[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ dalej ]


Uwagi do wydania Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), SPARC
Część 3 - System instalacyjny


Instalator Debiana jest oficjalnym systemem instalacyjnym dla Debiana. Oferuje on różne metody instalacji. To, które z nich są dostępne dla Twojego systemu, zależy od jego architektury.

Obrazy płyt instalatora etch można pobrać wraz z Podręcznikiem Instalacji ze strony Debiana.

Installation Guide jest również dodany do pierwszej płyty oficjalnego zestawu CD/DVD na:

     /doc/install/manual/language/index.html

Można także sprawdzić listę znanych problemów, czyli erratę dla instalatora Debiana (debian-installer).


3.1 Problemy dotyczące framebuffer na SPARC

Ze względu na problemy z wyświetlaniem na niektórych systemach, wsparcie framebuffer jest domyślnie wyłączone na SPARC dla większości kart graficznych. Może to powodować niezadowalającą jakość wyświetlania na systemach, które wspierają framebuffer. Jeśli masz problemy z wyświetlaniem w czasie instalacji, możesz spróbować restartu instalatora z parametrem framebuffer=true. Prosimy o informację o przypadkach, kiedy framebuffer jest domyślnie wyłączony, chociaż działa prawidłowo.


3.2 Problemy dotyczące bootowania na SPARC

Zanotowano, że wielu użytkowników nie może wystartować z CD za pomocą polecenia PROM 'boot cdrom' ze względu na błąd 'Illegal Instruction'.

Oczywistym wyjaśnieniem tego problemu jest fakt poprzedniego reboot'u spod Solarisa. Należy wyłączyć maszynę całkowicie i zbootować ją bezpośrednio z płyty instalacyjnej.

The problem was reported by users of various systems (namely, Enterprise 450, Blade 2000, Fire V240, Enterprise 250, Blade 100, Enterprise 220R, and Sun Ultra 60 at the time of writing), so it is believed to be generic. Please let us know if you observe similar issues with your hardware.


3.3 Problemy z bootowaniem SPARC na qla2xxx

Szereg zgłoszeń użytkowników dotyczyło problemu z instalacją spowodowanego niemożnością rozpoznania dysków twardych na maszynach, na których dyski są podłączone do kontrolera QLogic fibre-channel SCSI controller. Dotyczy to m. in. serwerów Sun Fire 280R. Sterownik qla2xxx ładuje się, ale nie potrafi załadować firmware'u, co sprawia, że jest bezużyteczny.

Wyjaśnienie dla tego problemu jest takie, że firmware kontrolera QLogic nie jest wolne i musi być umieszczone w oddzielnym pakiecie non-free (firmware-qlogic), który nie jest używany przez system instalacyjny.

There is no straightforward solution, unfortunately; one has to first provide the firmware image to the installation system, and then later do the same in the installed system. To get the installer to load the firmware, one has to have network connectivity while the machine is being installed in order to download the firmware-qlogic udeb package with wget, install it with udpkg, and then reload the qla2xxx module. After the installation is complete, mount the new root partition, chroot to it, fetch the firmware-qlogic deb package, install it with dpkg, and then run update-initramfs in order to include it in the initial ramdisk image used by the kernel.

Alternatywą jest instalacja ze starej płyty instalacyjnej (gdzie pakiety non-free były jeszcze zintegrowane) a potem dokonanie aktualizacji.


3.4 Size of harddisk not detected correctly

If a hard disk has previously used under Solaris, the partitioner may not detect the size of the drive correctly. Creating a new partition table does not fix this issue. What does help, is to "zero" the first few sectors of the drive:

     # dd if=/dev/zero of=/dev/hdX bs=512 count=2; sync

Note that this will make any existing data on that disk inaccessible.


3.5 Co nowego w instalatorze?

Włożono wiele pracy w Instalatora Debiana od czasu pierwszejoficjalnej edycji sarge, co zaowocowało zarówno poprawieniem obsługi sprzętu, jak też nowymi interesującymi rozwiązaniami.

