Guia d'instal·lació de Debian GNU/Linux

Aquest manual és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General de GNU publicada per la Free Software Foundation. Feu un cop d'ull a la llicència a Apèndix F, Llicència Pública General de GNU.

Resum

Aquest document conté les instruccions d'instal·lació per a la versió 4.0 del sistema Debian GNU/Linux (nom en codi “etch”) per a l'arquitectura PowerPC (“powerpc”). També conté referències per obtenir més informació i informació de com aprofitar al màxim el vostre nou sistema Debian.

Avís

Aquesta guia d'instal·lació està basada en un manual anterior escrit per al sistema d'instal·lació antic de Debian (els «boot-floppies»), i ha estat actualitzat per a documentar el nou instal·lador de Debian. No obstant, per a powerpc, el manual no ha estat completament actualitzat i comprovada la seva veracitat per al nou instal·lador. Pot ser que algunes parts del manual encara estiguin incompletes o desactualitzades o que encara documentin l'instal·lador «boot-floppies». Podeu trobar una versió més nova d'aquest manual, possiblement documentant millor aquesta arquitectura, a internet a la pàgina de debian-installer. Podreu trobar-hi també traduccions addicionals.


Sumari

Instal·lació de la versió 4.0 del sistema Debian GNU/Linux per a l'arquitectura powerpc
1. Benvingut a Debian
1.1. Què és Debian?
1.2. Què és GNU/Linux?
1.3. Què és Debian GNU/Linux?
1.4. Obtenció de Debian
1.5. Obtenció de l'última versió d'aquest document
1.6. Organització d'aquest document
1.7. Sobre el copyright i les llicències del programari
2. Requisits del sistema
2.1. Maquinari suportat
2.1.1. Arquitectures suportades
2.1.2. Suport de CPU, plaques base i vídeo
2.1.3. Targeta gràfica
2.1.4. Processadors múltiples
2.2. Mitjans d'instal·lació
2.2.1. Disquets
2.2.2. CD-ROM/DVD-ROM
2.2.3. Disc Dur
2.2.4. Dispositiu de memòria USB
2.2.5. Xarxa
2.2.6. Sistema Un*x o GNU
2.2.7. Sistemes d'emmagatzemament suportats
2.3. Perifèrics i altre maquinari
2.4. Compra de maquinari específic per a GNU/Linux
2.4.1. Eviteu el maquinari propietari o tancat
2.5. Requeriments de memòria i espai de disc
2.6. Maquinari per a la connexió de xarxes
2.6.1. Controladors que requereixen microprogramari
2.6.2. Targetes de xarxa sense fils
3. Abans d'instal·lar Debian GNU/Linux
3.1. Resum del procés d'instal·lació
3.2. Feu còpia de seguretat de les vostres dades!
3.3. Informació requerida
3.3.1. Documentació
3.3.2. Fonts d'informació sobre el maquinari
3.3.3. Compatibilitat del maquinari
3.3.4. Configuració de la xarxa
3.4. Satisfer els requisits mínims de maquinari
3.5. Preparticionar per sistemes multi-arrencada
3.5.1. Particionar a MacOS/OSX
3.6. Configuració del maquinari i del sistema operatiu prèvia a la instal·lació
3.6.1. Invocació d'OpenFirmware
3.6.2. Aspectes del maquinari que cal tenir en compte
4. Obtenir el suport d'instal·lació del sistema
4.1. El lot de CD-ROM oficials de Debian GNU/Linux
4.2. Descarregar fitxers de les rèpliques de Debian
4.2.1. On trobar imatges d'instal·lació
4.3. Creació de disquets a partir d'imatges de disquet
4.3.1. Confecció de les imatges de disquet en un sistema Linux o Unix
4.3.2. Escriure imatges de disquet des de DOS, Windows o OS/2
4.3.3. Gravar imatges de disc des de MacOS
4.4. Preparació dels fitxers per arrencar amb el llapis de memòria USB
4.4.1. Copia dels fitxers — la manera fàcil
4.4.2. Copia dels fitxers — la manera flexible
4.4.3. Afegir la imatge ISO
4.5. Preparació dels fitxers per arrencar des del disc dur
4.5.1. Arrencar l'instal·lador des de disc dur per a Macs OldWorld
4.5.2. Arrencar l'instal·lador des de disc dur per a Macs NewWorld
4.6. Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP
4.6.1. Configurar un servidor BOOTP
4.6.2. Configurar un servidor DHCP
4.6.3. Habilitació del servidor TFTP
4.6.4. Posar les imatges del TFTP al seu lloc
4.7. Instal·lació automàtica
4.7.1. Instal·lació automàtica utilitzant l'instal·lador de Debian
5. Arrencada del sistema d'instal·lació
5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura PowerPC
5.1.1. Arrencada des d'un CD-ROM
5.1.2. Arrencada des del disc dur
5.1.3. Arrencada des d'un llapis de memòria USB
5.1.4. Arrencada amb el TFTP
5.1.5. Arrencada des de disquets
5.1.6. Paràmetres d'arrencada al PowerPC
