Installationsguide för Debian GNU/Linux

Den här handboken är fri programvara; du kan distribuera den och/eller modifiera den under villkoren för GNU General Public License. Referera till licensen i Appendix F, GNU General Public License.

Sammanfattning

Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux 4.0 system (kodnamn “etch”) för arkitekturen SPARC (“sparc”). Den innehåller även referenser till mer information och information om hur du får ut det mesta av ditt nya Debian-system.

Notera

Även om den här installationsguiden för sparc oftast är uppdaterad har vi planer på att göra vissa ändringar och organisera om delar av handboken efter den officiella utgåvan av etch. En nyare version av denna handbok kan hittas på Internet på debian-installer. Där har du även möjligheten att hitta ytterligare översättningar.

Översatt av Daniel Nylander <po@danielnylander.se>. Stort tack till Anders Lennartsson för korrekturläsningen. GNU General Public License översattes av Mikael Pawlo. Skicka synpunkter på översättningen till <debian-l10n-swedish@lists.debian.org> eller <tp-sv@listor.tp-sv.se>.


Innehållsförteckning

Installation av Debian GNU/Linux 4.0 för sparc
1. Välkommen till Debian
1.1. Vad är Debian?
1.2. Vad är GNU/Linux?
1.3. Vad är Debian GNU/Linux?
1.4. Få tag på Debian
1.5. Få tag på senaste versionen av det här dokumentet
1.6. Organisering av det här dokumentet
1.7. Om copyright och programvarulicenser
2. Systemkrav
2.1. Maskinvara som stöds
2.1.1. Arkitekturer som stöds
2.1.2. Stöd för processorer och moderkort
2.1.3. Stöd för grafikkort
2.2. Installationsmedia
2.2.1. Disketter
2.2.2. Cd-rom/Dvd-rom
2.2.3. Hårddisk
2.2.4. Nätverk
2.2.5. Un*x eller GNU-system
2.2.6. Lagringssystem som stöds
2.3. Kringutrustning och annan maskinvara
2.4. Köpa maskinvara specifikt för GNU/Linux
2.4.1. Undvik proprietär eller sluten maskinvara
2.5. Krav för minne och diskplats
2.6. Maskinvara för anslutning till nätverk
2.6.1. Drivrutiner som kräver fast programvara
2.6.2. Kända problem för SPARC
3. Före installation av Debian GNU/Linux
3.1. Översikt av installationsprocessen
3.2. Säkerhetskopiera dina befintliga data!
3.3. Information du behöver
3.3.1. Dokumentation
3.3.2. Hitta informationskällor för maskinvara
3.3.3. Maskinvarukompatibilitet
3.3.4. Nätverksinställningar
3.4. Matcha minimikrav för maskinvara
3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem
3.5.1. Partitionering från SunOS
3.5.2. Partitionering från Linux eller annat OS
3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation
3.6.1. Starta OpenBoot
3.6.2. Val av uppstartsenhet
4. Få tag på installationsmedia
4.1. Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbilder
4.3. Skapa startdisketter från diskettavbilder
4.3.1. Skriva diskettavbilder från ett Linux eller Unix-system
4.3.2. Skriva diskettavbilder från DOS, Windows eller OS/2
4.4. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.4.1. Konfigurering av RARP-server
4.4.2. Konfigurera en BOOTP-server
4.4.3. Konfigurering av DHCP-server
4.4.4. Aktivering av TFTP-server
4.4.5. Flytta TFTP-avbilderna till rätt plats
4.5. Automatisk installation
4.5.1. Automatisk installation med Debian Installer
5. Starta upp installationssystemet
5.1. Starta upp installeraren på SPARC
5.1.1. Uppstart via TFTP
5.1.2. Uppstart från en cd-rom
5.1.3. Uppstart från startdisketter
5.1.4. IDPROM-meddelanden
5.2. Uppstartsparametrar
5.2.1. Parametrar för Debian Installer
5.3. Felsök installationsprocessen
5.3.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.3.2. Tillförlitlighet för disketter
5.3.3. Uppstartskonfiguration
