Notes de llançament de Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), S/390
Notes al peu

1

Tal i com es mostra a la portada de la versió en PDF i al peu de pàgina en la versió HTML en línia.

2

Amb alguns moduls de GNOME 2.16.

3

L'antiga adreça volatile.debian.net també continuarà sent vàlida de moment.

4

El senyalador filetype ja hauria d'estar posat a la major part de sistemes, excepte aquells instal·lats abans de sarge.

5

És possible que alguns paquets ja no funcionen correctament amb un nucli 2.4, vegeu Aplicacions incompatibles amb nuclis 2.4, Secció 5.1.2.

6

Aquesta característica es pot deshabilitar afegint el paràmetre panic=0 als vostres paràmetres d'arrencada.

7

El sistema de gestió de paquets de Debian normalment no permet a cap paquet que esborre o reemplace un fitxer que pertany a un altre paquet si no s'ha definit que per reemplaçar aquell paquet.

8

Executar aquesta ordre a l'inici del procés d'actualització pot donar un error per les raons descrites a les següents seccions. En aquest cas necessitareu esperar fins acabar l'actualització mínima del sistema com en Actualització mínima del sistema, Secció 4.5.4 i l'actualització del vostre nucli com en Actualització del nucli, Secció 4.5.5 abans d'executar aquesta ordre per estimar el vostre espai en disc.

9

Aquesta ordre us dirà si necessiteu tenir instal·lat el libfam0 i el xlibmesa-glu, i els seleccionarà automàticament:

     # aptitude install x11-common \
       $(dpkg-query --showformat '${Package} ${Status}\n' -W libfam0c102 xlibmesa-glu \
         | grep 'ok installed$' | sed -e's/ .*//; s/c102//')

10

Podeu tenir els mòduls del nucli que necessitava el vostre sistema carregats estàticament a través d'una configuració correcta del /etc/modules

11

Les regles que hi ha allà són generades automàticament per l'script /etc/udev/rules.d/z45_persistent-net-generator.rules amb l'objectiu que les interfícies de xarxa tinguin noms persistents. Esborreu aquest enllaç simbòlic per inhabilitar el canvi de nom de targetes de xarxa mitjançant udev.

12

O mentre no hi hagi un altre llançament en aquesta franja de temps. Normalment només donem suport per dos distribucions estables simultàniament.


Notes de llançament de Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), S/390

$Id: release-notes.ca.sgml,v 1.29 2007-08-17 11:52:02 xerakko Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (current), Andreas Barth (current), Javier Fernández-Sanguino Peña (current), Steve Langasek (current)
debian-doc@lists.debian.org