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Fiabilitat del CD-ROM
5.3.2. Fiabilitat dels disquets
5.3.3. Configuració de l'arrencada
5.3.4. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.5. Informar d'errors d'instal·lació
5.3.6. Emissió d'informes d'error
6. Utilització de l'instal·lador de Debian
6.1. Com funciona l'instal·lador
6.2. Introducció als elements
6.3. Utilització dels elements individualment
6.3.1. Configuració de l'instal·lador de Debian i del maquinari
6.3.2. Realització de particions i selecció de punts de muntatge
6.3.3. Configuració del sistema
6.3.4. Instal·lació del sistema base
6.3.5. Instal·lació de programari addicionals
6.3.6. Com fer el sistema arrencable
6.3.7. Finalització de la instal·lació
6.3.8. Miscel·lània
7. Arrancada del nou sistema Debian
7.1. El moment de la veritat
7.1.1. PowerMacs OldWorld
7.1.2. NewWorld PowerMacs
7.2. Muntar volums xifrats
7.2.1. dm-crypt
7.2.2. loop-AES
7.2.3. Resolució de problemes
7.3. L'entrada
8. Següents passos i per on seguir
8.1. Aturar el sistema
8.2. Si sou nous a Unix
8.3. Orientar-vos a Debian
8.3.1. El sistema de paquets de Debian
8.3.2. Gestió de versions de les aplicacions
8.3.3. Gestió de tasques amb cron
8.4. Lectura i informació addicional
8.5. Configuració del vostre sistema per utilitzar el correu electrònic
8.5.1. Configuració predeterminada del correu electrònic
8.5.2. Enviar correus fora del sistema
8.5.3. Configuració de l'agent de transport de correu Exim4
8.6. Compilar un nou nucli
8.6.1. Gestió de la imatge del nucli
8.7. Restauració d'un sistema amb errors
A. Com Instal·lar
A.1. Preliminars
A.2. Arrencada de l'instal·lador
A.2.1. CDROM
A.2.2. Disquet
A.2.3. Clau de memòria USB
A.2.4. Arrencada des de la xarxa
A.2.5. Arrencada des del disc dur
A.3. Instal·lació
A.4. Envieu un informe de la instal·lació
A.5. I finalment…
B. Automatització de la instal·lació fent servir una configuració prèvia
B.1. Introducció
B.1.1. Mètodes de configuració prèvia
B.1.2. Limitacions
B.2. Utilització de la configuració prèvia
B.2.1. Càrrega del fitxer de configuració prèvia
B.2.2. Utilització dels paràmetres d'arrencada per complementar la configuració prèvia
B.2.3. Mode auto
B.2.4. Àlies útils per la configuració prèvia
B.2.5. Utilitzar un servidor DHCP per especificar els fitxers de configuració prèvia
B.3. Creació d'un fitxer de configuració prèvia
B.4. Continguts del fitxer de configuració prèvia
B.4.1. Localització
B.4.2. Configuració de la xarxa
B.4.3. Configuració del servidor rèplica
B.4.4. Particionat
B.4.5. Particionat amb RAID
B.4.6. Configuració del rellotge i de la zona horària
B.4.7. Configuració de l'apt
B.4.8. Configuració de comptes
B.4.9. Instal·lació del sistema base
B.4.10. Instal·lació del carregador
B.4.11. Selecció de paquets
B.4.12. Finalització de la primera etapa de la instal·lació
B.4.13. Configuració de l'X
B.4.14. Configuració prèvia d'altres paquets
B.5. Opcions avançades
B.5.1. Execució d'ordres personalitzades a la instal·lació
B.5.2. Ús de la configuració prèvia per canviar els valors predeterminats
B.5.3. Càrrega en cadena de fitxers de configuració prèvia
C. Particionar per a Debian
C.1. Com decidir quines particions fer per a Debian i llurs mides
C.2. L'arbre de directoris
C.3. Esquema de particions recomanat
C.4. Noms dels dispositius a Linux
C.5. Programes de Debian per particionar
C.5.1. Particionar als nous PowerMac
D. Informació variada
D.1. Dispositius del Linux
D.1.1. Configuració del ratolí
D.2. Espai requerit per a les tasques
D.3. Instal·lar Debian GNU/Linux des d'un sistema Unix/Linux
D.3.1. Començar
D.3.2. Instal·lar debootstrap
D.3.3. Executar debootstrap
D.3.4. Configurar el sistema base
D.3.5. Instal·lar un nucli
D.3.6. Configuració del carregador d'arrencada
D.3.7. Retocs finals
D.4. Instal·lació de Debian GNU/Linux utilitzant PPP sobre Ethernet (PPPoE)
D.5. L'instal·lador gràfic
D.5.1. Utilitzar l'instal·lador gràfic
D.5.2. Problemes coneguts
E. Administrativa
E.1. Quant a aquest document
E.2. Contribucions a aquest document
E.3. Contribucions més destacables
E.4. Nota sobre les marques comercials
F. Llicència Pública General de GNU

Índex de taules

3.1. Informació sobre el maquinari requerida per a la instal·lació
3.2. Requisits mínims del sistema recomanats