5.3.4. Vanliga installationsproblem på SPARC
5.3.5. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.3.6. Rapportering av installationsproblem
5.3.7. Skicka installationsrapporter
6. Användning av Debian Installer
6.1. Hur installeraren fungerar
6.2. Introduktion till komponenter
6.3. Användning av individuella komponenter
6.3.1. Inställning av Debian-installeraren och maskinvarukonfiguration
6.3.2. Partitionering och val av monteringspunkter
6.3.3. Ställ in systemet
6.3.4. Installation av grundsystemet
6.3.5. Installera ytterligare programvara
6.3.6. Gör ditt system klart för uppstart
6.3.7. Färdigställ installationen
6.3.8. Blandat
7. Starta upp ditt nya Debian-system
7.1. Sanningens minut
7.2. Montering av krypterade volymer
7.2.1. dm-crypt
7.2.2. loop-AES
7.2.3. Problemlösning
7.3. Logga in
8. Nästa steg och hur man ska gå vidare
8.1. Stänga ner systemet
8.2. Om du är nybörjare i Unix
8.3. Orientera dig runt i Debian
8.3.1. Debians paketsystem
8.3.2. Hantera programversioner
8.3.3. Hantera cronjobb
8.4. Ytterligare läsning och information
8.5. Konfigurera ditt system att använda e-post
8.5.1. Standardkonfiguration för e-post
8.5.2. Skicka e-post utanför systemet
8.5.3. Konfigurera e-postservern Exim4
8.6. Bygg en ny kärna
8.6.1. Hantera kärnavbilder
8.7. Återställning av ett trasigt system
A. Installationshjälp
A.1. Förberedelser
A.2. Starta upp installeraren
A.2.1. Cd-rom
A.2.2. Diskett
A.2.3. Uppstart från nätverk
A.2.4. Uppstart från hårddisk
A.3. Installation
A.4. Sänd oss en installationsrapport
A.5. Och till slut…
B. Automatiserad installation med förinställningar
B.1. Introduktion
B.1.1. Metoder för förinställning
B.1.2. Begränsningar
B.2. Användning av förinställningar
B.2.1. Inläsning av förkonfigurationsfilen
B.2.2. Användning av uppstartsparametrar för att förinställa frågor
B.2.3. Auto-läget
B.2.4. Användbara alias vid förinställning
B.2.5. Använd en DHCP-server för att ange förkonfigurationsfiler
B.3. Skapa en förkonfigurationsfil
B.4. Innehållet av en förkonfigurationsfil
B.4.1. Lokalanpassning
B.4.2. Nätverkskonfiguration
B.4.3. Spegelinställningar
B.4.4. Partitionering
B.4.5. Partitionering med RAID
B.4.6. Inställning av klocka och tidszon
B.4.7. Apt-inställning
B.4.8. Kontoinställning
B.4.9. Installation av grundsystem
B.4.10. Installation av starthanteraren
B.4.11. Paketval
B.4.12. Färdigställande av första steget av installationen
B.4.13. Konfiguration av X
B.4.14. Förinställning av andra paket
B.5. Avancerade inställningar
B.5.1. Kör anpassade kommandon under installationen
B.5.2. Användning av förinställningar för att ändra på standardvärden
B.5.3. Kedjeinläsning av förkonfigurationsfiler
C. Partitionera för Debian
C.1. Bestämma Debian-partitioner och storlekar
C.2. Katalogträdet
C.3. Rekommenderad partitionstabell
C.4. Enhetsnamn i Linux
C.5. Debians partitioneringsprogram
C.5.1. Partitionera för SPARC
D. Diverse bitar
D.1. Linux-enheter
D.1.1. Konfigurera din mus
D.2. Nödvändig diskplats för funktioner
D.3. Installera Debian GNU/Linux från ett Unix/Linux-system
D.3.1. Påbörja arbetet
D.3.2. Installera debootstrap
D.3.3. Kör debootstrap
D.3.4. Konfigurera grundsystemet
D.3.5. Installera en kärna
D.3.6. Ställ in starthanteraren
D.3.7. Slutgiltiga justeringar
D.4. Installera Debian GNU/Linux över PPP over Ethernet (PPPoE)
E. Administrivia
E.1. Om det här dokumentet
E.2. Bidrag till det här dokumentet
E.3. Stora bidragsgivare
E.4. Varumärken
F. GNU General Public License

Tabellförteckning

3.1. Maskinvaruinformation som behövs för en installation
3.2. Rekommenderade minimala systemkrav