[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ dalej ]


Uwagi do wydania Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PowerPC
Część 3 - System instalacyjny


Instalator Debiana jest oficjalnym systemem instalacyjnym dla Debiana. Oferuje on różne metody instalacji. To, które z nich są dostępne dla Twojego systemu, zależy od jego architektury.

Obrazy płyt instalatora etch można pobrać wraz z Podręcznikiem Instalacji ze strony Debiana.

Installation Guide jest również dodany do pierwszej płyty oficjalnego zestawu CD/DVD na:

     /doc/install/manual/language/index.html

Można także sprawdzić listę znanych problemów, czyli erratę dla instalatora Debiana (debian-installer).


3.1 Co nowego w instalatorze?

Włożono wiele pracy w Instalatora Debiana od czasu pierwszejoficjalnej edycji sarge, co zaowocowało zarówno poprawieniem obsługi sprzętu, jak też nowymi interesującymi rozwiązaniami.

W niniejszych Uwagach tylko wymieniamy najważniejsze zmiany dokonane w instalatorze. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami wprowadzonymi od czasu sarge, prosimy sprawdzić informacje ogłaszane dla etch, wydań beta i RC, dostępne na stronie historii wiadomości Instalatora Debiana.


3.1.1 Główne zmiany

Brak restartu komutera podczas instalacji

Dotychczas proces instalacji podzielony był na dwie fazy: konfiguracja systemu bazowego wraz z konfiguracją bootowania, po czym następowało przeładowanie i wykonanie programu base-config, który zajmował się m. in. konfiguracją użytkowników, konfiguracją zarządcy pakietów i instalacją pozostałych pakietów (za pomocą tasksel'a).

W etch drugi etap został zintegrowany z Instalatorem Debiana. Daje to wiele korzyści w postaci zwiększenia bezpieczeństwa, a także ze względu na fakt, że po restarcie, na końcu instalacji system powinien miećjuż prawidłowo ustawioną strefę czasową i, jeśli instalowałeś środowisko graficzne, powinien od razu zacząć pracować z wykorzystaniem interfejsu graficznego.

Domyślne kodowanie w UTF-8

Instalator ustanawia jako domyślne kodowanie UTF-8 zamiast dotychczasowego, zależnego od języka (czyli np. ISO-8859-1, EUC-JP czy KOI-8).

Elastyczniejsze partycjonowanie

Obecnie możliwe jest skonfigurowanie systemów plików (filesystem) opartego na LVM (ang. Logical Volume Management - Logiczne Zarządzanie Wolumenami) używając przewodnika partycjonowania.

Instalator pozwala też na zdefiniowanie zaszyfrowanych filesystemów. Ręczne partycjonowanie daje wybór pomiędzy dm-crypt a loop-aes, przy użyciu hasła lub klucza losowego oraz pozwala na użycie wielu innych opcji. Przewodnik partycjonowania (ang. guided partitioning) tworzy zaszyfrowaną partycję LVM, która zawiera dowolne inne filesystemy (poza /boot) jako wolumeny logiczne.

Graficzny interfejs użytkownika

Dla PowerPC jest dostępny eksperymentalny obraz płyty instalacyjnej, który używa interfejsu graficznego. Wiemy, że działa on na większościsystemów CHRP, które posiadają kartę graficzną ATI, ale nie został dostatecznieprzetestowany na PowerPC, aby włączyć go do normalnej płyty instalacyjnej.

Jeśli chcesz spróbować instalatora graficznego, sprawdź obraz "gtk-miniiso".

Funkcjonalność interfejsu graficznego instalatora jest prawie identyczna, jak instalatora zwykłego, różni się tylko sposobem prezentacji. Jest jednak wyjątek: interfejs graficzny nie pozwala na zastosowanie partycji szyfrowanych za pomocą kluczy losowych.

Główną zaletą interfejsu graficznego jest obsługa większej liczby języków, niż w interfejsie tradycyjnym (newt). Informacje o instalatorze graficznym i najbardziej istotnych różnicach pomiędzy instalatoram graficznym a tradycyjnym są podane w dodatku do podręcznika instalacji.

Uwaga: graficzny interfejs użytkownika nie jest dostępny dla wszystkich architektur.

Tryb awaryjny

Możesz użyć instalatora do rozwiązania problemów z systemem, np. z nieoczekiwanym restartem. Pierwsze kroki będą wtedy identyczne jakprzy normalnej instalacji, ale instalator nie rozpocznie partycjonowania. Oferujemy wtedy specjalne menu opcji awaryjnych.

Aktywacja trybu awaryjnego nastąpi przy uruchomieniu instalatora jako rescue lub przez dodanie parametru restartu rescue/enable=true.

Użycie sudo zamiast konta root

W czasie instalacji zaawansowanych (expert) można nie ustawiać konta root (zostanie ono zablokowane), a zamiast tego wybrać sudo, za pomocą którego pierwszy użytkownik może administrować systemem.

Kryptograficzna weryfikacja ściąganych pakietów

Pakiety ściągane przez instalator są obecnie sprawdzane kryptograficznie przy użyciu apt, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w czasie instalacji przez sieć.

