Luku 5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen

Sisällys

5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä S/390
5.1.1. s390:n rajoitukset
5.1.2. s390:n käynnistysparametrit
5.2. Käynnistysparametrit
5.2.1. Debianin asentimen parametrit
5.3. Asennusprosessin vianetsintä
5.3.1. Käynnistysasetukset
5.3.2. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.3.3. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.3.4. Asennusraporttien lähettäminen