[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ dalej ]


Uwagi do wydania Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), SPARC
Część 2 - Co nowego w Debian GNU/Linux 4.0


W tym wydaniu dodano oficjalne wsparcie dla architektury AMD64, obsługującej 64-bitowe procesory, zarówno Intela (EM64T), jak AMD (AMD64). W poprzednim wydaniu Debian GNU/Linux 3.1 ('sarge'), nieoficjalna wersja tego portu również była dostępna.

Oficjalne wsparcie dla architektury Motorola 680x0 ('m68k') nie będzie kontynuowane, gdyż dla tej architektury nie są spełnione kryteria określone przez Zarządzających Projektem. Najważniejszym powodem tej decyzji jest niedostateczna wydajność i ograniczona obsługa najważniejszych komponentów systemu. Tym niemniej port m68k pozostaje aktywny i dostępny do instalacji, chociaż nie jako część oficjalnego wydania stabilnego.

Oficjalnie wspierane architektury dla Debian GNU/Linux etch:

Więcej nt. statusu portów i specyficznych dla nich informacji można znaleźć na stronach o portach Debiana.


2.1 Co nowego w dystrybucji?

Nowe wydanie Debiana będzie znów zawierać o wiele więcej oprogramowania niż poprzednik sarge; dystrybucja obejmuje ponad 6500 nowych pakietów spośród wszystkich ponad 18200. Większość oprogramowania dystrybucji zostało zaktualizowane: ponad 10700 pakietów (czyli 68% wszystkich pakietów z sarge). Również znaczna liczba pakietów (ponad 3500, 23% pakietów z sarge) została, z różnych przyczyn, usunięta z tej dystrybucji. Nie będą dostępne dla nich aktualizacje i zostaną one oznaczone jako 'przestarzałe' w programach obsługi pakietów.

W tym wydaniu Debian GNU/Linux zamieniono XFree86 na wersję 7.1 X.Org, która obsługuje znacznie więcej sprzętu i lepiej go wykrywa. Pozwoli to na użycie Compiza, który jest jednym z pierwszych kompozytowych systemów zarządzania oknami dla X Windows, pozwalającym na pełne wykorzystanie sprzętowej akceleracji OpenGL dla kart, które ją obsługują.

Debian GNU/Linux znów dostarcza wiele aplikacji i środowiska 'na biurko' (ang. desktop). Oprócz innych, zawiera środowiska desktop GNOME 2.14 [2], KDE 3.5.5a i Xfce 4.4. Aplikacje biurowe również zostały zaktualizowane, włączając w to pakiety biurowe OpenOffice.org 2.0.4a i KOffice 1.6, a także GNUcash 2.0.5, GNUmeric 1.6.3 oraz Abiword 2.4.6.

Aktualizacja obejmuje też inne aplikacje desktop, włączając w to aktualizację Evolution 2.6.3 i Gaim 2.0. Mozilla suite została także zaktualizowana, ale główne programy zmieniły nazwy: iceweasel (wersja 2.0.0.2) jest 'niemarkową' przeglądarką www Firefox, a icedove (wersja 1.5) jest 'niemarkowym' klientem pocztowym Thunderbird.

Oprócz wielu innych, to wydanie zawiera także następujące aktualizacje:

Oficjalna dystrybucja Debian GNU/Linux będzie wydawana na 19 do 23 płytach CD z binariami (zależnie od architektury) i podobną liczbą płyt ze źródłami. Dostępna jest też wersja DVD dystrybucji.


2.1.1 Zarządzanie pakietami

aptitude jest zalecanym programem do obsługi pakietów z konsoli. aptitude wspiera większość poleceń wykonywanych przezapt-get i sprawdzono, że jest lepszy w rozwiązywaniu zależności niż apt-get. Jeśli ciągle używasz dselect, zalecamy przejść na aptitude jako oficjalny program zarządzania pakietami.

Dla etch został zaimplementowany zaawansowany mechanizm rozwiązywania konfliktów pakietów w programie aptitude, który próbuje znaleźć najlepsze rozwiązanie konfliktów wykrytych ze względu na zmiany zależności pomiędzy pakietami.

Secure APT jest teraz dostępny w etch. Zwiększa on znacznie poziom bezpieczeństwa systemów Debian GNU/Linux przez zastosowanie silnego szyfrowania i podpisów elektronicznych zastosowanych do sprawdzenia ściąganych z sieci pakietów. Wydanie to zawiera program apt-key do dodawania nowych kluczy do istniejącego zestawu, który normalnie zawiera tylko bieżące klucze archiwów Debiana, udostępniane w pakiecie debian-archive-keyring.

W swojej podstawowej konfiguracji apt będzie ostrzegał, jeśli pakiety są pobierane z nieautoryzowanych źródeł. Następne wydania mogą wymagać, aby wszystkie pakiety zostały zweryfikowane przed pobraniem. Administratorzy nieoficjalnych źródeł apt są zachęcani do generowania kluczy kryptograficznych i podpisywania nimi plików Wydania, jak też wdrażania bezpiecznych sposobów dystrybucji kluczy publicznych.

