Debian GNU/Linux 4.0 — Zgłaszanie problemów

Z Uwagami do Wydania

Błędy w Uwagach do Wydania powinny być zgłaszane jako błąd do pseudopakietu release-notes. Dyskusja na temat tego dokumentu jest koordynowana poprzez listę debian-doc na <debian-doc@lists.debian.org>. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące tego dokumentu, które nie są błędami, najlepiej wyślij post na tę listę.

Z instalacją

Jeśli masz problem z instalacją systemu, prosimy zgłosić błąd do pakietu installation-reports. Prosimy wypełnić formularz raportu, aby zawrzeć wszystkie niezbędne informacje.

Jeśli masz sugestie lub korekty do Installation Guide, powinieneś zgłosić je jako błędy do installation-guide, który jest pakietem źródłowym, przy jego pomocy jest sprawowana opieka nad tym dokumentem.

Jeśli chodzi o kwestie, które nie są odpowiednie do wysłania błędu (np. nie jesteś pewien, czy to rzeczywiście błąd, objaśnienie jest niejasne itp.) wyślij maila na listę <debian-boot@lists.debian.org>.

Z aktualizacją

Jeśli masz problemy z aktualizacją systemu z poprzednich wersji, prosimy zgłosić błąd do pakietu upgrade-reports, który jest psudopakietem używanym do zbierania tego typu informacji. Więcej o zgłaszaniu raportów z aktualizacji jest w Uwagach do Wydania.

Inne problemy

Jeśli masz problemy z systemem po instalacji, powinieneś spróbować wykryć, którego pakietu one dotyczą i zgłosić błąd do tego pakietu.