2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với điều cần thiết cho hạt nhân Linux và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại http://www.debian.org/ports/sparc/ để tìm thông tin thêm về hệ thống kiến trúc SPARC đã được thử ra với Debian.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc SPARC, tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Bản phát hành Debian 4.0 hỗ trợ mười hai kiến trúc chính và vài biến thể của mỗi kiến trúc được gọi như là “mùi vị”.

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
Dựa vào x86 Intel i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
DEC Alpha alpha    
ARM và StrongARM arm Netwinder và CATS netwinder
Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
RiscPC rpc
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (về cuối lớn) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
MIPS (về cuối nhỏ) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4m sparc32
sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài
IPL từ băng băng

Tài liệu này diễn tả cách cài đặt vào kiến trúc kiểu SPARC. Nếu bạn tìm thông tin về kiến trúc khác do Debian hỗ trợ, xem trang các bản chuyển Debian Debian-Ports.

2.1.2. Hỗ trợ CPU và bo mạch chính

Phần cứng dựa vào Sparc được chia ra nhiều kiến trúc phụ, được nhận diện theo một của những tên này: sun4, sun4c, sun4d, sun4m, sun4u hay sun4v. Danh sách sau diễn tả mỗi máy tính được gồm và lớp hỗ trợ tồn tại cho nó.

sun4, sun4c, sun4d

Những kiến trúc phụ này gồm một số máy 32-bit rất cũ không còn được hỗ trợ lại. Để tìm danh sách hoàn toàn, xem Trang SPARCstation của Wikipedia.

sun4m

sun4m là kiến trúc phụ 32-bit duy nhất (sparc32) hiện thời được hỗ trợ. Những máy tính phổ biến nhất nằm trong hạng này là Sparcstation số 4, 5, 10, 20.

Ghi chú rằng sự đa xử lý đối xứng (SMP) — khả năng chạy tiến trình trên nhiều bộ xử lý — không được hỗ trợ trên phần cứng này, do vấn đề ổn định trong cấu hình như vậy. Hạt nhân sparc32 bộ xử lý đơn (UP) sẵn sàng sẽ khởi động được trên máy tính đa bộ xử lý, dù nó sẽ kích hoạt và sử dụng chỉ bộ xử lý thứ nhất thôi.

sun4u

Kiến trúc phụ này gồm mọi máy tính kiểu 64-bit (sparc64) dựa vào bộ xử lý UltraSparc và các máy nhái của nó. Phần lớn máy này được hỗ trợ khá, mặc dù bạn có thể gặp lỗi khi khởi động từ đĩa CD do lỗi phần vững hay lỗi bộ tải khởi động (có thể chỉnh sửa vấn đề này bằng cách khởi động từ mạng). Hãy dùng hạt nhân sparc64 hay sparc64-smp trong cấu hình kiểu UP và SMP riêng từng máy.

sun4v

Trong nhóm máy Sparc, đây là máy tính mới nhất, gồm các máy dựa vào bộ xử lý đa lõi Niagara. Vào lúc này, bộ xử lý như vậy chỉ sẵn sàng trong máy phục vụ Sun kiểu T1000 và T2000; hai cấu hình này được hỗ trợ khá. Hãy dùng hạt nhân sparc64-smp.

Ghi chú rằng các bộ xử lý SPARC64 của Fujitsu được dùng trong nhóm máy phục vụ PRIMEPOWER không được hỗ trợ do hạt nhân Linux không hỗ trợ.

2.1.3. Hỗ trợ thẻ đồ họa

Khả năng hỗ trợ giao diện đồ họa của Debian dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ cơ bản của hệ thống X11 của X.Org. Phần lớn thẻ ảnh động kiểu AGP, PCI và PCIe hoạt động được dưới X.Org. Chi tiết về các mạch nối đồ họa, thẻ, bộ trình bày và thiết bị con trỏ được hỗ trợ nằm tại http://xorg.freedesktop.org/. Bản phát hành Debian 4.0 có sẵn X.Org phiên bản 7.1.

Phần lớn tùy chọn đồ họa thường gặp trên máy dựa vào Sparc có phải được hỗ trợ. Trình điều khiển đồ họa X.org sẵn sàng cho : bộ đệm khung kiểu sunbw2, suncg14, suncg3, suncg6, sunleo, suntcx, các thẻ kiểu Creator3D và Elite3D cards (trình điều khiển sunffb), các thẻ ảnh động dựa vào ATI kiểu PGX24/PGX64 (trình điều khiển ati), và các thẻ dựa vào PermediaII (trình điều khiển glint). Để sử dụng một thẻ Elite3D với X.org, bạn cũng cần phải cài đặt gói afbinit, và đọc tài liệu có sẵn về cách kích hoạt thẻ đó.

Một số máy Sparc có hai thẻ đồ họa trong cấu hình mặc định. Trong trường hợp như vậy, có lẽ trình điều khiển Linux sẽ không gửi kết xuất cho thẻ được dùng đầu tiên bởi phần vững. Vậy kết xuất bị thiếu trên bản giao tiếp đồ họa có thể được xem nhầm là máy treo cứng (thường thông điệp cuối cùng được xem trên bàn giao tiếp là « Đang khởi động Linux... ». Một cách giải quyết có thể là việv gỡ bỏ vật chất một của hai thẻ ảnh động; một tùy chọn khác là việc tắt một của hai thẻ bằng tham số khởi động hạt nhân. Hơn nữa, nếu không cần hay muốn kết xuất kiểu đồ họa (chỉ muốn xem văn bản), bàn giao tiếp kiểu nối tiếp có thể được dùng như cách khác. Trên một số hệ thống, có thể tự động sử dụng bàn giao tiếp nối tiếp bằng cách ngắt kết nối bàn phím trước khi khởi động hệ thống.