Więcej informacji znajduje się na stronach podręcznika apt(8), Podpisywanie pakietów w Debianie rozdział podręcznika Securing Debian Manual i Debian Wiki.

Inną funkcją dodaną do apt jest możliwość ściągania tylko zmian w plikach pakietów zaszłych od ostatniej aktualizacji. Więcej o tej funkcji w Spowolnione update'y plików indeksowych APT, Rozdział 5.1.4.


2.1.2 debian-volatile jest teraz oficjalnym serwisem

Serwis debian-volatile, który był nieoficjalnym serwisem w wydaniu sarge, teraz staje się oficjalnym serwisem Debian GNU/Linux.

Oznacza to, że teraz używa on adresu .debian.org[3]. Prosimy dokonać zmiany w pliku /etc/apt/sources.list, jeśli używałeś już tego serwisu.

debian-volatile pozwala użytkownikom łatwo aktualizować pakiety wersji stabilnej zawierające szybko dezaktualizujące się informacje. Przykładem mogą być sygnatury wirusów skanerów antywirusowych lub wzorce dla filtrów spamu. Więcej informacji i listę mirrorów można znaleźć na tej stronie.


2.2 Udoskonalenia systemu

Jest wiele zmian w dystrybucji, których korzyści są widoczne w nowych instalacjach etch, ale nie są przenoszone automatycznie podczas aktualizacji z sarge. Ta sekcja omawia najistotniejsze z nich.

Zmniejszony priorytet podstawowych pakietów deweloperskich

Pakiety deweloperskie, które dotąd miały priorytet standard, mają teraz priorytet optional, co oznacza, że nie zostaną zainstalowane domyślnie. Dotyczy w to m. in. standardowego kompilatora C/C++, gcc, jak też innych programów (dpkg-dev, flex, make), a także nagłówków deweloperskich (libc6-dev, linux-kernel-headers).

Jeśli chcesz mieć te pakiety w systemie, najprościej zainstalować je przez instalację pakietu build-essential, który zawiera większość z nich.

SELinux ma priorytet standard, ale nie jest włączony

Pakiety niezbędne dla SELinux (ang. Security-enhanced Linux, Linux o rozszerzonym bezpieczeństwie) zostały podniesione do priorytetu standard. Oznacza to, że zostaną one zainstalowane domyślnie w nowych instalacjach. Dla systemów istniejących można zainstalować SELinux poprzez:

     # aptitude install selinux-basics

Trzeba zauważyć, że SELinux nie jest domyślnie włączany. Informacje o konfiguracji i włączaniu SELinuxa można znaleźć na Debian Wiki.

Nowy superdemon inet

Domyślnym superdemonem inet dla etch jest openbsd-inetd zamiast netkit-inetd. Nie wystartuje on, jeśli nie zostanie skonfigurowana żadna z usług, która z niego korzysta, domyślnie tak właśnie jest. Nowy demon zostanie zainstalowany automatycznie podczas aktualizacji.

Zmieniony domyślny klon vi

Instalowanym wariantem edytora vi jest domyślnie wersja zmniejszona vim (pakiet vim-tiny) zamiast nvi.

Zmiany w domyślnych właściwościach ext2/ext3

Nowe filesystemy ext2 i ext3 będą zakładane z włączonymi opcjami dir_index i resize_inode. Pierwsza z nich przyśpiesza operacje na katalogach zawierających wiele plików, druga umożliwia zmianę rozmiaru partycji "w locie" (on-line - na zamontowanym filesystemie).

Użytkownicy dokonujący upgrade'u z sarge mogą rozważyć ręczne dodanie flagi dir_index za pomocą tune2fs[4];flaga resize_inode nie może być dodana do istniejącego filesystemu. Można sprawdzić, które flagi są ustawione za pomocą dumpe2fs -h.

Domyślną stroną kodową w etch jest UTF-8

Domyślną stroną kodową dla nowych instalacji Debian GNU/Linux jest UTF-8. Wiele aplikacji ma ustawioną tą stronę kodową jako domyślną.

Użytkownicy aktualizujący system do etch, którzy chcą zmienić stroną kodową na UTF-8, muszą zrekonfigurować środowisko i zmienne lokalizujące. Dla całego systemu można to zrobić za pomocą dpkg-reconfigure locales; najpierw należy wybrać stronę UTF-8 dla Twojego kraju i języka, a potem przełączyć ją jako domyślną. Należy dodać, że po przełączeniu na UTF-8, prawdopodobnie konieczna będzie konwersja istniejących plików z poprzedniej (dotychczasowej) strony kodowej na UTF-8.

