Дебиан ГНУ/Линукс 4.0 -- Съобщаване за проблеми

Грешки в бележките по изданието следва да бъдат докладвани като проблем в псевдо-пакета release-notes. Дискусиите върху този документ се координират чрез пощенския списък debian-doc <debian-doc@lists.debian.org>. Ако документът съдържа недостатъци, които не предполагат съобщение за грешка, вероятно е по-добре да пишете до списъка.

При инсталиране

Ако наблюдавате проблем с инсталационната система, докладвайте грешка в пакета installation-reports. Попълнете шаблона за доклади за да е сигурно, че сте включили цялата необходима информация.

Ако имате предложения или корекции към ръководството за инсталиране трябва да заведете доклади за грешки в пакета installation-guide, където се поддържа документацията.

Ако сте срещнали затруднения с инсталационната система, които не са подходящи да бъдат докладвани като грешка (например не сте сигурни дали това наистина е грешка в инсталатора) вероятно би било по-добре да пишете до пощенския списък <debian-boot@lists.debian.org>.

При обновяване

Ако срещнете проблеми по време на обновяване от предишно издание, докладвайте грешка в пакета upgrade-reports. За повече информация как да изпращате доклади за обновяване прочетете бележките по изданието.

Други проблеми

Ако наблюдавате проблеми с работата на системата след инсталиране опитайте се да определите в кой пакет е проблема и го докладвайте.