5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura S/390

5.1.1. Limitacions a s390

Per tal de fer servir el sistema d'instal·lació a S/390, necessitareu una configuració de xarxa que funcioni i una sessió ssh.

El procés d'arrencada comença amb una configuració de xarxa que us preguntarà per diversos paràmetres de xarxa. Si la configuració té èxit, connectareu al sistema començant una sessió ssh que llençarà el sistema estàndard d'instal·lació.

5.1.2. Paràmetres d'arrencada a s390

A S/390 podeu afegir paràmetres d'arrencada al fitxer «parm». Aquest fitxer pot estar en format ASCII o EBCDIC. Es proveeix un fitxer «parm» d'exemple parmfile.debian amb les imatges d'instal·lació.