5.1. Starta upp installeraren på SPARC

5.1.1. Uppstart via TFTP

Uppstart från nätverket kräver att du har en nätverksanslutning och en TFTP-server konfigurerad för uppstarter (DHCP, RARP eller BOOTP).

Installationsmetoden som har stöd för nätverksuppstart finns beskriven i Avsnitt 4.4, “Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.

På maskiner med OpenBoot, gå helt enkelt in i uppstartsmonitorn på maskinen som ska installeras (se Avsnitt 3.6.1, “Starta OpenBoot”). Använd kommandot boot net för att starta upp från en TFTP- och RARP-server, eller prova boot net:bootp eller boot net:dhcp för att starta upp från en TFTP och BOOTP eller DHCP-server.

5.1.2. Uppstart från en cd-rom

Den enklaste vägen för de flesta personer är att använda en uppsättning Debian-cd-skivor. Om du har en cd-uppsättning och om din maskin har stöd för att starta upp direkt från cd, bra! Bara att mata in din cd-skiva, starta om och fortsätt till nästa kapitel.

Observera att vissa cd-enheter kan kräver speciella drivrutiner och kan därför vara otillgängliga i de tidiga stegen av installationen. Om det visar sig att det vanliga sättet att starta upp från en cd inte fungerar på din maskinvara, besök det här kapitlet igen och läs om alternativa kärnor och installationsmetoder som kan fungera för dig.

Även om du inte kan starta upp från cd-rom kan du antagligen installera Debians systemkomponenter och de paket du vill från cd-rom. Starta helt enkelt upp på ett annat media, såsom disketter. När det är dags att installera operativsystemet, grundsystemet och eventuellt andra paket, peka installationssystemet till cd-rom-enheten.

Om du har problem att starta upp, se Avsnitt 5.3, “Felsök installationsprocessen”.

De flesta OpenBoot-versioner har stöd för kommandot boot cdrom, som helt enkelt är ett alias för att starta upp från SCSI-enheten på ID 6 (eller sekundär master för IDE-baserade system).

5.1.3. Uppstart från startdisketter

Diskettavbilder finns för närvarande endast tillgängliga för sparc32, men av tekniska orsaker, inte för officiell utgivning. (Anledningen är att de endast kan byggas som root, vilket inte stöds av våra byggdemoner.) Se under “dagligen byggda avbilder” på projektwebbplatsen för Debian Installer för länkar till diskettavbilder för sparc32.

För att starta upp från en diskett på en Sparc, använd

Stop-A -> OpenBoot: "boot floppy"

Tänk på att nyare Sun4u-arkitekturen (ultra) inte har stöd för uppstart på diskett. Ett typiskt felmeddelande är Bad magic number in disk label - Can't open disk label package.

Ett flertal Sparc (exempelvis Ultra 10) har ett OBP-fel som förhindrar dem från att starta upp (istället för att inte stöda uppstart alls). Den lämpliga uppdateringen för OBP kan hämtas som produkt-id 106121 från http://sunsolve.sun.com.

Om du startar upp från disketten, och du ser meddelanden såsom

Fatal error: Cannot read partition
Illegal or malformed device name

är det möjligt att uppstart via diskett inte stöds på din maskin.

5.1.4. IDPROM-meddelanden

Om du inte kan starta upp på grund av att får meddelanden om ett problem med “IDPROM”, är det möjligt att ditt NVRAM-batteri, som tillhandahåller konfigurationsinformation för din fasta programvara, har slut på ström. Se Sun NVRAM FAQ för mer information.