[ edellinen ] [ Sisällys ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ seuraava ]


Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), SPARC julkistusmuistio
Luku 3 - Asennusjärjestelmä


Debianin asennin on virallinen asennusjärjestelmä Debianille. Asennin tarjoaa useita asennustapoja. Tiettyyn järjestelmään tarjolla olevat tavat riippuvat arkkitehtuurista.

Asentimen otokset julkaisulle etch ja Asennusohje löytyvät Debianin seittisivustosta.

Asennusohje on myös mukana ensimmäisellä rompulla Debianin romppuissa tiedostossa

     /doc/install/manual/kieli/index.html

Kannattaa tarkistaa myös debianin asentimen virheluettelosta tunnetut viat.


3.1 Ruutupuskurin käytöstä laitealustalla SPARC

Ruutupuskuria ei oletusarvona käytetä laitealustalla SPARC useimmille näytönohjaimille näyttöpulmien vuoksi. Laitteilla jotka eivät tue ruutupuskuria kunnolla voi olla näytön kuva olla r uma. Jos asentimessa näkyy näyttöpulmia, voidaan asentimen käynnistystä kokeilla parametrilla framebuffer=true. Kerro meille jos ruutupuskuria ei oletusarvona käytetä mutta se toimii laitteistollasi.


3.2 Käynnistyspulmia laitealustalla SPARC

Useat käyttäjät ovat ilmoittaneet ettei asennusromppulta käynnistäminen onnistu PROM:in boot cdrom -komennolla. Virheilmoitus on "Illegal Instruction".

Ilmeisin selitys tälle pulmalle on ettei se toimi koska koneessa oli käynnissä Solaris josta tehtiin uudelleenkäynnistys asentimeen. Pulman saa ratkaistua kytkemällä virrat kokonaan pois, ja käynnistää sitten suoraan asennusrompulta.

The problem was reported by users of various systems (namely, Enterprise 450, Blade 2000, Fire V240, Enterprise 250, Blade 100, Enterprise 220R, and Sun Ultra 60 at the time of writing), so it is believed to be generic. Please let us know if you observe similar issues with your hardware.


3.3 Issues with booting from qla2xxx on SPARC

It has been reported by several users that the installation system fails to recognize hard disks on machines which have the hard disks connected to a QLogic fibre-channel SCSI controller. This includes the Sun Fire 280R servers. The qla2xxx driver loads, but it cannot load firmware, which makes it useless.

The explanation for this problem is that the QLogic controller firmware is not free, and it had to be moved to a separate non-free package (firmware-qlogic) which is not used by the installation system.

There is no straightforward solution, unfortunately; one has to first provide the firmware image to the installation system, and then later do the same in the installed system. To get the installer to load the firmware, one has to have network connectivity while the machine is being installed in order to download the firmware-qlogic udeb package with wget, install it with udpkg, and then reload the qla2xxx module. After the installation is complete, mount the new root partition, chroot to it, fetch the firmware-qlogic deb package, install it with dpkg, and then run update-initramfs in order to include it in the initial ramdisk image used by the kernel.

Alternatively, install from an older installation CD (where that non-free firmware was still integrated) and then upgrade.


3.4 Size of harddisk not detected correctly

If a hard disk has previously used under Solaris, the partitioner may not detect the size of the drive correctly. Creating a new partition table does not fix this issue. What does help, is to "zero" the first few sectors of the drive:

     # dd if=/dev/zero of=/dev/hdX bs=512 count=2; sync

Note that this will make any existing data on that disk inaccessible.


3.5 Mitä uutta asennusjärjestelmässä?

Debianin asenninta on kehitetty paljon sitten sen ensimmäisen virallisen julkaisun sarge:ssa. Laitetuki on parantunut ja uusia jännittäviä ominaisuuksi on lisätty.

Tässä julkistusmuistiossa luetellaan vain asentimen suuret muutokset. Katsaus yksityiskohtaisiin muutoksiin sarge:n jälkeen löytyy julkaisun etch beta- ja RC-julkaisuista, jotka ovat saatavilla Debianin Asentimen vanhoista uutisista.


