5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä SPARC

5.1.1. Käynnistys TFTP:llä

Käynnistäminen verkosta edellyttää verkkoyhteyttä ja TFTP-käynnistyspalvelinta (DHCP, RARP, tai BOOTP).

Verkosta käynnistämistä tukeva asennustapa kuvataan kohdassa Kohta 4.4, “Tiedostojen valmistelu verkosta käynnistämiseen TFTP:llä”.

Koneissa joissa on OpenBoot, riittää käynnistää asennettavan koneen boot monitor (katso Kohta 3.6.1, “OpenBootin käynnistäminen”). Komennolla boot net käynnistetään TFTP- tai RARP-palvelimelta. Komennolla boot net:bootp tai boot net:dhcp käynnistetään TFTP- ja BOOTP- tai DHCP-palvelimelta.

5.1.2. Käynnistäminen rompulta

Useimmille käyttäjille on helpointa käyttää Debianin romppusettiä. Jos käsillä on romppusetti, ja jos tietokone tukee käynnistystä suoraan rompulta, hienoa! Riittää kun asetat rompun asemaan, käynnistät ja jatkat seuraavaan lukuun.

Huomaa, että jotkin romppuasemat saattavat vaatia erikoisajureita, eikä niitä niin ollen voi käyttää asennuksen alkuvaiheissa. Jos ilmenee, ettei tavallinen rompulta käynnistämistapa toimi tietokoneella, lue tästä luvusta uudestaan kohdat vaihtoehtoisista ytimistä ja asennustavoista jotka saattaisivat tässä tilanteessa toimia.

Vaikka käynnistäminen rompulta ei toimisikaan, voitaneen Debianin järjestelmän osat ja tarvittavat paketit asentaa rompulta. Riittää kun käynnistää joltain muulta taltiolta, esimerkiksi levykkeeltä. Kun on aika asentaa käyttöjärjestelmä, peruskokoonpano ja lisäpaketteja, säädetään asennusjärjestelmä asentamaan ne rompulta.

Jos ilmenee pulmia, katso kohtaa Kohta 5.3, “Asennusprosessin vianetsintä”.

Useimmat OpenBootin versiot tukevat komentoa boot cdrom, joka on vain toinen nimi käynnistykselle SCSI-laitteelta jonka ID on 6 (tai toissijaisen IDE-liitännän isäntälevyltä IDE-levyjä käyttävässä koneessa).

5.1.3. Käynnistäminen levykkeiltä

Levykeotokset ovat tällä hetkellä saatavilla vain sparc32:lle, mutta teknisistä syistä ei virallisille julkaisuille. (Syy on, että ne voidaan koostaa vain pääkäyttäjänä, mitä Debianin build daemonit eivät tue.) Etsi Debianin Asennin -projektin seittisivustosta otsikon “daily built images” alta sparc32:n levykeotoksia.

Sparc käynnistetään levykkeeltä komentamalla

Stop-A -> OpenBoot: "boot floppy"

Varoitamme, että uusi sun4u-suoritinperhe (ultra) ei tue levykkeeltä käynnistämistä. Tavallinen virheilmoitus on Bad magic number in disk label - Can't open disk label package.

Useissa Sparceissa (esim. Ultra 10) on OBP-vika, joka estää niitä käynnistymästä (vaikka käynnistäminen on tuettu). Sopiva OBP-päivitys voidaan noutaa tuotenumerona ID 106121 osoitteesta http://sunsolve.sun.com.

Mikäli levykkeeltä käynnistettäessä näkyy viestejä kuten

Fatal error: Cannot read partition
Illegal or malformed device name

on mahdollista, että levykkeeltä käynnistämistä ei lainkaan tueta tällä koneella.

5.1.4. IDPRO:min viestit

Jos käynnistäminen ei onnistu, ja vikailmoitukset koskevat “IDPROM”:ia, on mahdollista etä NVRAM:in paristo on tyhjentynyt. NVRAM:iin tallennetaan laitteiston asetukset. Katso lisätietoja osoitteesta Sun NVRAM FAQ.