2.4. Muistivaatimukset ja levytilan tarve

On oltava ainakin 20MB muistia ja 500MB levytilaa. Huomaa näiden olevan nippa nappa riittävät koot. Järkeviä vaatimuksia on Kohta 3.4, “Vähimmäisvaatimukset laitteistolle”.