Luku 5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen

Sisällys

5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä SPARC
5.1.1. Käynnistys TFTP:llä
5.1.2. Käynnistäminen rompulta
5.1.3. Käynnistäminen levykkeiltä
5.1.4. IDPRO:min viestit
5.2. Käynnistysparametrit
5.2.1. Debianin asentimen parametrit
5.3. Asennusprosessin vianetsintä
5.3.1. Romppujen luetettavuus
5.3.2. Levykkeen luotettavuus
5.3.3. Käynnistysasetukset
5.3.4. Yleisiä suoritinperheen SPARC asennuspulmia
5.3.5. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.3.6. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.3.7. Asennusraporttien lähettäminen