W niniejszych Uwagach tylko wymieniamy najważniejsze zmiany dokonane w instalatorze. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami wprowadzonymi od czasu sarge, prosimy sprawdzić informacje ogłaszane dla etch, wydań beta i RC, dostępne na stronie historii wiadomości Instalatora Debiana.


3.5.1 Główne zmiany

Brak restartu komutera podczas instalacji

Dotychczas proces instalacji podzielony był na dwie fazy: konfiguracja systemu bazowego wraz z konfiguracją bootowania, po czym następowało przeładowanie i wykonanie programu base-config, który zajmował się m. in. konfiguracją użytkowników, konfiguracją zarządcy pakietów i instalacją pozostałych pakietów (za pomocą tasksel'a).

W etch drugi etap został zintegrowany z Instalatorem Debiana. Daje to wiele korzyści w postaci zwiększenia bezpieczeństwa, a także ze względu na fakt, że po restarcie, na końcu instalacji system powinien miećjuż prawidłowo ustawioną strefę czasową i, jeśli instalowałeś środowisko graficzne, powinien od razu zacząć pracować z wykorzystaniem interfejsu graficznego.

Domyślne kodowanie w UTF-8

Instalator ustanawia jako domyślne kodowanie UTF-8 zamiast dotychczasowego, zależnego od języka (czyli np. ISO-8859-1, EUC-JP czy KOI-8).

Elastyczniejsze partycjonowanie

Obecnie możliwe jest skonfigurowanie systemów plików (filesystem) opartego na LVM (ang. Logical Volume Management - Logiczne Zarządzanie Wolumenami) używając przewodnika partycjonowania.

Instalator pozwala też na zdefiniowanie zaszyfrowanych filesystemów. Ręczne partycjonowanie daje wybór pomiędzy dm-crypt a loop-aes, przy użyciu hasła lub klucza losowego oraz pozwala na użycie wielu innych opcji. Przewodnik partycjonowania (ang. guided partitioning) tworzy zaszyfrowaną partycję LVM, która zawiera dowolne inne filesystemy (poza /boot) jako wolumeny logiczne.

Tryb awaryjny

Możesz użyć instalatora do rozwiązania problemów z systemem, np. z nieoczekiwanym restartem. Pierwsze kroki będą wtedy identyczne jakprzy normalnej instalacji, ale instalator nie rozpocznie partycjonowania. Oferujemy wtedy specjalne menu opcji awaryjnych.

Aktywacja trybu awaryjnego nastąpi przy uruchomieniu instalatora jako rescue lub przez dodanie parametru restartu rescue/enable=true.

Użycie sudo zamiast konta root

W czasie instalacji zaawansowanych (expert) można nie ustawiać konta root (zostanie ono zablokowane), a zamiast tego wybrać sudo, za pomocą którego pierwszy użytkownik może administrować systemem.

Kryptograficzna weryfikacja ściąganych pakietów

Pakiety ściągane przez instalator są obecnie sprawdzane kryptograficznie przy użyciu apt, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w czasie instalacji przez sieć.

Uproszczona konfiguracja poczty

Jeśli zostanie zainstalowany "system standardowy", instalator wykona jedynie podstawową konfigurację serwera pocztowego, tylko dla lokalnego dostarczania poczty. Serwer pocztowy nie będzie dostępny dla innych systemów dołączonych do tej samej sieci. Jeśli chcesz skonfigurować system, tak aby obsługiwał również nielokalną pocztę (wychodzącą bądź przychodzącą), będziesz musiał zrekonfigurować serwer pocztowy po instalacji.

Wybór środowiska graficznego (desktop)

System instalacyjny zainstaluje środowisko GNOME jako domyślne środowisko graficzne, jeśli użytkownik zleci instalację środowiska graficznego.

Jednak użytkownicy, którzy chcą zainstalować środowiska alternatywne, mogą to łatwo uczynić dodając parametr bootowania: tasks="standard, kde-desktop" dla KDE lub tasks="standard, xfce-desktop" dla Xfce. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że to nie zadziała, jeśli instalacja jest przeprowadzana z pełnej płyty CD bez użycia serwera lustrzanego jako dodatkowego źródła pakietów; za to zadziała, jeśli użyjemy płyty DVD lub jakiejkolwiek innej metody instalacji.

