2.1. Maquinari suportat

Debian no imposa cap requeriment més enllà dels requeriments que demana el nucli Linux i el conjunt de ferramentes GNU. Per això, qualsevol arquitectura o plataforma per la qual s'haja portat el nucli Linux, les libc, gcc, etc. i per la qual s'haja portat Debian, es pot executar Debian. Visiteu la pàgina dels ports http://www.debian.org/ports/s390/ per obtenir més detalls dels sistemes on l'arquitectura S/390 s'ha comprovat amb Debian.

Més que intentar descriure totes les configuracions diferents del maquinari que estan separades per S/390, aquesta secció conté informació general i apunts d'on trobar més informació.

2.1.1. Arquitectures suportades

Debian 4.0 suporta dotze arquitectures principals i diverses variacions de cada arquitectura conegudes com “sabors”.

Arquitectura Nom a Debian Subarquitectura Sabor
Basada en Intel x86 i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
DEC Alpha alpha    
ARM i StrongARM arm Netwinder i CATS netwinder
Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
RiscPC rpc
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4m sparc32
sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL de VM-reader i DASD generic
IPL from tape tape

Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura S/390. Si busqueu informació per qualsevol altra arquitectura suportada per Debian, pegueu una ullada a les pàgines dels ports de Debian.

2.1.2. Tipus de maquines S/390 i zSeries

La informació completa referent al suport de maquines S/390 i zSeries es pot trobar al llibre vermell d'IBM Linux per a servidors IBM eServer zSeries i S/390: Distribucions en el capítol 2.1 o a la pàgina zSeries del developerWorks. Resumint, G5, Multiprise 3000, G6 i tots els zSeries estan completament suportats; les maquines Multiprise 2000, G3 i G4 estan suportades amb emulació de coma flotant IEEE i per tant rendiment degradat.

2.1.3. Processadors múltiples

El suport de processadors múltiples — també anomenat “multiprocés simètric” o SMP — està disponible per aquesta arquitectura. El nucli estàndard de Debian 4.0 es va compilar amb suport SMP. Això no hauria d'impedir-ne la instal·lació, ja que els nuclis SMP haurien d'arrencar també a sistemes que no siguin SMP; tan sols provocarà una mica més de sobrecàrrega.

Per optimitzar el nucli d'un sistema amb tan sols una CPU, hauríeu de reemplaçar el nucli estàndard de Debian. Podeu trobar una discussió de com fer-ho a Secció 8.6, “Compilar un nou nucli”. En aquest moment, (versió del nucli 2.6.18) la manera de deshabilitar l'SMP és desseleccionar l'opció “Symmetric multi-processing support” a la secció “Processor type and features” de la configuració del nucli.