67Hz. Om din bild verkar vara sned på en äldre Apple-skärm, prova att lägga till uppstartsargumentet video=atyfb:vmode:6 , som kommer att välja det läget för de flesta Mach64- och Rage-grafikmaskinvara. För Rage 128-maskinvara, skall video=aty128fb:vmode:6 användas.