Są też przygotowane osobne płyty CD, które umożliwiają instalację KDE lub Xfce jako środowisko domyślne.

Nowe języki

Dzięki znacznemu wysiłkowi tłumaczy Debian może być teraz instalowany w 47 językach przy użyciu instalatora tekstowego. Jest to 6 języków więcej, niż w sarge. Języki dodane w tym wydaniu to: białoruski, esperanto, estoński, kurdyjski, macedoński, tagalog, wietnamski i wolof. Ze względu na braki w uzupełnieniu tłumaczeń, zostały usunięte perski i walijski.

Użytkownicy, którzy nie chcą używać żadnej lokalizacji mogą teraz wybrać C jako preferowaną lokalizację w czasie wyboru języka instalatora. Więcej informacji o obsłudze języków jest dostępnych na stronie d-i languages list.

Uproszczona lokalizacja i wybór stref czasowych

Konfiguracja języków, krajów i stref czasowych została uproszczona, tak aby ograniczyć ilość informacji podawanych przez użytkownika. Instalator domyśla się kraju i strefy czasowej na podstawie wybranego języka lub, jeśli nie zdoła, prosi o podanie niezbędnego minimum. Użytkownicy mogą też wprowadzać inne kombinacje, jeśli jest to potrzebne.

Lokalizacja rozszerzona dla całego systemu

Większość zadań internacjonalizacji i lokalizacji, które były przedtem wykonywane przez narzędzie localization-config, zostało włączonych do głównego trzonu instalatora Debiana lub do samych pakietów. Oznacza to, że wybór języka automatycznie określa instalację pakietów niezbędnych dla danego języka (słowniki, dokumentacja, czcionki...), zarówno w środowisku znakowym, jak i graficznym. Konfiguracja, która nie będzie już wykonywana automatycznie, obejmuje definiowanie rozmiaru papieru i niektóre zaawansowane ustawienia klawiatury dla X Windows w niektórych językach.

Należy zwrócić uwagę, że pakiety przygotowane językowo (np. spolonizowane [uwaga tłum.]), będą instalowane automatycznie tylko w przypadku, gdy są one dostępne w czasie instalacji.


3.5.2 Zautomatyzowana instalacja

Wiele zmian opisanych w poprzednich punktach pociąga za sobą zmiany instalacji poprzez jej zautomatyzowanie za pomocą plików prekonfiguracyjnych. Oznacza to, że pliki prekonfiguracyjne pochodzące z sarge nie będą współpracować z nowym instalatorem bez modyfikacji.

Dobrą wiadomością jest, że Installation Guide ma teraz osobny dodatek z obszerną dokumentacją dotyczącą prekonfiguracji.

Instalator etch wprowadza kilka ciekawych rozwiązań ułatwiających automatyzację instalacji. Dodane jest wsparcie dla zaawansowanego partycjonowania RAID, LVM oraz szyfrowanego LVM. Szczegóły w dokumentacji.


3.6 Badanie popularności

System instalacyjny wprowadza z powrotem pakiet popularity-contest (badanie popularności). Nie był on instalowany domyślnie w sarge, chociaż występował we wcześniejszych wydaniach.

popularity-contest pozwala projektowi Debiana na otrzymanie wielu cennych informacji o aktualnie używanych pakietach dystrybucji. Informacje te są używane głównie do podejmowania decyzji o kolejności umieszczania pakietów na płytach instalacyjnych, jak też pomocniczo dla deweloperów, czy i w jaki sposób rozwijać dany pakiet.

Informacje z pakietu popularity-contest są zbierane i przetwarzane anonimowo. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność, jeśli zgadzasz się brać udział w tym badaniu, które pomoże ulepszać Debiana.


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ dalej ]


Uwagi do wydania Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), SPARC

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (obecny), Andreas Barth (obecny), Javier Fernández-Sanguino Peña (obecny), Steve Langasek (obecny)
debian-doc@lists.debian.org