Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installeraren på S/390
5.1.1. Begränsningar för s390
5.1.2. Uppstartsparametrar för s390
5.2. Uppstartsparametrar
5.2.1. Parametrar för Debian Installer
5.3. Felsök installationsprocessen
5.3.1. Uppstartskonfiguration
5.3.2. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.3.3. Rapportering av installationsproblem
5.3.4. Skicka installationsrapporter