Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installeraren på SPARC
5.1.1. Uppstart via TFTP
5.1.2. Uppstart från en cd-rom
5.1.3. Uppstart från startdisketter
5.1.4. IDPROM-meddelanden
5.2. Uppstartsparametrar
5.2.1. Parametrar för Debian Installer
5.3. Felsök installationsprocessen
5.3.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.3.2. Tillförlitlighet för disketter
5.3.3. Uppstartskonfiguration
5.3.4. Vanliga installationsproblem på SPARC
5.3.5. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.3.6. Rapportering av installationsproblem
5.3.7. Skicka installationsrapporter