Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura S/390
5.1.1. Limitacions a s390
5.1.2. Paràmetres d'arrencada a s390
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Configuració de l'arrencada
5.3.2. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.3. Informar d'errors d'instal·lació
5.3.4. Emissió d'informes d'error