Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbilder
4.3. Skapa startdisketter från diskettavbilder
4.3.1. Skriva diskettavbilder från ett Linux eller Unix-system
4.3.2. Skriva diskettavbilder från DOS, Windows eller OS/2
4.4. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.4.1. Konfigurering av RARP-server
4.4.2. Konfigurera en BOOTP-server
4.4.3. Konfigurering av DHCP-server
4.4.4. Aktivering av TFTP-server
4.4.5. Flytta TFTP-avbilderna till rätt plats
4.5. Automatisk installation
4.5.1. Automatisk installation med Debian Installer