2.6. Maquinari per a la connexió de xarxes

Pràcticament qualsevol targeta de xarxa (NIC) suportada pel nucli Linux és també suportada pel sistema d'instal·lació; els controladors modulars s'haurien de carregar automàticament.

Això inclou diverses targetes PCI genèriques (per a sistemes que tenen PCI) i les següents NIC de Sun:

2.6.1. Controladors que requereixen microprogramari

Actualment, el sistema d'instal·lació no suporta la recuperació de microprogramari. Això vol dir que qualsevol targeta de xarxa que utilitzi un controlador el qual requereixi carregar microprogramari no és suportada per defecte.

Si no teniu disponible cap altra NIC durant la instal·lació, encara és possible instal·lar Debian GNU/Linux utilitzant la imatge completa d'un CD-ROM o DVD. Seleccioneu l'opció de no configurar la xarxa i instal·leu només aquells paquets que estiguin disponibles al CD/DVD. Podreu instal·lar el controlador i el microprogramari que necessiteu quan la instal·lació s'hagi completat (després de reiniciar) i configurar la xarxa manualment. Adoneu-vos de què el microprogramari i el controlador poden estar en paquets diferents, i que poden no estar disponibles a la secció “main” de l'arxiu de Debian GNU/Linux.

Si el controlador en si que està suportat, podreu utilitzar la NIC durant la instal·lació copiant el microprogramari d'algun mitjà a /usr/lib/hotplug/firmware. No oblideu copiar-lo a la mateixa ubicació del sistema instal·lat abans de reiniciar al final de la instal·lació.

2.6.2. Problemes coneguts per SPARC

Hi ha un parell de problemes coneguts amb unes targetes de xarxa específiques que val la pena mencionar aquí.

2.6.2.1. Conflictes entre els controladors tulip i dfme

Hi ha diverses targetes de xarxa PCI que tenen el mateix identificador PCI, les quals són suportades mitjançant controladors relacionats, però diferents. Algunes utilitzen el controlador tulip, altres amb el dfme. Atès que comparteixen l'identificador, el nucli no les pot distingir i no se sap amb seguretat quin controlador emprarà. Si escull el que no toca, la NIC pot no funcionar, o fer-ho de forma incorrecta.

Aquest és un problema típic dels sistemes Netra amb NIC Davicom (compatibles amb DEC-Tulip). En aquest cas, el controlador tulip és probablement el correcte. Durant la instal·lació la solució consisteix en canviar d'intèrpret d'ordres i desactivar el mòdul del controlador erroni utilitzant modprobe -r mòdul (o ambdós, si els dos estan carregats). A continuació, podreu carregar el mòdul correcte utilitzant modprobe mòdul.

2.6.2.2. Sun B100 blade

El controlador de xarxa cassini no funciona amb els sistemes Sun B100 blade.