[ edellinen ] [ Sisällys ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ seuraava ]


Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), S/390 julkistusmuistio
Luku 3 - Asennusjärjestelmä


Debianin asennin on virallinen asennusjärjestelmä Debianille. Asennin tarjoaa useita asennustapoja. Tiettyyn järjestelmään tarjolla olevat tavat riippuvat arkkitehtuurista.

Asentimen otokset julkaisulle etch ja Asennusohje löytyvät Debianin seittisivustosta.

Asennusohje on myös mukana ensimmäisellä rompulla Debianin romppuissa tiedostossa

     /doc/install/manual/kieli/index.html

Kannattaa tarkistaa myös debianin asentimen virheluettelosta tunnetut viat.


3.1 Mitä uutta asennusjärjestelmässä?

Debianin asenninta on kehitetty paljon sitten sen ensimmäisen virallisen julkaisun sarge:ssa. Laitetuki on parantunut ja uusia jännittäviä ominaisuuksi on lisätty.

Tässä julkistusmuistiossa luetellaan vain asentimen suuret muutokset. Katsaus yksityiskohtaisiin muutoksiin sarge:n jälkeen löytyy julkaisun etch beta- ja RC-julkaisuista, jotka ovat saatavilla Debianin Asentimen vanhoista uutisista.


3.1.1 Suuret muutokset

Ei uudelleenkäynnistystä asennuksen aikana

Aikaisemmin asennus tapahtui kahdessa vaiheessa: peruskokoonpanon asentaminen käynnistyskelpoiseksi, jonka jälkeen järjestelmä käynnistettin uudelleen ja tehtiin base-config joka huolehti käyttäjätunnusten luomisesta, pakettienhallintajärjestelmän asetuksista ja lisäpakettien asennuksesta (käyttämällä taskseliä).

etch:ssä toinen vaihe sisältyy Debianin asentimeen. Tästä on moniaita etuja, esimerkiksi parempi tietoturva ja se, että uudelleenkäynnistyksen jälkeen asennuksen lopussa uudessa järjestelmässä pitäisi jo olla oikea aikavyöhyke ja, jos asennettiin työpöytäympäristö, käynnistyy suoraan graafisella käyttöliittymäällä.

UTF-8-merkistökoodaus on oletus uusissa järjestelmissä

Asennin asettaa järjestelmän käyttämään UTF-8-merkistöä vanhempien kielikohtaisten merkistöjen (kuten ISO-8859-1, EUC-JP tai KIO-8) sijaan.

Joustavampi levyosiointi

Nyt on mahdollista tehdä tiedostojärjestelmiä LVM-levyniteille ohjatussa osioinnissa.

Asennin osaa myöskin salattujen tiedostojärjestelmien teon. Tehtäessä osiot itse voidaan valita dm-crypt tai loop-aes, käyttämällä tunnuslausetta tai satunnaista avainta, ja muitakin asetuksia voi säätää. Käytettäessä ohjattua osiointia asennin luo salatun LVM-osion joka sisältää muut tiedostojärjestelmät (paitsi /boot) loogisina osioina.

Pelastustila

Asentimella voidaan korjata järjestelmän vikoja, esimerkiksi jos se ei käynnisty. Ensimmäiset vaiheet ovat kuten tavallisessa asennuksessa, mutta asennin ei käynnistä levyn osiointia. Tilalla on valikko pelastustoiminnon valinnoista.

Pelastustila otetaan käyttöön käynnistämällä asennin komennolla rescue, tai lisäämällä käynnistysparametri rescue/enable=true.

Sudon käyttö root-tunnuksen sijaan

Expert-asennuksessa voidaan jättää root-tunnuksen luominen pois (se lukitaan), ja tehdä sudo:n asetukset siten, että ensimmäinen käyttäjä voi sen avulla hallinnoida järjestelmää.

Noudettujen pakettien varmentaminen digitaalisella allekirjoituksella

Asentimen noutamista paketeista tarkistetaan nyt digitaalinen allekirjoitus apt:lla, jolloin verkosta asennettavaan järjestelmään on vaikeampi ujuttaa erheellisiä ohjelmia.

Sähköpostin yksinkertaistetut asetukset

Jos asennetaan "Tavallinen järjestelmä" (Standard system), asennin tekee järjestelmän sähköpostipalvelimelle perusasetukset joissa on sähköpostien toimitus vain paikallisesti. Sähköpostipalvelin ei ole muiden samaan verkkoon kytkettyjen koneiden käytettävissä. Jos haluat järjestelmän käsittelevän myös muuta sähköpostia (joko lähettää tai vastaanottaa), on sähköpostin asetukset tehtävä uudestaan asennuksen jälkeen.

Työpöytäympäristön valinta

Asennusjärjestelmä asentaa GNOME-työpöytäympäristön oletustyöpöydäksi niille käyttäjille jotka käyttävät työpöytää.

Käyttäjät voivat kuitenkin halutessaan asentaa helposti muita työpöytäympäristöjä lisäämällä käynnistysparametreja: tasks="standard, kde-desktop" KDE:lle ja tasks="standard, xfce-desktop" Xfce:lle. Huomaa ettei tämä toimi asennettaessa vain yhdeltä täydeltä romppuotokselta asentamatta lisää paketteja verkosta; se toimii asennettaessa DVD-otokselta tai millä muulla asesennustavalla tahansa.

Saatavilla on myös erillisiä romppuotoksia jotka asentavat oletusarvona KDE- tai Xfce-työpöytäympäristöt.


3.1.2 Asennuksen automatisointi

Useat edellisessä luvussa mainituista muutoksista tarkoittavat muutoksia myös asentimen tuessa asennuksen automatisoinnille valmiita vastauksia käyttämällä. Tämä tarkoittaa, että sarge:n asentimen kanssa toimineen valmiiden vastausten tiedoston ei voi olettaa muutoksitta toimivan uuden asentimen kanssa.

Hyvä uutinen on, että Asennusohjeessa on nyt liite jossa valmiiden vastausten käyttö kuvataan seikkaperäisesti.

etch:in asennin tarjoaa muutamia jännittäviä uusia ominaisuuksia joiden avulla asennuksen automatisointia voidaan lisätä ja se on helpompaa. Lisäksi on tullut tuki edistyneelle osioinnille käyttämään RAIDia, LVM:ää ja salattua LVM:ää. Katso asennusohjeesta lisätietoja.


3.2 Pakettimittari

Asennusjärjestelmä tarjoaa taas asennettavaksi pakettimittaria eli pakettia popularity-contest. Tätä pakettia ei oletusarvoisesti asennettu julkaisussa sarge mutta se asennettiin sitä vanhemmissa julkaisuissa.

Pakettimittari tuottaa Debian-projektille arvokasta tietoa jakelun pakettien käytöstä. Pääasiassa tätä tietoa käytetään päätettäessä mihin järjestykseen paketit sijoitetaan asennusrompuille, mutta usein sitä käyttävät Debian-kehittäjät miettiessään ottaako ylläpidettäväkseen pakettia jolla ei enää ole ylläpitäjää.

Pakettimittarin tuottama tieto käsitellään nimettömänä. Toivomme käyttäjien osallistuvan tähän viralliseen kyselyyn; näin autetaan Debianin kehittämisessä.


[ edellinen ] [ Sisällys ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ seuraava ]


Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), S/390 julkistusmuistio

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (tällä hetkellä), Andreas Barth (tällä hetkellä), Javier Fernández-Sanguino Peña (tällä hetkellä), Steve Langasek (tällä hetkellä)
debian-doc@lists.debian.org