[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ dalej ]


Uwagi do wydania Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PowerPC
Część 6 - Więcej informacji o Debian GNU/Linux


6.1 Co czytać dalej

Oprócz niniejszych Uwag do wydania i podręcznika instalacji, dalsza dokumentacja nt. Debian GNU/Linux jest dostępna w Debian Documentation Project (DDP), którego celem jest tworzenie dokumentacji o wysokiej jakości dla użytkowników i deweloperów Debiana. Dokumentacja ta zawiera Debian Reference, Debian New Maintainers Guide, Debian FAQ i wiele innych. Szczegóły nt. dostępnych zasobów są dostępne na stronach DDP.

Dokumentacja każdego z pakietów jest instalowana w katalogu /usr/share/doc/pakiet. Może ona zawierać informacje o prawach autorskich, szczegóły specyficzne dla Debiana i dokumentację źródłową (upstream) pakietu.


6.2 Pomoc

Jest wiele źródeł pomocy, porad i wsparcia dla użytkowników Debiana, ale należy po nią sięgać po stwierdzeniu, że dołączona dokumentacja nie zawiera rozwiązania problemu. Ta sekcja jest krótkim wprowadzeniem do źródeł najbardziej przydatnych dla nowych użytkowników Debiana.


6.2.1 Listy dyskusyjne

Najbardziej interesujące dla użytkowników są listy debian-user (po angielsku) i debian-user-język (dla innych języków; debian-user-polish dla polskiego). Więcej informacji na temat list i sposobu subskrypcji opisano na http://lists.debian.org/. Prosimy sprawdzać archiwa, zanim zadasz pytanie i stosować się do zwyczajów obowiązujących na listach dyskusyjnych.


6.2.2 Internet Relay Chat (IRC)

Debian ma kanał IRC przeznaczony do wsparcia i pomocy dla użytkowników zlokalizowany na OFTC IRC network. Żeby wejść na kanał, wskaż swojemu programowi IRC serwer irc.debian.org i przyłącz sie do kanału #debian.

Prosimy stosować się do reguł kanału, mając na względzie innych użytkowników. Wytyczne są dostępne na Debian Wiki.

Więcej informacji nt. OFTC na tej stronie.


6.3 Zgłaszanie błędów

Staramy się utrzymać jak najwyższą jakość systemu Debian GNU/Linux, tym niemniej nie oznacza to, że pakiety są całkowicie wolne od błędów. Będąc w zgodzie z filozofią "otwartego oprogramowania" Debiana i służąc naszym użytkownikom, udostępniamy wszystkie informacje o błędach na naszym własnym Systemie Śledzenia Błędów (Bug Tracking System - BTS). BTS można przeglądać na stronie bugs.debian.org.

Jeśli znajdziesz błąd w dystrybucji lub którymś z pakietów, będącym jej częścią, prosimy przesłać raport, który umożliwi naprawienie błędu w następnej wersji. Wysyłając raport trzeba podać prawidłowy adres email. Prosimy o to ze względu na śledzenie błędów, pozwala to na kontakt deweloperów z użytkownikami i możliwość zadawania dodatkowych pytań.

You can submit a bug report using the program reportbug or manually using email. You can read more about the Bug Tracking System and how to use it by reading the reference cards (available at /usr/share/doc/debian if you have doc-debian installed) or online at the Bug Tracking System.


6.4 Rozwijanie Debiana

Nie musisz być ekspertem, aby pomóc w rozwoju Debiana. Poprzez pomoc innym użytkownikom na listach, również przyczyniasz się do rozwoju społeczności. Identyfikowanie (i rozwiązywanie) problemów związanych z programowaniem przez uczestnictwo na listach deweloperów jest również niezwykle pomocne. Do zapewnienia wysokiej jakości dystrybucji Debiana wskazane jest zgłaszanie błędów i pomoc deweloperom w ich śledzeniu i usuwaniu. Jeśli masz swobodę w posługiwaniu się słowem, możesz rozwijać system bardziej aktywnie przez pomoc w pisaniu documentacji lub tłumaczeniu istniejących dokumentów na swój język.

Jeśli masz więcej czasu, możesz zajmować się jakąś częścią Wolnego Oprogramowania w Debianie. Potrzebna jest zwłaszcza pomoc w adoptowaniu i opiece nad programami, które użytkownicy chcą widzieć w Debianie. Szczegóły dostępne są na stronie Baza pakietów rozwojowych i wymagających pracy. Jeśli masz jakieś specyficzne zainteresowania, być może zechcesz wziąć udział w rozwoju niektórych podprojeków Debiana, m. in. adaptacji dla różnych architektur, Debian Jr. lub Debian Med.

W każdym przypadku, pracując w społeczności wolnego oprogramowania, czy to jako użytkownik, programista, pisarz czy tłumacz, przyczyniasz się do wspólnego dzieła wolnego oprogramowania. Przynosi to satysfakcję i przyjemność, powala też spotkać nowych ludzi i daje wiele pozytywnych emocji.


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ dalej ]


Uwagi do wydania Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PowerPC

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (obecny), Andreas Barth (obecny), Javier Fernández-Sanguino Peña (obecny), Steve Langasek (obecny)
debian-doc@lists.debian.org