Pakiet utf8-migration-tool zawiera narzędzie, które może pomóc w migracji, jednak pakiet ten jest dostępny jedynie w edycji niestabilnej, gdyż nie został wystarczająco przygotowany dla etch. Usilnie zalecamy wykonanie backup'u danych przed wykorzystaniem tego pakietu.

Niektóre aplikacje mogą jeszcze nie działać prawidłowo pod UTF-8, chodzi głównie o błędne wyświetlanie czcionek.

Pod adresem Debian Wiki podano więcej informacji nt. różnic pomiędzy sarge a etch.


2.3 Główne zmiany dotyczące jądra

Debian GNU/Linux 4.0 posiada jądro wersji 2.6.18 dla wszystkich architektur; to wydanie jest ciągle zasadniczo [5] kompatybilne z jądrem 2.4, ale Debian już nie wspiera pakietów jądra 2.4.

Dokonano zasadniczych zmian, zarówno w samym jądrze, jak i pakietach współpracujących z jądrem Debiana. Niektóre z tych zmian komplikują procedurę upgrade'u i potencjalnie mogą prowadzić do problemów w czasie reboot'u systemu po aktualizacji do etch. Ta sekcja daje przegląd najistotniejszych zmian; potencjalne problemy i informacje o ich rozwiązywaniu są podane w kolejnych rozdziałach.

Jeśli używasz jądra 2.4, powinieneś przeczytać dokładnie Upgrade do jądra 2.6, Rozdział 5.2.


2.3.1 Zmiany w pakietach jądra

Zmiana nazw pakietów jądra

Wszystkie pakiety jądra zostały przemianowane z kernel-* na linux-* w celu uporządkowania przestrzeni nazw. Ułatwi to w przyszłości dodawanie do Debiana jąder nielinuksowych.

Tam, gdzie to jest możliwe, dla usuwanych pakietów zostały zastosowane puste pakiety przejściowe, które zależą od nowych pakietów.


2.3.2 Nowe narzędzia do generowania initrds

Pakiety jądra Debiana dla SPARC wymagają initrd do zbootowania systemu. Ze względu na zmiany w jądrze, narzędzie używane w sarge do generowania initrd, initrd-tools, nie jest już używane i stało się przestarzałe. Zostało zastąpione dwoma nowymi pakietami: initramfs-tools i yaird. Koncepcje wykorzystane do ich napisania są zupełnie inne; ich przegląd jest dostępny na Debian Wiki. Obydwa generują initrd przy użyciu filesystemu initramfs, który jest skompresowanym archiwum cpio. Domyślnym i zalecanym narzędziem jest initramfs-tools.

Aktualizacja do jądra etch spowoduje, że zostanie zainstalowany pakiet initramfs-tools. Jeśli dokonujesz upgrade'u z jądra 2.4 do 2.6, musisz użyć pakietu initramfs-tools. Użycie yaird spowoduje, że instalacje linux-image-2.6 nie będą działały, jeśli poprzednio miałeś jądro 2.2 lub 2.4.

Pakiet initrd-tools został zachowany w etch ze względu na przejście z sarge. W następnej edycji zostanie on usunięty.


2.3.3 Dynamiczne zarządzanie plikami /dev i wykrywanie sprzętu

Jądro etch nie ma już obsługi dla devfs.

devfs jest zastąpione przez udev, który obsługuje urządzenia użytkowników (ang. userspace).

udev jest montowany w katalogu /dev i propaguje jego urządzenia do obsługi przez jądro. Może też dynamicznie dodawać i usuwać urządzenia, analogicznie jak ładowalne moduły jądra, opierając się na zdarzeniach generowanych przez jądro. udev jest o wiele wszechstronniejszy, niż devfs i oferuje usługi, które mogą być użyte przez inne pakiety, np. hal (hardware abstraction layer - warstwa abstrakcji sprzętowej).

Współpracując z jądrem udev zajmuje się również wykrywaniem sprzętu i ładowaniem modułów dla wykrytych urządzeń. Z tego względu jest w konflikcie z pakietem hotplug.Stosowany w sarge pakiet discover mógłby być również użyty do ładowania modułów w czasie procesu bootowania, ale w nowej wersji zastosowanej w etch nie wykonuje on tej funkcji. Pakiet discover jest ciągle używany przez X.Org do wykrywania, jaka karta graficzna jest użyta w systemie.

Jeżeli instalujesz obraz jądra Debiana, udev zostanie zainstalowane domyślnie, ponieważ initramfs-tools zależy od niego.

Możesz zapobiec instalowaniu udev przez skompilowanie własnego niemodularnego jądra lub przez użycie alternatywnego generatora initrd, np. yaird. Jednakże initramfs-tools jest rekomendowanym generatorem initrd.


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ dalej ]


Uwagi do wydania Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), SPARC

$Id: release-notes.en.sgml,v 1.312 2007-08-16 22:24:38 jseidel Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (obecny), Andreas Barth (obecny), Javier Fernández-Sanguino Peña (obecny), Steve Langasek (obecny)
debian-doc@lists.debian.org