4.3. Levykkeiden luominen levyotoksista

Käynnistyslevykkeitä käytetään tavallisesti viimeisenä konstina asentimen käynnistämiseen laitteilla, joita ei voi käynnistää rompulta tai muilla tavoin.

Levyotokset ovat tiedostoja, joissa on levykkeen koko sisältö käsittelemättömässä muodossa. Levyotoksia kuten boot.img ei voi suoraan kopioida levykkeelle. Tarvitaan tätä tarkoitusta varten tehty ohjelma kirjoittamaan levyotos levykkeelle käsittelemättömässä muodossa. Näin on meneteltävä, koska otokset ovat levyn käsittelemättömiä sisältöjä; tiedosto on kirjoitettava levykkeelle sektori kerrallaan.

Levykkeiden tekemiseen levyotoksista on useita tapoja. Tässä luvussa kerrotaan miten levyotoksista tehdään levykkeitä eri laitealustoilla.

Ennen kuin levykkeitä voi kirjoittaa, on ne ensin noudettava jostain Debianin asennuspalvelimesta, kuten selitetään kohdassa Kohta 4.2, “Tiedostojen noutaminen Debianin asennuspalvelimilta”.

Tehtiinpä levykkeet millä tavalla tahansa, on kirjoittamisen jälkeen muistettava pistää levykkeiden kirjoitussuojaus päälle, jottei niiden päälle kirjoita vahingossa.

4.3.1. Levyotosten kirjoittaminen Linuxissa tai Unixissa

Jotta levyotostiedostoja voisi kirjoittaa levykkeille, tarvitaan luultavasti pääkäyttäjän oikeudet järjestelmään. Aseta hyvä tyhjä levyke levykeasemaan. Käytä seuraavaksi komentoa

$ dd if=tiedostonnimi of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync

missä tiedostonnimi on jokin levyotostiedostoista. /dev/fd0 on yleinen levykeaseman laitenimi, se saattaa olla jotain muuta työasemallasi (Solariksessa se on /dev/fd/0). Komento saattaa palata kehoitteeseen ennen kuin Unix on kirjoittanut levykkeen lopppuun asti, joten tarkkaile levykeaseman merkkivaloa ja varmistu valon sammuneen ja levykkeen lakanneen pyörimästä ennen kuin poistat sen asemasta. Joissakin järjestelmissä on käytettävä komentoa, joka työntää levykkeen ulos asemasta (Solariksessa käytetään komentoa eject, katso man-sivua).

Jotkin järjestelmät yrittävät liittää levykkeen automaattisesti kun se asetetaan asemaan. Tämä ominaisuus on ehkä otettava pois käytöstä ennen kuin työasema sallii levykkeen kirjoittamisen käsittelemättömässä muodossa. Harmittavasti on käyttöjärjestelmäkohtaista miten tämä saadaan pois käytöstä. Solariksesssa voidaan volume management kiertää ja päästä siten käyttämään levykeasemaa suoraan. Varmikstu ensin levykeen olevan liitetty automaattisesti (komennolla volcheck tai tiedostojenhallinnan vastaavalla toiminnolla). Käytä sitten komentoa dd kuten yllä, mutta /dev/fd0 tilalle kirjoitetaan /vol/rdsk/levykkeen_nimi, missä levykkeen_nimi on se nimi joka levykkeelle annettiin kun se alustettiin (nimeämättömän levykkeen nimeksi tulee unnamed_floppy). Muiden järjestelmien käyttäjien on parasta kysyä järjestelmän ylläpitäjältä.

4.3.2. Levyotosten kirjoittaminen DOS:ssa, Windowsissa tai OS/2:ssa

Jos käytettävissä on i386- tai amd64-kone, voidaan otokset kirjoittaa levykkeille seuraavilla ohjelmilla.

Ohjelmia rawrite1 ja rawrite2 voidaan käyttää MS-DOS:ssa. Ohjelmia käytettäessä on ensin varmistuttava, että on käynnistetty DOS. Ohjelmien ei pitäisikään toimia Windowsin DOS-ikkunassa tai kaksoisnapsauttamalla niitä Windowsin tiedostoselaimessa.

Ohjelma rwwrtwin toimii Windowseissa 95, NT, 98, 2000, ME, XP ja luultavasti uudemmissa versioissa. Sitä käytettäessä on diskio.dll purettava samaan hakemistoon.

Nämä työkalut löytyvät virallisilta Debian-rompuilta hakemistosta /tools.