Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PowerPC julkistusmuistio
Alaviitteet

1

Päiväys on PDF-version etusivulla ja HTML-version sivun alatunnisteessa

2

Joitakin moduuleita on versiosta GNOME 2.16

3

Vanha volatile.debian.net-osoite pysyy vielä käytössä toistaiseksi.

4

Ilmaisimen filetype pitäisi olla jo asetettu useimmissa tiedostojärjestelmissä, paitsi ehkä järjestelmissä jotka asennettiin ennen julkaisua sarge.

5

Jotkin yksittäiset paketit eivät ehkä enää toimi oikein 2.4-ytimellä; katso Jotkin sovellukset eivät ehkä enää toimi 2.4-ytimellä., Kohta 5.1.2.

6

Tämä ominaisuus voidaan ottaa pois käytöstä lisäämällä käynnistysparametreihin panic=0.

7

Debianin paketinhallintajärjestelmä ei normaalisti paketin poistavan tai korvaavan toisen paketin omistamaa tiedostoa paitsi jos se on määritelty tuon paketin korvaajaksi.

8

Running this command at the beginning of the upgrade process may give an error, for the reasons described in the next sections. In that case you will need to wait until you've done the minimal system upgrade as in Suppea järjestelmän päivitys, Kohta 4.5.4 and upgraded your kernel as in Ytimen päivittäminen, Kohta 4.5.5 before running this command to estimate the disk space.

9

Tämä komento näyttää tarvitaanko libfam0 ja xlibmesa-glu asennettuina, ja valitsee ne puolestasi:

   # aptitude install x11-common \ $(dpkg-query
      --showformat '${Package} ${Status}\n' -W libfam0c102 xlibmesa-glu \ |
      grep 'ok installed$' | sed -e's/ .*//; s/c102//')

10

Järjestelmän tarvitsemat ytimen moduulit saadaan ladattua kiinteästi sopivilla tiedoston /etc/modules asetuksilla.

11

Siellä olevat säännöt on tuottanut automaattisesti komentotiedosto /etc/udev/rules.d/z45_persistent-net-generator.rules jotta verkkoliitännöillä olisi pysyvät nimet. Poistamalla tämä symbolinen linkki saadaan pysyvien nimen antaminen verkkoliitännöille udev:ssä pois käytöstä.

12

Tai kunnes seuraava julkistus tehdään. Tavallisesti tuetaan vain kahta vakaata julkaisua samalla kertaa.


Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), PowerPC julkistusmuistio

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (tällä hetkellä), Andreas Barth (tällä hetkellä), Javier Fernández-Sanguino Peña (tällä hetkellä), Steve Langasek (tällä hetkellä)
debian-doc@lists.debian.org