Uproszczona konfiguracja poczty

Jeśli zostanie zainstalowany "system standardowy", instalator wykona jedynie podstawową konfigurację serwera pocztowego, tylko dla lokalnego dostarczania poczty. Serwer pocztowy nie będzie dostępny dla innych systemów dołączonych do tej samej sieci. Jeśli chcesz skonfigurować system, tak aby obsługiwał również nielokalną pocztę (wychodzącą bądź przychodzącą), będziesz musiał zrekonfigurować serwer pocztowy po instalacji.

Wybór środowiska graficznego (desktop)

System instalacyjny zainstaluje środowisko GNOME jako domyślne środowisko graficzne, jeśli użytkownik zleci instalację środowiska graficznego.

Jednak użytkownicy, którzy chcą zainstalować środowiska alternatywne, mogą to łatwo uczynić dodając parametr bootowania: tasks="standard, kde-desktop" dla KDE lub tasks="standard, xfce-desktop" dla Xfce. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że to nie zadziała, jeśli instalacja jest przeprowadzana z pełnej płyty CD bez użycia serwera lustrzanego jako dodatkowego źródła pakietów; za to zadziała, jeśli użyjemy płyty DVD lub jakiejkolwiek innej metody instalacji.

Są też przygotowane osobne płyty CD, które umożliwiają instalację KDE lub Xfce jako środowisko domyślne.

Nowe języki

Dzięki znacznemu wysiłkowi tłumaczy Debian może być teraz instalowany w 47 językach przy użyciu instalatora tekstowego. Jest to 6 języków więcej, niż w sarge. Języki dodane w tym wydaniu to: białoruski, esperanto, estoński, kurdyjski, macedoński, tagalog, wietnamski i wolof. Ze względu na braki w uzupełnieniu tłumaczeń, zostały usunięte perski i walijski.

W interfejsie graficznym dodatkowo jest obsługiwanych jedenaście języków. Języki te mogą być wybrane tylko w ten sposób, ponieważ ich zestawy znaków nie mogą zostać wyświetlone w interfejsie nie-graficznym. Nowe języki to: bengali, dzongkha, gujarati, hindi, georgian, khmer, malayalam, nepalski, punjabi, tamilski i thai.

Użytkownicy, którzy nie chcą używać żadnej lokalizacji mogą teraz wybrać C jako preferowaną lokalizację w czasie wyboru języka instalatora. Więcej informacji o obsłudze języków jest dostępnych na stronie d-i languages list.

Uproszczona lokalizacja i wybór stref czasowych

Konfiguracja języków, krajów i stref czasowych została uproszczona, tak aby ograniczyć ilość informacji podawanych przez użytkownika. Instalator domyśla się kraju i strefy czasowej na podstawie wybranego języka lub, jeśli nie zdoła, prosi o podanie niezbędnego minimum. Użytkownicy mogą też wprowadzać inne kombinacje, jeśli jest to potrzebne.

Lokalizacja rozszerzona dla całego systemu

Większość zadań internacjonalizacji i lokalizacji, które były przedtem wykonywane przez narzędzie localization-config, zostało włączonych do głównego trzonu instalatora Debiana lub do samych pakietów. Oznacza to, że wybór języka automatycznie określa instalację pakietów niezbędnych dla danego języka (słowniki, dokumentacja, czcionki...), zarówno w środowisku znakowym, jak i graficznym. Konfiguracja, która nie będzie już wykonywana automatycznie, obejmuje definiowanie rozmiaru papieru i niektóre zaawansowane ustawienia klawiatury dla X Windows w niektórych językach.

Należy zwrócić uwagę, że pakiety przygotowane językowo (np. spolonizowane [uwaga tłum.]), będą instalowane automatycznie tylko w przypadku, gdy są one dostępne w czasie instalacji.


3.1.2 Zautomatyzowana instalacja

Wiele zmian opisanych w poprzednich punktach pociąga za sobą zmiany instalacji poprzez jej zautomatyzowanie za pomocą plików prekonfiguracyjnych. Oznacza to, że pliki prekonfiguracyjne pochodzące z sarge nie będą współpracować z nowym instalatorem bez modyfikacji.

Dobrą wiadomością jest, że Installation Guide ma teraz osobny dodatek z obszerną dokumentacją dotyczącą prekonfiguracji.

Instalator etch wprowadza kilka ciekawych rozwiązań ułatwiających automatyzację instalacji. Dodane jest wsparcie dla zaawansowanego partycjonowania RAID, LVM oraz szyfrowanego LVM. Szczegóły w dokumentacji.


3.2 Badanie popularności

System instalacyjny wprowadza z powrotem pakiet popularity-contest (badanie popularności). Nie był on instalowany domyślnie w sarge, chociaż występował we wcześniejszych wydaniach.

popularity-contest pozwala projektowi Debiana na otrzymanie wielu cennych informacji o aktualnie używanych pakietach dystrybucji. Informacje te są używane głównie do podejmowania decyzji o kolejności umieszczania pakietów na płytach instalacyjnych, jak też pomocniczo dla deweloperów, czy i w jaki sposób rozwijać dany pakiet.

Informacje z pakietu popularity-contest są zbierane i przetwarzane anonimowo. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność, jeśli zgadzasz się brać udział w tym badaniu, które pomoże ulepszać Debiana.


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ dalej ]


Uwagi do wydania Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PowerPC

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (obecny), Andreas Barth (obecny), Javier Fernández-Sanguino Peña (obecny), Steve Langasek (obecny)
debian-doc@lists.debian.org