5.1. Starta upp installeraren på S/390

5.1.1. Begränsningar för s390

För att kunna köra installationssystemet på S/390 behövs en fungerande nätverkskonfiguration och en ssh-session.

Uppstartsprocessen startar med en nätverkskonfiguration som frågar dig efter flera nätverksparametrar. Om konfigurationen lyckas kommer du kunna logga in på systemet genom att starta en ssh-session som kommer att starta standardinstallationssystemet.

5.1.2. Uppstartsparametrar för s390

På S/390 kan du lägga till uppstartsparametrar i parm-filen. Denna fil kan antingen vara i ASCII- eller EBCDIC-format. En parm-exempelfil, parmfile.debian, tillhandahålls med installationsavbilderna.