Apèndix B. Automatització de la instal·lació fent servir una configuració prèvia

Sumari

B.1. Introducció
B.1.1. Mètodes de configuració prèvia
B.1.2. Limitacions
B.2. Utilització de la configuració prèvia
B.2.1. Càrrega del fitxer de configuració prèvia
B.2.2. Utilització dels paràmetres d'arrencada per complementar la configuració prèvia
B.2.3. Mode auto
B.2.4. Àlies útils per la configuració prèvia
B.2.5. Utilitzar un servidor DHCP per especificar els fitxers de configuració prèvia
B.3. Creació d'un fitxer de configuració prèvia
B.4. Continguts del fitxer de configuració prèvia
B.4.1. Localització
B.4.2. Configuració de la xarxa
B.4.3. Configuració del servidor rèplica
B.4.4. Particionat
B.4.5. Particionat amb RAID
B.4.6. Configuració del rellotge i de la zona horària
B.4.7. Configuració de l'apt
B.4.8. Configuració de comptes
B.4.9. Instal·lació del sistema base
B.4.10. Instal·lació del carregador
B.4.11. Selecció de paquets
B.4.12. Finalització de la primera etapa de la instal·lació
B.4.13. Configuració de l'X
B.4.14. Configuració prèvia d'altres paquets
B.5. Opcions avançades
B.5.1. Execució d'ordres personalitzades a la instal·lació
B.5.2. Ús de la configuració prèvia per canviar els valors predeterminats
B.5.3. Càrrega en cadena de fitxers de configuració prèvia

Aquest apèndix explica com preparar les respostes de la configuració prèvia a les preguntes del debian-installer per automatitzar la instal·lació.

Els fragments de configuració emprats a aquest apèndix també són a l'abast com a exemple de fitxer de configuració prèvia a http://www.debian.org/releases/etch/example-preseed.txt.