3.6. Phần cứng cài đặt sẵn và thiết lập hệ điều hành

Tiết đoạn này sẽ hướng dẫn bạn qua tiến trình thiết lập phần cứng cài đặt sẵn, nếu có, cần thiết trước khi cài đặt Debian. Bình thường, tiến trình này gồm việc kiểm tra, và có thể thay đổi, thiết lập phần vững cho hệ điều hành. “Phần vững” (firmware) là phần mềm lõi được dùng bởi phần cứng, đặc biệt trong tiến trình tải và khởi động hệ điều hành (sau khi mới mở điện). Bên dưới cũng diễn tả một số vấn đề phần cứng đã biết có tác động sự đáng tin cậy của Debian GNU/Linux trên máy tính của bạn.

3.6.1. Gọi OpenBoot

OpenBoot cung cấp những chức năng cơ bản cần thiết để khởi động kiến trúc SPARC. Những chức năng này làm công việc hơi tương tự với BIOS của kiến trúc x86, dù rất đẹp hơn. Các PROM khởi động của Sun có sẵn một bộ thông dịch « forth » cho bạn một số khả năng có ích, v.d. chẩn đoán và chạy tập lệnh đơn giản.

Để xem dấu nhắc khởi động, bạn cần phải bấm giữ phím Stop (trên bàn phím type4 cũ hơn, hãy dùng phím L1, còn nếu bạn có bộ tiếp hợp bàn phím PC, hãy dùng phím Break) rồi bấm phím A. PROM khởi động sẽ hiển thị dấu nhắc: hoặc ok hoặc >. Dấu nhắc ok là tốt hơn, vậy nếu bạn xem dấu nhắc kiểu cũ, bấm phím n để hiển thị dấu nhắc kiểu mới.

Nếu bạn sử dụng bàn điều khiển nối tiếp, hãy gởi tín hiệu ngắt cho máy. Trong Minicom, bấm tổ hợp phím Ctrl-A-F, còn trong chương trình « cu », bấm phím Enter, rồi gõ %~break. Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng thiết bị cuối nếu bạn chạy chương trình khác.

3.6.2. Chọn thiết bị khởi động

Bạn có khả năng sử dụng OpenBoot để khởi động từ thiết bị riêng, cũng để chuyển đổi thiết bị khởi động mặc định. Tuy nhiên, bạn cần phải biết vài chi tiết về phương pháp đặt tên thiết bị của OpenBoot: nó rất khác với cách đặt tên thiết bị của Linux, được diễn tả trong Phần C.4, “Tên thiết bị dưới Linux”. Hơn nữa, lệnh dùng sẽ đổi khác một ít, phụ thuộc vào phiên bản OpenBoot bạn dùng. Thông tin thêm về OpenBoot nằm trong Tham Chiếu OpenBoot của Sun Sun OpenBoot Reference.

Bình thường, dưới bản sửa đổi kiểu mới, bạn có khả năng sử dụng thiết bị OpenBoot như “floppy” (đĩa mềm), “cdrom” (đĩa CD-ROM), “net” (mạng), “disk” (đĩa), hay “disk2” (đĩa 2). Hơn nữa, tên thiết bị có thể xác định một phân vùng riêng trên đĩa, v.d. “disk2:a” để khởi động đĩa 2, phân vùng thứ nhất. Tên thiết bị OpenBoot đầy đủ có dạng

tên trình điều khiển@
địa chỉ đơn vị:
các đối số thiết bị

. Còn dưới bản sửa đổi OpenBoot kiểu cũ, phương pháp đặt tên thiết bị là khác một ít: thiết bị đĩa mềm có tên “/fd”, và thiết bị đĩa SCSI có dạng “sd(bộ điều khiển, mã hiệu đích đĩa, đơn vị hợp lý của đĩa)”. Dưới bản sửa đổi OpenBoot kiểu mới, lệnh show-devs (hiển thị các thiệt bị) có ích để xem các thiết bị được cấu hình hiện thời. Để tìm thông tin đầy đủ, bất chấp bản sửa đổi, xem Tham Chiếu OpenBoot của Sun Sun OpenBoot Reference.

Để khởi động từ một thiết bị riêng, hãy chạy lệnh boot thiết_bị. Bạn có khả năng đặt ứng xử này là mặc định, bằng cách sử dụng lệnh setenv (đặt môi trường). Tuy nhiên, tên của biến cần đặt đã thay đổi giữa bản sửa đổi OpenBoot khác nhau. Dưới OpenBoot 1.x, chạy lệnh setenv boot-from thiết_bị. Còn dưới bản sửa đổi OpenBoot sau đó, hãy sử dụng lệnh setenv boot-device thiết_bị. Ghi chú rằng bạn cũng có khả năng tạo cấu hình này bằng lệnh eeprom trên Solaris, hoặc bằng cách sửa đổi những tập tin thích hợp nằm trong thư mục /proc/openprom/options/, ví dụ dưới Linux:

# echo disk1:1 > /proc/openprom/options/boot-device

còn dưới Solaris:

eeprom boot-device=disk1:1