4.4. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP

Om din maskin är ansluten till ett lokalt nätverk har du möjligheten att starta upp via nätverket från en annan maskin med TFTP. Om du tänker starta upp installationssystemet från en annan maskin behöver uppstartsfilerna placeras på specifika platser på den maskinen och maskinen konfigureras för att få stöd för uppstart av din specifika maskin.

Du behöver konfigurera en TFTP-server, och för många maskiner även en DHCP-server, eller RARP-server, eller BOOTP-server.

Reverse Address Resolution Protocol (RARP) är ett sätt att berätta för din klient vilken IP-adress den själv ska använda. Ett annat sätt är att använda BOOTP-protokollet. BOOTP är ett IP-protokoll som informerar en dator om dess IP-adress och var på nätverket den kan hämta en uppstartsavbild. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är en mer flexibel, bakåtkompatibel utökning av BOOTP. Vissa system kan endast konfigureras via DHCP.

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) används för att erbjuda uppstartsavbilder till klienten. Teoretiskt sett kan alla servrar, på alla plattformar, som implementerat de här protokollen, kan användas. I exemplen i det här avsnittet, tillhandahåller vi kommandon för SunOS 4.x, SunOS 5.x (även kallad Solaris) och GNU/Linux.

4.4.1. Konfigurering av RARP-server

För att ställa in RARP behöver du veta Ethernet-adressen (även kallad MAC-adressen) på klientdatorerna som ska installeras. Om du inte har den informationen kan du hämta den från uppstartsmeddelandena i OpenPROM, använda kommandot .enet-addr i OpenBoot, eller starta upp i “Räddningsläge” (exempelvis från räddningsdisketten) och använda kommandot /sbin/ifconfig eth0.

På ett RARP-serversystem som använder en Linux 2.4 eller 2.6-kärna, eller Solaris/SunOS, använder du programmet rarpd. Du behöver se till att Ethernet-hårdvaruadressen för klienten är listad i “ethers”-databasen (antingen i filen /etc/ethers, eller via NIS/NIS+) och i “hosts”-databasen. Sedan behöver du starta om RARP-demonen. Kör kommandot (som root): /usr/sbin/rarpd -a på de flesta Linux-system och SunOS 5 (Solaris 2), /usr/sbin/in.rarpd -a på vissa andra Linux-system, eller /usr/etc/rarpd -a på SunOS 4 (Solaris 1).

4.4.2. Konfigurera en BOOTP-server

Det finns två BOOTP-servrar tillgängliga för GNU/Linux. Den första är CMU bootpd. Den andra är faktiskt en DHCP-server: ISC dhcpd. I Debian GNU/Linux finns dessa i paketen bootp respektive dhcp3-server.

För att använda CMU bootpd, måste du först kommentera bort (eller lägga till) den relevanta raden i /etc/inetd.conf. På Debian GNU/Linux kan du köra update-inetd --enable bootps, sedan /etc/init.d/inetd reload för att göra det. Om din BOOTP-server inte kör Debian, bör raden i fråga se ut så här:

bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd bootpd -i -t 120

Nu måste du skapa filen /etc/bootptab. Den har samma sorts familjära och kryptiska format som de gamla goda BSD-filerna printcap, termcap och disktab. Se manualsidan för bootptab för mer information. För CMU bootpd behöver du känna till maskinvaruadressen (MAC) för klienten. Här är ett exempel på en /etc/bootptab:

client:\
 hd=/tftpboot:\
 bf=tftpboot.img:\
 ip=192.168.1.90:\
 sm=255.255.255.0:\
 sa=192.168.1.1:\
 ha=0123456789AB:

Du behöver ändra åtminstone alternativet “ha”, som anger maskinvaruadressen för klienten. Alternativet “bf” anger filen som klienten bör hämta via TFTP; se Avsnitt 4.4.5, “Flytta TFTP-avbilderna till rätt plats” för mer detaljer.

Tvärtemot är konfigurering av BOOTP med ISC dhcpd riktigt enkelt, för att den behandlar BOOTP-klienter som vanliga specialfall av DHCP-klienter. Vissa arkitekturer kräver en komplex konfiguration för att starta upp klienter via BOOTP. Om din maskin är en av dessa, läs avsnittet Avsnitt 4.4.3, “Konfigurering av DHCP-server”. Om inte, kommer du antagligen komma undan med att bara lägga till direktivet allow bootp till konfigurationsblocket för subnätet som innehåller klienten, och starta om dhcpd med /etc/init.d/dhcpd3-server restart.