3.5.1 Suuret muutokset

Ei uudelleenkäynnistystä asennuksen aikana

Aikaisemmin asennus tapahtui kahdessa vaiheessa: peruskokoonpanon asentaminen käynnistyskelpoiseksi, jonka jälkeen järjestelmä käynnistettin uudelleen ja tehtiin base-config joka huolehti käyttäjätunnusten luomisesta, pakettienhallintajärjestelmän asetuksista ja lisäpakettien asennuksesta (käyttämällä taskseliä).

etch:ssä toinen vaihe sisältyy Debianin asentimeen. Tästä on moniaita etuja, esimerkiksi parempi tietoturva ja se, että uudelleenkäynnistyksen jälkeen asennuksen lopussa uudessa järjestelmässä pitäisi jo olla oikea aikavyöhyke ja, jos asennettiin työpöytäympäristö, käynnistyy suoraan graafisella käyttöliittymäällä.

UTF-8-merkistökoodaus on oletus uusissa järjestelmissä

Asennin asettaa järjestelmän käyttämään UTF-8-merkistöä vanhempien kielikohtaisten merkistöjen (kuten ISO-8859-1, EUC-JP tai KIO-8) sijaan.

Joustavampi levyosiointi

Nyt on mahdollista tehdä tiedostojärjestelmiä LVM-levyniteille ohjatussa osioinnissa.

Asennin osaa myöskin salattujen tiedostojärjestelmien teon. Tehtäessä osiot itse voidaan valita dm-crypt tai loop-aes, käyttämällä tunnuslausetta tai satunnaista avainta, ja muitakin asetuksia voi säätää. Käytettäessä ohjattua osiointia asennin luo salatun LVM-osion joka sisältää muut tiedostojärjestelmät (paitsi /boot) loogisina osioina.

Pelastustila

Asentimella voidaan korjata järjestelmän vikoja, esimerkiksi jos se ei käynnisty. Ensimmäiset vaiheet ovat kuten tavallisessa asennuksessa, mutta asennin ei käynnistä levyn osiointia. Tilalla on valikko pelastustoiminnon valinnoista.

Pelastustila otetaan käyttöön käynnistämällä asennin komennolla rescue, tai lisäämällä käynnistysparametri rescue/enable=true.

Sudon käyttö root-tunnuksen sijaan

Expert-asennuksessa voidaan jättää root-tunnuksen luominen pois (se lukitaan), ja tehdä sudo:n asetukset siten, että ensimmäinen käyttäjä voi sen avulla hallinnoida järjestelmää.

Noudettujen pakettien varmentaminen digitaalisella allekirjoituksella

Asentimen noutamista paketeista tarkistetaan nyt digitaalinen allekirjoitus apt:lla, jolloin verkosta asennettavaan järjestelmään on vaikeampi ujuttaa erheellisiä ohjelmia.

Sähköpostin yksinkertaistetut asetukset

Jos asennetaan "Tavallinen järjestelmä" (Standard system), asennin tekee järjestelmän sähköpostipalvelimelle perusasetukset joissa on sähköpostien toimitus vain paikallisesti. Sähköpostipalvelin ei ole muiden samaan verkkoon kytkettyjen koneiden käytettävissä. Jos haluat järjestelmän käsittelevän myös muuta sähköpostia (joko lähettää tai vastaanottaa), on sähköpostin asetukset tehtävä uudestaan asennuksen jälkeen.

Työpöytäympäristön valinta

Asennusjärjestelmä asentaa GNOME-työpöytäympäristön oletustyöpöydäksi niille käyttäjille jotka käyttävät työpöytää.

Käyttäjät voivat kuitenkin halutessaan asentaa helposti muita työpöytäympäristöjä lisäämällä käynnistysparametreja: tasks="standard, kde-desktop" KDE:lle ja tasks="standard, xfce-desktop" Xfce:lle. Huomaa ettei tämä toimi asennettaessa vain yhdeltä täydeltä romppuotokselta asentamatta lisää paketteja verkosta; se toimii asennettaessa DVD-otokselta tai millä muulla asesennustavalla tahansa.

Saatavilla on myös erillisiä romppuotoksia jotka asentavat oletusarvona KDE- tai Xfce-työpöytäympäristöt.

