2.3. Perifèrics i altre maquinari

Aquest sistema no permet la instal·lació de paquets des de XPRAM o cinta. Tots els paquets que voleu instal·lar han d'estar disponibles en un DASD o en una xarxa per mitjà d'NFS, HTTP o FTP.