Capítol 4. Obtenir el suport d'instal·lació del sistema

Sumari

4.1. El lot de CD-ROM oficials de Debian GNU/Linux
4.2. Descarregar fitxers de les rèpliques de Debian
4.2.1. On trobar imatges d'instal·lació
4.3. Creació de disquets a partir d'imatges de disquet
4.3.1. Confecció de les imatges de disquet en un sistema Linux o Unix
4.3.2. Escriure imatges de disquet des de DOS, Windows o OS/2
4.4. Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP
4.4.1. Configuració d'un servidor RARP
4.4.2. Configurar un servidor BOOTP
4.4.3. Configurar un servidor DHCP
4.4.4. Habilitació del servidor TFTP
4.4.5. Posar les imatges del TFTP al seu lloc
4.5. Instal·lació automàtica
4.5.1. Instal·lació automàtica utilitzant l'instal·lador de Debian