[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ següent ]


Notes de llançament de Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), S/390
Capítol 3 - Sistema d'instal·lació


L'instal·lador de Debian és el sistema oficial d'instal·lació de Debian. Ens ofereix un ventall de mètodes d'instal·lació. Els mètodes que estan a l'abast per instal·lar el vostre sistema depèn de la vostra arquitectura.

Les imatges de l'instal·lador per etch es poden trobar juntament amb la Guia d'instal·lació a la web de Debian.

La Guia d'instal·lació s'inclou també en el primer CD/DVD del joc de CD/DVD de Debian, a:

     /doc/install/manual/idioma/index.html

Potser també voldreu revisar les errata del debian-installer per vore la llista de problemes coneguts.


3.1 Què hi ha de nou al sistema d'instal·lació?

Hi ha hagut un gran desenvolupament en el programa d'instal·lació de Debian des de la seva primera edició oficial per a sarge. El resultat ha estat una millora en el suport de maquinari i algunes noves funcionalitats interessants.

En aquestes notes de llançament només esmentarem els canvis més importants que ha experimentat l'instal·lador. Si us interessa veure una descripció més detallada de tots els canvis des de la versió de sarge, mireu l'anunci de les publicacions de les versions beta i RC de etch que trobareu a les notícies del projecte.


3.1.1 Canvis principals

No és necessari reiniciar a la instal·lació

Anteriorment, la instal·lació es feia en dos parts: preparar el sistema base i fer-lo arrencable, seguit d'un reinici després de l'execució de base-config que tindria cura de coses com la configuració d'usuari, la configuració del sistema de gestió de paquets i la instal·lació d'altres paquets (utilitzant tasksel).

A etch, la segona fase ha estat integrada dins del mateix programa d'instal·lació. Això té diversos avantatges, entre els quals cal destacar la major seguretat i el fet que després de reiniciar el sistema, en finalitzar la instal·lació, la zona horària estarà correctament establerta i, si heu instal·lat un entorn d'escriptori, arrencarà la interfície gràfica d'usuari.

Codificació UTF-8 per defecte als sistemes nous

El programa d'instal·lació configura el sistemes per a utilitzar la codificació de caràcters UTF-8, en lloc dels antics jocs de caràcters específics per a cada idioma (com l'ISO-8859-1, l'EUC-JP o el KOI-8).

Particionat més flexible

Ara és possible configurar els sistemes de fitxers sobre un volum LVM, mitjançant un procés de particionat guiat.

El programa d'instal·lació també és capaç de configurar sistemes de fitxers xifrats. Fent el particionat de forma manual, teniu l'opció de triar dm-crypt o loop-aes amb una contrasenya o una clau generada de forma aleatòria, i podeu ajustar diverses opcions. Fent el particionat guiat, el programa d'instal·lació crearà una partició LVM xifrada que contindrà tota la resta de sistemes de fitxers (excepte /boot) com a volums lògics.

Mode de rescat

Podeu utilitzar l'instal·lador per resoldre els problemes del vostre sistema, per exemple quan no vol arrencar. Els primers passos són com una instal·lació normal, però l'instal·lador no arrencarà el particionador. En comptes d'això, us mostrarà unes opcions de rescat.

Activar el mode de rescat arrencant l'instal·lador amb rescue, o afegint un paràmetre d'arrencada rescue/enable=true.

Utilitzar el sudo en comptes del compte de root

Durant les instal·lacions expertes podeu triar de no configurar un compte de superusuari (es blocarà), i en comptes d'això, configurar el sudo de manera que el primer usuari puga utilitzar-lo per l'adminstració del sistema.

La verificació criptogràfica dels paquets descarregats

Els paquets descarregats amb l'instal·lador es comproven ara criptogràficament utilitzant l'apt fent molt més difícil comprometre un sistema mentre s'instal·la per la xarxa.

Configuració simplificada de correu

Si s'instal·la el «sistema estàndard», l'instal·lador prepara una configuració bàsica del sistema de correu, que només proporcionarà enviament de correus electrònics locals. El servidor de correu no estarà disponible per altres sistemes que estiguen connectats a la mateixa xarxa. Si voleu configurar el sistema per que controle correu no local al sistema (siga per enviar correu o per rebre'l) haureu de reconfigurar el sistema de correu després de la instal·lació.

Selecció de l'escriptori

El sistema d'instal·lació posarà un escriptori GNOME com a escriptori per defecte si l'usuari en demana un.

D'altra banda, els usuaris que desitgen instal·lar un entorn d'escriptori alternatiu poden fer-ho fàcilment afegint els paràmetres d'arrencada: tasks="standard, kde-desktop" pel KDE i tasks="standard, xfce-desktop" pel Xfce. Adoneu-vos que açò no funcionarà quan instal·leu des d'una imatge de CD sense utilitzar una rèplica de xarxa com a font addicional de paquets; funciona quan s'utilitza una imatge de DVD o qualsevol altre mètode d'instal·lació

Hi ha també imatges de CD separades per instal·lar el KDE o el Xfce per defecte.


3.1.2 Instal·lació automatitzada

Gran part dels canvis que hem esmentat a l'apartat anterior impliquen canvis en el suport del programa d'instal·lació per a instal·lacions automatitzades utilitzant fitxers de preconfiguració. Això significa que si teniu fitxers de preconfiguració que us van funcionar amb l'instal·lador de sarge, no podeu esperar que funcionin ara sense haver-los de modificar.

La bona notícia és que ara la Guia d'instal·lació té un apèndix dedicat exclusivament a explicar com usar la preconfiguració.

El programa d'instal·lació d'etch introdueix algunes funcionalitats noves que permeten una automatització de les instal·lacions més senzilla i extensa. També té suport per a fer un particionat avançat usant RAID, LVM i LVM xifrat. Vegeu la documentació per a més detalls.


3.2 Concurs de popularitat

El sistema d'instal·lació us tornarà a oferir la instal·lació del paquet popularity-contest. Aquest paquet no s'instal·lava per defecte a sarge però es va instal·lar a llançaments anteriors.

El popularity-contest aporta al projecte Debian una valuosa informació sobre quins són els paquets de la distribució que realment s'empren. Aquesta informació s'utilitza principalment per decidir en quin ordre s'inclouen els paquets als CD-ROM d'instal·lació, però també pot servir per decidir si s'adopta o no un paquet que ha quedat orfe.

La informació del popularity-contest es processa de forma anònima. Apreciarem molt si participeu en aquesta enquesta oficial, i estareu contribuint a millorar Debian.


[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ següent ]


Notes de llançament de Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), S/390

$Id: release-notes.ca.sgml,v 1.29 2007-08-17 11:52:02 xerakko Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (current), Andreas Barth (current), Javier Fernández-Sanguino Peña (current), Steve Langasek (current)
debian-doc@lists.debian.org