Chương 5. Khởi động hệ thống cài đặt

Mục lục

5.1. Khởi động trình cài đặt trên SPARC
5.1.1. Khởi động bằng TFTP
5.1.2. Khởi động từ đĩa CD-ROM
5.1.3. Khởi động từ đĩa mềm
5.1.4. Thông điệp IDPROM
5.2. Tham số khởi động
5.2.1. Tham số trình cài đặt Debian
5.3. Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt
5.3.1. Sự đáng tin cậy của đĩa CD-ROM
5.3.2. Sự đáng tin cậy của đĩa mềm
5.3.3. Cấu hình khởi động
5.3.4. Vấn đề cài đặt SPARC thường
5.3.5. Giải thích thông điệp khởi chạy hạt nhân
5.3.6. Thông báo vấn đề cài đặt
5.3.7. Đệ trình báo cáo cài đặt