2.1. Maquinari suportat

Debian no imposa cap requeriment més enllà dels requeriments que demana el nucli Linux i el conjunt de ferramentes GNU. Per això, qualsevol arquitectura o plataforma per la qual s'haja portat el nucli Linux, les libc, gcc, etc. i per la qual s'haja portat Debian, es pot executar Debian. Visiteu la pàgina dels ports http://www.debian.org/ports/sparc/ per obtenir més detalls dels sistemes on l'arquitectura SPARC s'ha comprovat amb Debian.

Més que intentar descriure totes les configuracions diferents del maquinari que estan separades per SPARC, aquesta secció conté informació general i apunts d'on trobar més informació.

2.1.1. Arquitectures suportades

Debian 4.0 suporta dotze arquitectures principals i diverses variacions de cada arquitectura conegudes com “sabors”.

Arquitectura Nom a Debian Subarquitectura Sabor
Basada en Intel x86 i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
DEC Alpha alpha    
ARM i StrongARM arm Netwinder i CATS netwinder
Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
RiscPC rpc
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4m sparc32
sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL de VM-reader i DASD generic
IPL from tape tape

Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura SPARC. Si busqueu informació per qualsevol altra arquitectura suportada per Debian, pegueu una ullada a les pàgines dels ports de Debian.

2.1.2. Suport de CPU i plaques base

Existeixen nombroses subarquitectures diferents pel maquinari basat en Sparc, identificades pels següents noms: sun4, sun4c, sun4d, sun4m, sun4u o sun4v. A continuació es mostra una llista que descriu quines màquines inclouen i quin nivell de suport s'espera per cada una d'elles.

sun4, sun4c, sun4d

Aquestes subarquitectures inclouen algunes de les màquines antigues de 32 bits, les quals ja no estan suportades. Per a una llista completa, consulteu si us plau la pàgina de la Viquipèdia SPARCstation.

sun4m

Actualment, sun4m és la única subarquitectura de 32 bits (sparc32) que se suporta. Les màquines més populars d'aquesta classe són l'Sparcstation 4, 5, 10 i 20.

Noteu que el multiprocés simètric (SMP) — la capacitat d'executar processos en múltiples processadors — no està suportat en aquest maquinari, degut a problemes d'estabilitat amb aquestes configuracions. El nucli uniprocessador (UP) per a l'sparc32 que hi ha disponible funcionarà correctament en màquines multiprocessador, si bé només activarà i utilitzarà la primera CPU.

sun4u

Aquesta subarquitectura inclou totes les màquines de 64 bits (sparc64) basades en el processador UltraSparc i els seus clons. La majoria de les màquines estan ben suportades, si bé per algunes podeu tenir algun problema quan arrenqueu des del CD degut a errors al microprogramari o al gestor d'arrencada (problema que es pot evitar utilitzant l'arrencada via xarxa). Utilitzeu el nucli sparc64 o sparc64-smp en les configuracions UP i SMP respectivament.

sun4v

Aquesta és la darrera inclusió a la família Sparc, la qual inclou màquines basades en les CPU Niagara multinucli. De moment, aquestes CPU només estan disponibles als servidors T1000 i T2000 de Sun, i estan ben suportades. Utilitzeu el nucli sparc64-smp.

Noteu que les CPU SPARC64 de Fujitsu utilitzades per la família de servidors PRIMEPOWER no estan suportades degut a la manca de suport per part del nucli Linux.

2.1.3. Targeta gràfica

El suport de les interfícies gràfiques a Debian ve determinat pel suport subjacent que es troba al sistema X11 de X.Org. La majoria de les targetes de vídeo AGP, PCI i PCIe funcionen a X.Org. Podeu trobar detalls dels busos, targetes, monitors i dispositius senyaladors a http://xorg.freedesktop.org/. Debian 4.0 ve amb la versió 7.1 de les X.Org.

La majoria d'opcions que normalment es poden trobar a màquines basades en l'arquitectura Sparc estan suportades. Hi ha disponibles controladors per als framebuffers sunbw2, suncg14, suncg3, suncg6, sunleo i suntcx, targetes Creator3D i Elite3D (controlador sunffb), targetes de vídeo basades en ATI PGX24/PGX64 (controlador ati), i targetes basades en PermediaII (controlador glint). Per a poder utilitzar una targeta Elite3D amb l'X.Org necessitareu instal·lar addicionalment el paquet afbinit, i llegir la documentació adjunta a aquest sobre com activar-la.

No és estrany en una configuració estàndard d'una màquina Sparc tenir dues targetes gràfiques. En aquest cas és possible que el nucli de Linux no dirigeixi la seva sortida cap a la targeta inicialment utilitzada pel microprogramari. La manca d'aquesta sortida a la consola pot ser malinterpretada com a què l'ordinador s'ha penjat (generalment, el darrer missatge que s'hi pot llegir és "Booting linux..."). Una solució és treure físicament una de les dues targetes; l'altra és deshabilitar-la utilitzant un paràmetre d'arrencada del nucli. També es pot utilitzar com alternativa una consola sèrie, si no es necessita o no es desitja la sortida gràfica. En alguns sistemes la utilització de la consola sèrie es pot activar automàticament desconnectant el teclat abans d'arrencar el sistema.