Uudet kielet

Kiitos kääntäjien jättimäisen työpanoksen voidaan Debian nyt asentaa 47 kielellä tekstikäyttöliittymää käyttävällä asentimella. Tämä on kuusi kieltä enemmän kuin julkaisussa sarge. Tässä julkaisussa lisättyihin kieliin kuuluvat valkovenäjä, esperanto, viro, kurdin kieli, makedonia, tagalog, vietnami ja wolof. Kaksi kieltä on jätetty tästä julkaisusta pois koska käännöksiä ei ole saatettu ajan tasalle: persia ja kymri.

Käyttäjät jotka eivät halua mitään maa-asetustoa voivat nyt valita maa-asetustoksi C asentimen kielen valinnassa. Lisätietoa kielten kattavuudesta on saatavilla asentimen kielten luettelosta.

Maa-asetuston ja aikavyöhykkeen yksinkertaistettu valinta

Kielen, maan ja aikavyöhykkeen asettaminen on yksinkertaistettu jotta käyttäjältä kyseltäisiin vähemmän. Nyt asennin arvaa järjestelmän maan ja aikavyöhykkeen valitun kielen mukaan, tai tarjoaa lyhyemmän valintaluettelon jos arvaaminen ei ole mahdollista. Käyttäjät voivat tarvittaessa vieläkin valita epämääräisiä kombinaatioita jos tarvetta on.

Parannettu koko järjestelmän kotoistus

Useimmat kansainvälisyyden ja kotoistuksen tehtävät jotka localization-config teki aiemmin on nyt sisällytetty Debianin vakioasentimeen tai paketteihin itseensä. Tämä tarkoittaa kielen valinnan automaattisesti asentavan tuolle kielelle välttämättömiä paketteja (sanakirjoja, ohjeita, kirjasimia ...) sekä tavallisessa järjestelmässä että työpöytäympäristössä. Asetuksia joita ei enää tehdä automaattisesti on paperin koon valinta sekä jotkin edistyneet X Window:n näppäimistöasetukset joillekin kielille.

Huomaa kielikohtaisten pakettien asentuvan automaattisesti vain jos ne ovat saatavilla asennuksen aikana.


3.5.2 Asennuksen automatisointi

Useat edellisessä luvussa mainituista muutoksista tarkoittavat muutoksia myös asentimen tuessa asennuksen automatisoinnille valmiita vastauksia käyttämällä. Tämä tarkoittaa, että sarge:n asentimen kanssa toimineen valmiiden vastausten tiedoston ei voi olettaa muutoksitta toimivan uuden asentimen kanssa.

Hyvä uutinen on, että Asennusohjeessa on nyt liite jossa valmiiden vastausten käyttö kuvataan seikkaperäisesti.

etch:in asennin tarjoaa muutamia jännittäviä uusia ominaisuuksia joiden avulla asennuksen automatisointia voidaan lisätä ja se on helpompaa. Lisäksi on tullut tuki edistyneelle osioinnille käyttämään RAIDia, LVM:ää ja salattua LVM:ää. Katso asennusohjeesta lisätietoja.


3.6 Pakettimittari

Asennusjärjestelmä tarjoaa taas asennettavaksi pakettimittaria eli pakettia popularity-contest. Tätä pakettia ei oletusarvoisesti asennettu julkaisussa sarge mutta se asennettiin sitä vanhemmissa julkaisuissa.

Pakettimittari tuottaa Debian-projektille arvokasta tietoa jakelun pakettien käytöstä. Pääasiassa tätä tietoa käytetään päätettäessä mihin järjestykseen paketit sijoitetaan asennusrompuille, mutta usein sitä käyttävät Debian-kehittäjät miettiessään ottaako ylläpidettäväkseen pakettia jolla ei enää ole ylläpitäjää.

Pakettimittarin tuottama tieto käsitellään nimettömänä. Toivomme käyttäjien osallistuvan tähän viralliseen kyselyyn; näin autetaan Debianin kehittämisessä.


[ edellinen ] [ Sisällys ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ seuraava ]


Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), SPARC julkistusmuistio

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (tällä hetkellä), Andreas Barth (tällä hetkellä), Javier Fernández-Sanguino Peña (tällä hetkellä), Steve Langasek (tällä hetkellä)
debian-doc@lists.debian.org