4.4.3. Konfigurering av DHCP-server

En fri DHCP-serverprogramvara är ISC dhcpd. För Debian GNU/Linux, rekommenderas paketet dhcp3-server. Här är en exempelkonfigurationsfil för det (se /etc/dhcp3/dhcpd.conf):

option domain-name "exempel.se";
option domain-name-servers ns1.exempel.se;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
server-name "servernamn";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.1.200 192.168.1.253;
 option routers 192.168.1.1;
}

host klientnamn {
 filename "/tftpboot/tftpboot.img";
 server-name "servernamn";
 next-server servernamn;
 hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
 fixed-address 192.168.1.90;
}

I det här exemplet finns det en server kallad servernamn som gör allt arbete som DHCP-server, TFTP-server och nätverksgateway. Du behöver nästan säkert ändra domännamnsalternativen, såväl som servernamnet och klientens maskinvaruadress. Alternativet filename bör vara ange namnet på den fil som ska hämtas via TFTP.

Efter du har redigerat konfigurationsfilen för dhcpd, starta om den med /etc/init.d/dhcpd3-server restart.

4.4.4. Aktivering av TFTP-server

För att få TFTP-servern klar att köra, bör du först se till att tftpd är aktiverad. Den aktiveras normalt sett genom att ha en rad som liknar följande rad i /etc/inetd.conf:

tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd in.tftpd /tftpboot

Debian-paketen kommer normalt sett att ställa in det korrekt som standard när de installeras.

Notera

Historiskt sett hanterade TFTP-servrarna avbilder från katalogen /tftpboot. Dock kan Debian GNU/Linux-paket använda andra kataloger för att följa Filesystem Hierarchy Standard. Till exempel, tftpd-hpa använder som standard /var/lib/tftpboot. Du kan därför behöva justera konfigurationsexemplen i det här avsnittet.

Leta i filen /etc/inetd.conf och kom ihåg katalogen som används som argument till in.tftpd[2]; du behöver det senare. Om du behövde ändra /etc/inetd.conf, behöver du meddela till den körande inetd-processen att filen har ändrats. På en Debian-maskin, kör /etc/init.d/inetd reload; på andra maskiner, ta reda på vilket process-id som inetd har, och kör kill -HUP inetd-pid.

4.4.5. Flytta TFTP-avbilderna till rätt plats

Placera sedan TFTP-uppstartsavbilden du behöver, som du hittar i Avsnitt 4.2.1, “Var man får tag på installationsavbilder”, i katalogen för uppstartsavbilder för tftpd. Du kan behöva att skapa en länk från den filen till den fil som tftpd kommer att använda för att starta upp en specifik klient. Tyvärr fastställs filnamnet av TFTP-klienten och det finns inga riktiga standarder.

4.4.5.1. Uppstart via TFTP för SPARC

Vissa SPARC-arkitekturer lägger till underarkitekturens namn, såsom “SUN4M” eller “SUN4C”; till filnamnet. Därför, om ditt systems arkitektur är en SUN4C, och dess IP är 192.168.1.3, borde filnamnet vara C0A80103.SUN4C. Dock, det finns även underarkitekturer där filen som klienten letar efter är bara klient-ip-i-hex. Ett lätt sätt att fastställa den hexadecimala koden för IP-adressen är att ange följande kommando i ett skal (anta att maskinens tilltänkta IP-adress är 10.0.0.4).

$ printf '%.2x%.2x%.2x%.2x\n' 10 0 0 4

För att få det korrekta filnamnet, behöver du ändra alla bokstäver till versaler om och det behövs även lägga till underarkitekturens namn.

Om du har gjort allt det här korrekt, ska kommandot boot net från OpenPROM läsa in avbilden. Om avbilden inte kan hittas, försök leta i loggarna på din tftp-server för att se vilket avbildsnamn som efterfrågas.

Du kan också tvinga vissa sparc-system att leta efter ett specifikt filnamn genom att lägga till det på slutet av uppstartskommandot för OpenPROM, såsom boot net min-sparc.avbild. Den måste dock finnas i katalogen som TFTP-servern letar i.[2] Argumentet -l gör att vissa versioner av in.tftpd loggar alla begäran till systemloggarna; det här är användbart för att felsöka uppstartsfel.